Yhteisöveron tuotto

Yhteisöveron tuotto

Viimeisimmät artikkelit

Kemellin mukaan hallituksen suunnitteleman yritysverotuksen tiekartan tulisi tarjota aitoja uudistuksia, joilla luodaan kasvuedellytyksiä yrityksille ja lisätään kannustimia työntekoon. Esimerkkinä onnistuneesta toimenpiteestä Kemell mainitsee yhteisöveron alennuksen vuonna 2014. Yhteisöveron tuotto nousi jo vuonna 2016 korkeammalle tasolle kuin mitä se oli ennen verokannan laskua.

Yhteisöveron tuotto

Yhteisöveron määrä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Valtaosa veroista kerätään tulojen perusteella – tuloverot ja pakolliset sosiaaliturvamaksut muodostavat noin 63 prosenttia verokertymästä. Tuloveroja keräävät valtio ja kunnat. Veronluonteisia sosiaaliturvamaksuja maksetaan läkisääteisille sosiaaliturvarahastoille kuten Kansaneläkelaitokselle, työttömyysvakuutusrahastolle ja eläkevakuutusyhtiöille. Kulutusverot maksetaan lähes kokonaan valtiolle.

Yhteisöveron tuotto

Kumppanisisältö

Yle uutisoi, että verottaja olisi saanut viime keväänä yhdeltä yritykseltä 700 miljoonan euron yllättävän veropotin. Valtaosa tuottojen kasvusta olisi siis tullut yhdestä lähteestä. Jos syy olisi esimerkiksi yhden yrityksen siirtohintakiista tai yrityskauppajärjestely, verotuottojen kasvu ei olisi välttämättä pysyvää. Verottaja voisi joutua palauttamaan jo maksettuja veroja myöhemmin.

Yhteisöveron tuotto

Ulkomaalaistaustaisten yritysten määrä kasvoi taantumassakin

Yritystoimintaan liittyvä kiinteistö­verojen tuotto oli Uuden­maan kunnissa arviolta 224 miljoonaa euroa vuonna 2015, mikä oli 36 prosenttia yritysten suorittamista kiinteistö­veroista Suomessa ja 42 prosenttia kunnille maksetuista kaikista kiinteistö­veroista Uudella­maalla. Lukuun lasketaan osake- ja kiinteistö­yhtiöiden sekä keskinäisten kiinteistö­yhtiöiden suorittamat verot.

Yhteisöveron tuotto

Analyysi: Isis-leirin suomalaislapset ovat ensisijaisesti poliittinen ongelma, johon on tarjolla kaksi epäsuosittua ratkaisua

Ko­ko­nai­suu­des­saan mak­set­tu­jen ve­ro­jen ja pa­kol­lis­ten so­si­aa­li­tur­va­mak­su­jen ker­ty­mä kas­voi vii­me vuon­na 2,2 pro­sent­tia. Ve­ro­ker­ty­mä kas­voi vii­me vuon­na 92 mil­jar­diin edel­lis­vuo­den 90:stä.

Not on Twitter? Sign up, tune into the things you care about, and get updates as they happen.

Yritysveron maksajien kärkijoukkoon kuuluvat myös isot pankkikonsernit OP ja Nordea, joiden maksamat verot jakaantuvat useiden yhtiöiden kesken. Nordea kertoi aamulla maksaneensa vuonna 2016 veroja yhteensä 178 miljoonaa euroa, kun toissa vuonna Nordean eri yhtiöiden yhteenlaskettu yhteisöveropotti oli noin 215 miljoonaa euroa.

Miksi yhteisöveron tuotto moninkertaistui 1990-luvulla?

Yhteisövero muodostaa ainoastaan kymmenesosan yritysten tilittämistä veroista, selviää Keskuskauppakamarin tuoreesta veroselvityksestä. “Yritysten veroista käytävä keskustelu koskee yleensä yhteisöveroa. Totuus yritystoiminnan tuottamista veroista on kuitenkin huomattavasti yhteisöveroa monipuolisempi. Yhteisövero edustaa suhteellisen pientä osaa yritysten maksamista ja tilittämistä veroista”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. 

Yhteisöveron tuotto

Loppuuko velkaantuminen ennen kuin talouskasvu tyrehtyy?

Erityisesti työllisyyden nopea kasvu vuoden 2017 lopusta lähtien on parantanut valtiontalouden rahoitusasemaa sekä tulojen että menojen osalta. Työllisyysasteen ennustetaan ylittävän tänä vuonna 72 prosenttia ja olevan ensi vuonna 72,6 prosenttia. Valtion menot kuitenkin edelleen ylittävät tulot vielä tänä ja ensi vuonna. Alijäämän ennustetaan supistuvan vajaaseen kahteen miljardiin euroon vuonna 2019.

”Käänne on tapahtunut. EU:ssa ei tehty vuosikymmeniin mitään, mutta nyt isot jäsenmaat haluavat saada yritysten aggressiivisen verosuunnittelun kuriin”, iloitsee veropoliittinen asiantuntija Lauri Finér.

– Pienyrittäjiä kohdeltiin jopa liian tiukasti. Johonkin kyselyyn vastaamiseen ei annettu riittävästi aikaa, tai kysely saattoi olla liian kapulakielinen. Samaan aikaan isojen yritysten toiminnassa näki isoja epäkohtia. Viranomaisetkaan eivät ole niihin aina voineet puuttua. Joko laki ei sallinut tai sitten näyttöä ei saatu.

Yhteisöveron tuotto

Tilinpäätös 2017: Helsingin kaupungin talous vakaalla pohjalla

Vuosi 2017 oli Helsingin kaupungin taloudessa talousarviossa odotettua myönteisempi. Kaupungin toimintakate toteutui talousarviota parempana, ja verotulot kasvoivat talousarviossa ennakoitua enemmän. Myös korkomenot toteutuivat talousarviota pienempinä. Siten vuosikate toteutui 359 miljoonaa euroa talousarviota parempana ja hieman edellisvuoden tasoa paremmin.