Y-säätiö koulutukset

Y-säätiö koulutukset

13.4.2016 Asunto ensin: asumispalvelujen järjestämisen mahdollisuuksia

Verkostokehittäjien ja ARAn yhteistyössä järjestämässä asumisneuvontakoulutuksessa paneudutaan työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Helsingin kaupungin asumisneuvonnan johtava sosiaaliohjaaja Anne Kinni on kertomassa työhyvinvoinnin huomioimisesta asumisneuvonnassa. Espoosta alustusta ovat pitämässä asumisneuvoja Nowzar Nazari ja kokemusasiantuntija Yrjö Kumpula. He paneutuvat Kokemusasiantuntijan ja asumisneuvojan yhteistyön merkitykseen. Päivän päättää Vastaamon psykoterapeutti Risto Tarkiainen, joka tulee puhumaan työssä jaksamisesta. Tervetuloa mukaan! Ohjelma […]

Y-säätiö koulutukset

Ajankohtaista

Verkostokehittäjät -hanke on osa valtakunnallista asunnottomuuden ennaltaehkäisyohjelmaa (2016-2019) (AUNE). Hanke toimii ohjelman kehittämistyön alustana ja toteutetaan tiiviissä verkostoyhteistyössä ohjelmajohdon, asunnottomuustyötä tekevien kaupunkien ja kumppanuusjärjestöjen (Y-Säätiö, Helsingin Diakonissalaitos, Sininauhasäätiö, Vailla vakinaista asuntoa ry, Rauman Seudun Katulähetys ry) kanssa.

Tampuuri-kiinteistötietojärjestelmän ylläpitäjää

Päivä jatkuu Liisankodin Maria Nuutisen ja HDL:n Sari Rantaniemen dialogilla. Vanhan viertotien asumisyksiköstä Hannu Suvanto kertoo, mitä päihdetyö asumisyksikössä tarkoittaa ja Pyöröovesta ulos -hankkeen Miika Rautiainen puolestaan alustaa hajautetun asumisen erityispiirteistä. Kari Jarho ja Hilla Saira kertovat A-klinikkasäätiön päihdeasumisesta ja päivän päättää Marika Toivonen, joka kertoo Kotikatkosta.

Lisää aiheesta

Asumisen ja työn yhdistävät kokeilut nimettiin Uuraaksi. M2-Kotien Uuras-kohteita voi kutsua living lab taloiksi, joissa samaan aikaan eletään sekä tutkitaan ja testataan uusia palveluita, joiden avulla asukkaiden työnteon ja asumisen voisi yhdistää. Näitä asumisen ja työn yhdistäviä palveluita kehitetään yhdessä asukkaiden ja erilaisten kumppaneiden kuten jakamistalouden palvelutuottajien kanssa.

Asunnottomuus vähenee – miten käy naisten?

Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta suunnittelee Varhaiskasvatuksen pedagogiikan professuurin perustamista Opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampukselle. Professuurin alueena on varhaisvuosien ja esikouluvaiheen pedagogiikka, varhaiskasvatusikäisten lasten ympäristöpedagoginen taide- ja taitokasvatus sekä mobiilioppiminen. Tehtävään valittavalta edellytetään vahvaa osallistumista Turun yliopiston norssipäiväkodin varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan ja opettajankoulutuksen koulutusviennin kehittämis- ja kokeilutoimintaan. Professuurin täyttö aloitetaan alkuvuodesta 2018.

Rekisteröidy

Joukkokannetta voisi tosiaan jo alkaa miettimään oikein vakavissaan. Tuntuu ihan uskomattomalle, että tämmönen toiminta on ylipäätään mahdollista. Eikä tähän pystytä muka mitenkään puuttumaan. Aina on pelkona se, että taas kerätään rahaa korjauksiin ja sitten taas myydään asunnot. Ja remonttirahat jää myyjälle. Eihän tämä nyt voi oikein olla mitenkään. No se on sitten se puskutraktori……..

Tampereen korkeakouluyhteisö

Tukisäätiön ja sen rahastojen avulla yksityiset henkilöt, yhteisöt ja yritykset voivat toimia uuden tiedon löytämiseksi. Yhteiskuntaa rakentavaa tutkimusta voi rahoittaa yleisrahaston kautta tai suunnata varoja nimikkorahastojen kautta tärkeäksi kokemilleen ongelma-alueille. Pienemmät lahjoitukset tai omaa nimeä kantava rahasto edistävät samaa päämäärää: kohti parempaa Suomea. Oman nimikkorahaston perustamisen minimipääoma on 100.000 euroa.

Tulorekisteri muuttaa yhdistysten ja säätiöiden palkkatietojen ilmoittamisen

1.1.2019 jälkeen maksetut palkka- ja ansiotulot ilmoitetaan tulorekisteriin. Tulorekisteri koskee kaikenlaisia yhdistyksiä (mm. yleishyödyllinen tai rekisteröimätön yhdistys tai säätiö), jotka maksavat palkkoja tai muita ansiotuloja. Tiedot tulee ilmoittaa tulorekisteriin jokaisen maksutapahtuman jälkeen viiden kalenteripäivän kuluessa.

Maksuton asumisasioiden koulutus | Free training on housing issues

Y-Säätiö tarjoaa ja rakennuttaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja valtakunnallisesti. Tavoitteena on, että jokaisella on koti. Isossa osassa toimintaa on myös lähes 10 000 ARA-vuokra-asunnon koordinointi M2-Kotien kautta. Lisäksi Y-Säätiöllä on noin 6 000 erityisryhmille tarkoitettua asuntoa. Palveluneuvoja Katri Heinonen, vuokrausneuvottelija Leena Winqvist ja isännöitsijä Tuomas Maljanen kertovat työstään.

Puuinfo.fi

Koulutuksessa käsitellään ohjelman kannalta keskeisiä ryhmänohjaukseen liittyviä asioita, kuten vanhempien tukeminen ja kannustaminen, kotitehtävät, viikoittaiset puhelinsoitot, DVD-esimerkkien käyttö ryhmässä, roolileikkien ja harjoitteiden ohjaaminen, materiaalin käyttö ja perusperiaatteiden oivalluttaminen ryhmäläisiltä. Koulutus on vuorovaikutteinen ja sisältää paljon käytännön harjoitteita.

Tapahtumapaikka

Mistä puhutaan, kun puhutaan taloudesta? Miten taloustiede ohjaa yhteiskuntamme toimintaa? Onko taloustieteessä vaihtoehtoisia näkökulmia? Voidaanko talouden ohjauskeinoilla ratkaista aikamme ongelmia? Ajatuspaja Vision ja Kalevi Sorsa -säätiön järjestämällä kurssilla perehdytään talouden toimintaan ja talouspolitiikkaan eri näkökulmista. Kurssin kuudesta tapaamisesta jokainen koostuu kahdesta asiantuntijan pitämästä esitelmästä ja vapaasta keskustelusta.

Ajankohtaista

Y-Säätiö on tarjoutunut toteuttamaan yhdessä Suoja-Pirtti ry:n kanssa päihdehuollon kuntouttavan asumispalvelun Sillanpirtin toiminnan jatkumiseen tähtäävänä hankkeena, jossa tontille rakennetaan ensimmäisessä vaiheessa Sillanpirtille uudisrakennus. Toisessa vaiheessa, asemakaavamuutoksen tultua voimaan, vanha rakennus puretaan ja tontille toteutetaan valtion tukemia vuokra-asuntoja sekä mahdollinen Sillanpirtin asumispalveluiden lisäosa.

Suomen ensimmäiset? Jyväskylää nousee kaksi puukerrostaloa – "Vastaavia täysin massiivipuurunkoisia kerrostaloja ei ole rakenteilla"

”Olemme selvittäneet, että vastaavia täysin massiivipuurunkoisia kerrostaloja ei ole rakenteilla, joten tässä mielessä olemme Suomen ensimmäisiä. Massiivipuurunkoisia kerrostaloja on muitakin, mutta niissä on erillisiä eriste- ja verhouskerroksia”, sanoo projektipäällikkö Riku Lehtiö Y-Säätiöstä tiedotteessa.

Asiakkaille

Lisäksi viikko-ohjelmaan kuuluu runsaasti muita hyvinvointia, elämänhallintaa ja työllistymisvalmiuksia vahvistavia toimintoja, kuten liikuntaa ja erilaista keskusteluryhmiä.Jokaisen asiakkaan kanssa käydään säännöllisesti kuntouttavan työn ohella kahdenkeskisiä keskusteluja ja asetetaan tavoitteita sekä seurataan niiden toteutumista. Asiakkaat osallistuvat aktiivisesti toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Palvelun loppuvaiheessa laaditaan yhdessä jatkosuunnitelma.

Säätiöt verkossa

Avoimet opinnot sopivat sinulle, joka haluat ketterästi opiskella yliopisto- ja AMK-tutkintoihin kuuluvia opintoja elämäntilanteestasi ja pohjakoulutuksestasi riippumatta. Yhdistelemällä kursseja haluamallasi tavalla laajasta tarjonnastamme pääset nopeasti käsiksi sinua kiinnostaviin teemoihin. Avoimet yliopisto- tai AMK-opinnot voivat myös toimia polkunasi tutkinto-opiskelijaksi. 

”Tämä on alku jollekin paremmalle”

“Chat on osoittautunut nuorille luontevaksi yhteydenoton kanavaksi. Keskustelutarpeen määrä on yllättänyt kaikki. Avun tulee olla nuorten ulottuvilla juuri silloin, kun he sitä kipeimmin tarvitsevat. Nuoret ovat kokeneet, että chatin kautta saatu tuki helpottaa oloa, antaa neuvoja sekä ehkäisee merkittävällä tavalla ongelmien kasautumista ja syrjäytymistä”.

ei ole olemassa meitä ja heitä. on vain me.

M2 ei tavoittele voittoa, vaan vuokrat ovat ARAn omakustannusperiaatteen muukaan määriteltyjä. Sanojen vakuudeksi yhtiö laski ensitöikseen merkittävästi vuokratasoa VVO:lta ja aiemmin Satolta ostamassaan asuntokannassa. Lisäksi ensi vuonna M2-Kotien vuokriin ei ole tulossa lainkaan korotuksia.Yhtiö kertoo internetsivuillaan olevansa kohtuuhintaiseen ARA-vuokra-asumiseen keskittyvä yhtiö ja vieläpä niin, että yhtiön mielestä kaikki rahat eivät saa mennä asumiseen, sillä elämästä pitää saada nauttia.