Vastuulliset osakkeet

Vastuulliset osakkeet

Sijoittamisen tukena

Kuten yllä ilmenee, Sciencebasedtargets.org painottaa arvioissaan enemmän ympäristö- ja ilmastotekijöitä kuin yhteiskunnallisia ja hallintotapa-asioita (ESG). Yhtiöiden tuottopotentiaali ja muissa yhteyksissä saavutettu menestys ei vaikuta laatimiimme listoihin. Siksi on tärkeää, että teet omat analyysisi ja johtopäätöksesi ja käytät listojamme pelkästään inspiraation lähteenä.

Vastuulliset osakkeet

Pisteet eivät pelkästään kerro yhtiön vastuullisuudesta

Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa, että pyritään parantamaan salkun tuotto- ja riskiprofiilia huomioilla ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan vaikuttavat asiat sijoituskohteiden valinnassa. Ympäristötekijät, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallinnointitapa pisteytetään ESG-pisteiden avulla (Environmental, Social, Governance).  Eettinen sijoittaminen puolestaan on arvopohjainen päätös.

TOP-10 kestävän kehityksen yhtiöt

Listan keskimääräinen osake on kalliimpi tietyillä mittareilla kuin yleisesti maailman osakemarkkinoita mittaava MSCI World. Vertailun vuoksi MSCI Worldin historiallinen P/E on 17,6, ja P/B 2,4. Toisaalta myös viiden vuoden vuotuistettu tuotto MSCI Worldilla on jäänyt merkittävästi jälkeen. Tuotto MSCI Worldilla on ollut “vain” 11,4 % p.a. viiden vuoden aikana. Listan osakkeet ovat tarjonneet siis yleistä osakemarkkinaa parempaa tuottoa.

Pääuutiset

Vastuullisen sijoittamisen suosiota hidastaa harhaluulo, jonka mukaan vastuullinen sijoittaja joutuisi uhramaan osan tuotoista vastuullisuuden alttarilla. Monet asiantuntijat pitävät kuitenkin vastuullisuutta järkevänä tapana sijoittaa, sillä heidän mukaansa vastuullinen toiminta vähentää riskejä yritysten toiminnassa. Vastuullinen sijoittaminen voikin saada myös tuloshakuisen pörssihain silmät kiiltämään.

Tonni ylimääräistä rahaa – mitä aloittelevan sijoittajan kannattaa ostaa?

Sijoittajan ensimmäinen tehtävä on päättää, millaisia yrityksiä tai aloja hän ei halua tukea rahoillaan. Valinnat pitää tehdä itse: haluaako jättää sijoittamatta vaikkapa hiilivoimaan, pornoon tai aseisiin. Sijoittaja joutuu vahvasti miettimään omia arvojaan, sillä ne ovat oikeastaan vastuullisen sijoittajan tärkein työkalu. Vaikka halpamuotiteollisuutta tuottava yhtiö hoitaisi ihmisoikeusasiansa vastuullisesti, niin haluaako sijoittaja olla tukemassa tällaista bisnesmallia alkuunkaan?

Vastuullisuus tuo euroja – ESG-yritysten tuotot historiallisen korkealla

AAA-luokituksen saaneiden vastuullisten yritysten osakkeiden kurssinousu ei silti vuosina 2016 ja 2017 yltänyt markkinoiden keskimääräiselle tasolle. Kun maailmantalous oli hyvässä kasvussa ja siivitti pörssikursseja, sijoittajat rohkaistuivat panemaan rahansa riskialttiimpiin ja siten kovempaa tuottoa mahdollistaviin yhtiöihin.

Osakerahasto sinulle, joka haluat sijoittaa kestävään kehitykseen ja vähähiilisempiin ilmastoratkaisuihin.

Uskomme, että sijoituskohteiden vastuullisuuden tarkastelu ja yritysten kannustaminen entistä kestävämpään yritystoimintaan, edesauttavat pitkän aikavälin sijoitustavoitteiden toteutumista. Vastuullisuus sijoittamisessa ei siis tarkoita hyvästä tuottopotentiaalista luopumista. Vastuullisilla yhtiöillä on vähintään yhtä hyvät mahdollisuudet tuottaa lisäarvoa sijoittajalle kuin muillakin yhtiöillä.

Näin vastuullisuus toteutuu Handelsbankenin rahastoissa

Temaattisessa sijoitusprosessissa pyritään tunnistamaan pitkäaikaisia rakenteellisia muutoksia, jotka vaikuttavat myönteisesti yhteiskuntaan ja samalla yritysten kannattavuuteen ja menestykseen. Globaali vesihuolto ja energiatehokkuus ovat esimerkkejä tällaisista teemoista. Yritykset, jotka kehittävät ratkaisuja näihin globaaleihin haasteisiin, ovat luonteva sijoituskohde teemarahastoille.

Uusi rahasto yhdistää passiivisen ja vastuullisen sijoittamisen hyödyt

YK:n vuonna 2006 julkistamat vastuullisen sijoittamisen periaatteet PRI (Principles for Responsible Investment) ovat vaikuttaneet merkittävästi suomalaisten instituutiosijoittajien käsitykseen vastuullisesta sijoittamisesta. PRI on vaikuttanut yleiseen tietoisuuteen aiheesta ja määrittänyt vastuullisen sijoittamisen standardit.

Askel 2: Tunne termit – haluatko olla vastuullinen vai eettinen?

Ei ollut tarkoitus olla mitenkään ivallinen, kommenttini oli kieltämättä aivan hyödytön. Onnittelen vilpittömästi, että kävi tuuri Teslan kanssa – itse en uskaltaisi siihen sijoittaa. En pidä Teslaa mitenkään erityisen vastuullisena tai maailmaa parantavana firmana. Eiköhän nykyään kaikilta autonvalmistajilta löydy mallistosta sähköautoja. Toivotan onnea myös tulevissa osakepoiminnoissa, sitä tarvitaan näinä kummallisina aikoina.

S-Pankki lanseeraa uuden passiivisen osakerahaston – kilpailu kiristyy Suomessa

Täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimusten lisäksi KERillä on eri maantieteellisille alueille sijoittavia osakerahastoja. KER valitsee omaisuudenhoitajia, jotka ovat sitoutuneet vastuulliseen sijoittamiseen allekirjoittamalla PRI-periaatteet ja laatimalla omat vastuulliset sijoitussäännöt. Tällaiset omaisuudenhoitajat ottavat ESG-asiat johdonmukaisesti mukaan sijoitusanalyysiin eri menetelmin ja hyödyntävät omistajaoikeutensa yhtiökokouksissa ja keskustelevat yritysten kanssa vastuullisista toimintatavoista.

Vastuullista varainhoitoa

Titanium Rahastoyhtiö Oy haluaa olla osaltaan mukana edistämässä ja vahvistamassa vastuullisen sijoittamisen toteutumista ammattimaisessa sijoitustoiminnassa. Yhtiö on jäsenenä Finland’s Sustainable Investment Forum yhdistyksessä (Finsif) ja on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen PRI-periaatteet (Principles for Responsible Investment), joiden tarkoituksena on edistää vastuullista sijoittamista.

Lataa mobiilipankki

– Osakemarkkinoiden yleisen kehityksen perusteella voisi luulla, että taantuma on aivan kulman takana, vaikka näin ei todellisuudessa tietystikään ole. Sen sijaan arvioimme, että talouden noususuhdanne jatkuu vuonna 2019, ja odotamme globaalien osakkeiden tuoton olevan noin 7–9 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana, Kemppainen kertoo Danske Bankin uudessa Sijoitusnäkemyksessä, jossa hän esittelee talouden tulevaisuudennäkymiä.

Katse vastuullisen sijoittamisen apajille

Ruotsalaisen East Capital -rahastoyhtiön rahastojohtaja Karine Hirnin mukaan nyt kannattaa sijoittaa kehittyvien markkinoiden osakkeisiin ja rahastoihin, sillä osakkeiden hinnat ovat houkuttelevalla tasolla ja esimerkiksi Kiinan panostukset ympäristön hyvinvointiin luovat monia uusia tilaisuuksia vastuullisesta sijoittamisesta kiinnostuneille.

Suomen Vahvimmat -pakettiUutta!

– Jo melko pitkään on ollut olemassa korkorahastoja, jotka sijoittavat niin kutsuttuihin vihreisiin joukkolainoihin eli joukkolainoihin, joiden tuotot käytetään vastuullisten hankkeiden rahoittamiseen sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Nordean vastuullisissa korkorahastoissa mennään vielä pidemmälle, ja joukkolainoja liikkeeseen laskevista yhtiöistä tehdään analyysi, jossa tarkastellaan niiden toimintaa vastuullisuuden näkökulmasta, Katarina Hammar kertoo.

Vastuullinen sijoittaminen

Päivittäisillä valinnoilla voimme kaikki vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeemme ja aiheuttamaamme ympäristön kuormitukseen. Suuren osan tästä jalanjäljestä muodostaa asumiseen, ruokaan ja liikenteeseen liittyvät päästöt. On hyvä muistaa, että vaikutusmahdollisuutemme eivät rajoitu pelkästään kuluttajina tekemiimme valintoihin vaan voimme myös vaikuttaa sijoitustemme kautta. Sijoittamalla rahastoihin, jotka huomioivat ympäristön, yhteiskunnan ja hyvän hallintotavan sijoituspäätöksissään voimme kaikki olla mukana tukemassa yhteiskuntamme kestävää ja oikeansuuntaista kehitystä.