Vaarallinen jäte salo

Vaarallinen jäte salo

Vaarallinen jäte, kotitaloudet

Lauantaina 9. toukokuuta Rouskis kiertää Salossa muun maussa Ylhäisissä, Pahkavuoressa, Moision ja Ollikkalan kouluilla ja Tupurissa. Seuraavana lauantaina vuorossa on Paimio ja Sauvo. Lauantaina 23. toukokuuta vaarallisia jätteitä kerätään Halikossa muun muassa Kokkilasta, Hajalan koululta ja Märynummen paloasemalta. Auto kiertää Kiskossa, Suomusjärvellä ja Kiikalassa 6. kesäkuuta, Perttelissä ja Kuusjoella 13. kesäkuuta, Perniössä, Särkisalossa ja Muurlassa 4. heinäkuuta ja Kemiönsaarella 11. heinäkuuta.

Vaarallinen jäte salo

Puhtaampi luonto – hyvä mieli

Me kasvoimme kuitenkin sukupolveksi, jonka tehtäväksi tuli muutoksen luominen. Meidän tehtäväksemme on annettu huolehtia siitä, että lapsemme ja lapsenlapsemme voisivat nauttia edelleen puhtaasta luonnosta, puhtaista tuotteista ja kauniista ympäristöstä. Meidän vastuullemme on annettu myös se, että opetamme lapsillemme tulevaisuutta varten miten ympäristöstä huolehditaan.

Vaarallinen jäte salo

Tilaa Ylen uutiskirjeitä!

Tällä verkkosivustolla käytetään niin kutsuttuja evästeitä. Stena Metallin verkkosivujen tavanomaisen käytön yhteydessä kerättyjä ja tallennettuja tietoja käytetään varmistamaan verkkosivujen toimivuus ja parantamaan käyttäjäkokemuksia. Lisäksi tietoa käytetään integrointiin sosiaalisen median kanssa sekä ilmoitusten sovittamiseen käyttäjän kiinnostuksen kohteiden mukaisiksi.

Vaarallinen jäte salo

Vaaralliset jätteet

Marttilan kunnan jätehuollosta vastaa 17 kunnan omistama Lounais-Suomen Jätehuolto Oy. Yhtiö huolehtii kuntien puolesta asukkaiden jätehuollon järjestämisestä ja jäteneuvonnasta. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n päätoimipaikat sijaitsevat Turun Orikedolla ja Salon Korvenmäessä. Näiden lisäksi yhtiön hoidossa on 4 jätekeskusta ja 8 miehitettyä lajitteluasemaa, joissa on kattavat jätteiden vastaanottopalvelut.

Vaarallinen jäte salo

Roskarumbaa ja vaarallisia jätteitä – Jätteiden yö täyttää Piippuaukion

– Tapahtuma järjestetään 8. kesäkuuta yhtäaikaisesti Oulussa, Turussa, Tampereella, Raumalla, Äänekoskella, Pietarsaaressa ja Forssassa. Usein tapahtuma järjestetään juuri jätekeskuksissa, mutta ajattelimme, että ehkä kaunis kesäilta Kiimassuolla ei ole niin houkutteleva ajatus, ja päätimme tuoda tapahtuman keskustaan, tiedottaja Suvi Lehtinen kertoo.

Vaarallinen jäte salo

Raahen kaupunki

Ekomaksulla rahoitetaan lakisääteisiä jätehuollon palveluita ja toimintoja: jäteasemasta syntyviä kustannuksia, kierrätyspisteen ylläpito ja valvonta, keräyskierrokset (vaaralliset jätteet, metallit ja sähkölaitteet), vaarallisten jätteiden vastaanotto, suljetun kaatopaikan jälkihoito, tarkkailukustannukset, jätehuoltorekisterin kustannukset ja ylläpito.

Verkkosivun näkymän koon muuttaminen

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta toimii Ruskon kunnan jätehuoltoviranomaisena. Se vastaa mm. kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon toteuttamisesta ja päättää jätehuoltomääräyksistä. Jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvonta puolestaan kuuluu Ruskon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle eli Ruskon kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnalle. Kuntien omistama Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) taas tuottaa kunnassamme tarjottavia jätehuollon organisointi-, käsittely- ja neuvontatehtäviä.

Vaarallisten jätteiden kiertävät keräykset

Rouskiksen järjestämät vaarallisten jätteiden kiertävät keräykset alkavat. Autot kiertävät Salossa, Paimiossa, Sauvossa ja Kemiönsaaressa seitsemänä lauantaina. Ensimmäinen keräyspäivä on 9.5. Salossa. Kiertävissä keräyksissä otetaan vastaan mm. jäteöljyjä kanistereissa, maaleja, liuottimia, akkuja, paristoja, loisteputkia, energiansäästölamppuja ja lääkkeitä.

Asuminen ja rakentaminen

Jätehuolto on jätteiden keräämistä, kierrättämistä, kuljettamista, uudelleenkäyttöä ja loppusijoittamista kaatopaikoille. Jätehuollon keskeinen tavoite on ehkäistä jätteen syntymistä, edistää jätteen hyödyntämistä ja vähentää jätteistä syntyviä haittoja. Tällä tavoin edistetään luonnonvarojen kestävää käyttöä ja torjutaan ympäristöongelmia.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Jätehuollon lainsäädännöllä on tavoitteena varmistaa luonnonvarojen kestävän käyttö, jätteiden haitattomuus terveydelle ja ympäristölle, toimiva jätehuolto sekä ehkäistä roskaantumista. Kunnan jätehuollon toimintaan vaikuttavat kansallisen lainsäädännön lisäksi EU:n asettamat lait ja direktiivi. Lainsäädännön lisäksi Suomi on sitoutunut kansainvälistä sekä kansallista jätehuoltoa koskeviin sopimuksiin: esim. Baselin sopimus vaarallisten jätteiden siirrosta ja Suomen ympäristöministeriön sekä Kaupan liiton Green Deal – muovikassisopimus.

Tuhanteen kiinteistöön tuodaan monilokeroinen jäteastia ja vaarallisten jätteiden keräys

Tuhat kiinteistöä kokeilee jätteiden lajittelua monilokeroastiaan. Monilokerokeräyksessä monilokeroinen jäteastia korvaa perinteisen sekajäteastian. Uuteen jäteastiaan voi laittaa neljää eri jätelajia: sekajätettä, muovipakkauksia, biojätettä ja pienmetallia. Jäteastian lokerot tyhjennetään yhdellä kertaa monilokeroisen jäteauton vastaaviin kammioihin. 

Aivoja labrasta – tai ainakin melkein  

Muutama vuosi sitten keksityllä tekniikalla ihmisen kantasolut voidaan ohjata muodostamaan aivoja muistuttavia kolmiulotteisia rakenteita, joissa on lähes kaikkia oikeiden aivojen solutyyppejä. Fagerlundin väitöstutkimuksen tavoitteena on liittää mukaan puuttuvat solut, mikrogliat, jotka tekisivät aivo-organoideista paremmin soveltuvia muun muassa Alzheimerin taudin tutkimukseen.

Ajankohtaista

Tuo­re tut­ki­mus vah­vis­taa, et­tä hak­kui­den li­sää­mi­nen Suo­men met­sis­sä pie­nen­tää hii­li­nie­lua niin pal­jon, et­tei sen ne­ga­tii­vi­sia il­mas­to­vai­ku­tuk­sia pys­ty­tä kor­jaa­maan ku­lu­van vuo­si­sa­dan ai­ka­na, jos puus­ta val­mis­te­taan ny­kyi­sen kal­tai­sia tuot­tei­ta.