Tuleeko vuokraan alv

Tuleeko vuokraan alv

Tuleeko vuokraan alv

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Vuokraan voi tapauksessasi sisältyä arvonlisävero. Vuokraustoiminta on nimittäin lähtökohtaisesti arvonlisäverotonta toimintaa.  Vuokranantaja voi kuitenkin tiettyjen edellytysten täyttyessä halutessaan hakeutua vuokraustoiminnastaan (tai osasta sitä) kiinteistön käyttöoikeuden luovuttajana arvonlisäverolliseksi.  Hän voi tehdä näin, mikäli tilan loppukäyttäjä eli sinä harjoitat vuokratussa tilassa arvonlisäverovähennykseen oikeuttavaa toimintaa.

Tuleeko vuokraan alv

Pyydä tarjous tilitoimistopalveluista

Jos yritys tahtoo vähentää vuokraustoimintaan liittyvien kulujen arvonlisäveron, tulee sen rekisteröityä erikseen siitä toiminnasta arvonlisäverovelvolliseksi (kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta arvonlisäverovelvollinen). Kun yritys on rekisteröitynyt vuokraustoiminnasta arvonlisäverorekisteriin, tulee sen laskuttaa vuokralaistaan verollisilla hinnoilla. Tämän jälkeen kaikkien kustannusten arvonlisävero, jotka liittyvät arvonlisäverolliseen vuokraustoimintaan, voidaan vähentää.

Tuleeko vuokraan alv

Palvelujen myynti EU:n ulkopuolelle sijoittautuneille asiakkaille

Jos yritys myy ja lähettää tavaroita toisessa EU-maassa asuville kuluttajille, sen on yleensä rekisteröidyttävä kyseisessä maassa ja laskutettava tavaroista arvonlisävero maan alv-kannan mukaisesti, paitsi jos sen verovuoden aikana tapahtuneen myynnin kokonaisarvo kyseiseen EU-maahan on maan asettamaa raja-arvoa alhaisempi.

Tuleeko vuokraan alv

Vuokranantajana toimiminen arvonlisäverotuksen näkökulmasta

Oikeus hakeutumiseen eli vuokrauksen kohteen käsittelemiseen arvonlisäverollisena ei ole kiinni hakeutujan oikeudellisesta statuksesta, vaan hakeutua voi niin yritys, yhteisö kuin yksityishenkilökin. Myös sellainen vuokralleottaja, joka on itse vuokrannut kohteen sen omistajalta edelleenvuokrausta varten, voi hakeutua verovelvolliseksi. Edelleenvuokraaja voi hakeutua verovelvolliseksi omasta vuokrauksestaan, vaikka kiinteistön omistaja ei olisikaan arvonlisäverovelvollinen omasta vuokrauksestaan. Kiinteistön edelleenvuokrausketju voi muodostua hyvinkin pitkäksi.

Tuleeko vuokraan alv

Hakeutuminen arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisella tarkoitetaan yleensä maa-alueen, rakennuksen, huoneiston tai rakennuksen osan vuokraamista joko arvonlisäverolliseen tai -verottomaan käyttöön. Hakeutujalla tarkoitetaan kiinteistön käyttöoikeuden luovuttajaa, joka hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi tästä toiminnasta.

Tuleeko vuokraan alv

Majoitustoiminnan arvonlisäverotus

Ohjeessa käsitellään majoitustoiminnan arvonlisäverotusta. Majoitustoiminnan eri toimintamuodot ovat kehittyneet ja kehittyvät nopeasti, minkä vuoksi majoitustoimintaa koskevia arvonlisäverolain säännöksiä sovelletaan käytännössä hyvin monenlaiseen eri toimintaan. Ohjeessa on pyritty huomioimaan toimintamuotojen kehittyminen sekä majoitustoimintaa koskeva uusin oikeus- ja verotuskäytäntö.

Tuleeko vuokraan alv

10 kommenttia

“Osta ja pidä” -asuntosijoittaminen on yksinkertaista mutta vaikeaa. Siihen liittyy sekä sijoittamisen että vuokraustoiminnan harjoittamisen elementit. Jos ei ole valmis hieman opiskelemaan molempia osa-alueita, suosittelen muita sijoitus- ja harrastusmuotoja. Tämä pohdiskelu kannattaa käydä erityisesti silloin, kun lapsi muuttaa pois hänelle opiskeluajaksi ostetusta asunnosta tai harkitsee oman ensiasunnon jättämistä sijoitusasunnoksi, kun muuttaa isompaan kotiin.

Tuleeko vuokraan alv

Arvonlisäverovelvollisen opas

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Tuleeko vuokraan alv

Vähennyskelpoisuus?

Taloustieteilijät käyttävät joskus outoja termejä ja monimutkaista kieltä saadakseen työnsä kuulostamaan vaikeammalta kuin se onkaan. Vähennyskelpoisuus on tyypillinen esimerkki sanasta, jonka sisältöä moni ei oikeastaan ymmärrä. Vähennykelpoisuus kuitenkin tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että sinulla on oikeus merkitä jotakin kuluksi kirjanpitoosi. Tällöin yrityksen voitto pienenee ja vero alenee, sillä yksityisyritykset maksavat veroa saamastaan voitosta.

2. Hyväksy maksupalvelusopimus

Rakentamispalvelu toteutetaan tavallisesti urakkasopimuksella tai muulla rakentamissopimuksella. Siihen sisältyy usein myös muita ostettuja tai itse toteutettuja palveluja, joita erikseen hankittuina ei pidettäisi rakentamispalveluna. Jos ostaja täyttää säädetyt edellytykset, kokonaispalvelun myyntiin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta. Jos palvelut myydään erillään rakentamispalvelusta, niihin ei sovelleta käännettyä verovelvollisuutta.