Tornator omistajat

Tornator omistajat

Omistus- ja yhtiörakenne

Tornator Timberland -konserniin kuuluu Suomen emoyhtiö Tornator Oyj:n lisäksi Virossa Tornator Eesti OÜ ja Romaniassa SC Tornator SRL. Kaikki kolme yhtiötä omistavat metsää ja harjoittavat operatiivista metsätaloutta. Lisäksi Tornator Oyj omistaa Suomessa 100%:sti viisi tuulivoiman kehitysyhtiötä. Tornatorin omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Yhtiöllä on 10 osakkeenomistajaa.

Suosituimmat

Metsäyhtiö Tornatorin kehityksestä ja digitalisaatiosta vastaavaksi kehitysjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on 14.3.2019 alkaen nimitetty diplomi-insinööri Heikki Penttinen (41). Penttinen on aiemmin työskennellyt CGI:llä johtajana uudentyyppisiä virtuaali- ja mobiiliratkaisuja toimittavassa yksikössä. Ennen CGI:tä Penttinen toimi pitkään OlapCon Oy:n palveluksessa mm. toimitusjohtajana.

Selaa kokoelmaa

Lahjoitukseen sisältyy kahdeksan kohdetta, yksi jokaisesta yhtiön toiminnan kannalta keskeisestä maakunnasta. Suojeltavien alueiden pinta-ala vaihtelee muutamasta hehtaarista 80 hehtaariin. Osa kohteista myös laajentaa olemassa olevia suojelualueita. Mukana on muun muassa puustoisia korpia, luhtia ja suosaarekkeita, avaria aapasoita sekä vesistöjen pirstomia suojuotteja. Suojeltavilla alueilla on uhanalaisia suotyyppejä ja lajeja.

Yrityksestä

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2018 noin 113 miljoona euroa ja taseen koko noin 1,6 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 180 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1000 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä. www.tornator.fi

Tornator omistajat

TORNATOR JA VASTUULLISUUS

9 LIIKETOIMINNAN PERUSTANA KESTÄVÄ METSÄTALOUS Vastuullisuus vahvuutena ja kilpailuetuna – Mittava metsäomaisuus mahdollistaa lisäarvon luomisen monipuolisesti – Uusiutuvan luonnonvaran kestävään käyttöön perustuva liiketoiminta on kannattavaa ja pitkäjänteistä – Kestävyyden ja monimuotoisuuden takuuna kaksoissertifioitu metsäomaisuus Copyright: Tornator Oyj 9

Vapo ja Tornator sopivat yli 5 000 hehtaarin maakaupoista

Vapo Oy ja Tornator Oyj ovat allekirjoittaneet kaupan, jolla Vapo myy Tornatorille yhteensä noin 5 300 hehtaaria metsätalousmaata eri puolilta Suomea. Kaikkiaan myytäviä tiloja ja määräaloja on noin 90. Myytävät alueet sisältävät hakkuukypsiä metsiä, harvennusvaiheessa olevia metsäpalstoja ja kasvavia taimikoita. Osapuolet eivät julkista kauppahintaa, mutta sillä tulee olemaan lievästi positiivinen vaikutus Vapo Oy:n toisen tertiilin tulokseen.

Tornator omistajat

UPM ja Tornator ovat solmineet sopimukset metsätila- ja puukaupoista

“Tehtaamme Itä-Suomessa käyttävät kaikkia puutavaralajeja ja Tornator omistaa niiden lähialueilla merkittävän määrän FSC-sertifioituja (FSC C 123368) metsiä, joiden puulajijakauma on monipuolinen”, UPM:n metsäjohtaja Sauli Brander kertoo. “Tehty sopimus vahvistaa UPM:n tehtaiden puuhuoltoa ja lisää FSC-sertifioidun puun määrää Itä-Suomen tehtaillamme.”

Yritysesittely

TORNATOR II  ex. MAURI ex. AMANDA valmistui vuonna 1906 Varkautelaiselta Paul Wahl & Co maineikkaalta konepajalta. Hinaaja rakennettiin valmistusnumerolla 418 yhtenä Oy Tornator Ab:n tilaaman neljän suuren linjahinaajan sarjaa. Alus toimi Saimaalla Tornator yhtiön palveluksessa vuoteen 1931 saakka jolloin muutos kaksikantiseksi ja liitettiin Gutzeitin laivastoon. Sotakesänä keulaan asennettiin 3 tuumainen tykki, poistettiin sodan loputtua. Sittemmin puolustusvoimien käytössä rannikolla vuosina 1945-1948 miinojen raivauksessa.