Tornator metsätilat

Tornator metsätilat

Metsässä kasvaa tulevaisuus

Konsernin liikevaihto oli vuonna 2018 n. 113 miljoonaa euroa vuodessa ja metsäomaisuuden arvo on noin 1,6 miljardia euroa. Konsernissa on töissä noin 180 henkilöä, joiden lisäksi yhtiö työllistää urakoitsijoita ja sopimusyrittäjiä yli 1 000 henkilötyövuoden verran. Tornator on julkinen osakeyhtiö ja sen pääomistajia ovat suomalaset eläkevakuutusyhtiöt ja Stora Enso. Tornatorin tehtävänä on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.

Tornator metsätilat

Blogeissa

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2017 noin 102 miljoona euroa ja taseen koko noin 1,5 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 200 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään yli 900 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.

Tornator metsätilat

Tornatorilla puukaupassa vahva vuosi 2018 – liikevaihto kasvoi 11% ja kannattavuus oli erinomaisella tasolla

”Vuosi 2018 oli Tornatorille erinomainen. Puunmyynnin liikevaihto, operatiivinen liikevoitto ja nettotulos olivat ennätystasolla. Kulunut vuosi oli kolmivuotisen strategiakautemme viimeinen. Hyvällä mielellä voin todeta, että saimme aikaiseksi mukavan kaksinumeroisen kasvun ja kannattavuus parani entisestään. Alan toimijoille suunnattujen metsänhoitopalveluiden myynti lähes kaksinkertaistui.

Kannattaako metsää ostaa?

Ihmisten mielissä sekä sosiaalisessa mediassa nousee aika ajoin esiin kysymys Kannattaako metsää ostaa? Aiheen käsittelyssä ongelmana näyttäisi olevan metsistä kiinnostuneiden tietämättömyys sekä toisaalta metsää jo omistavien käsittämätön ammattislangi. Metsänomistajia on Suomessa 500 000-700 000, keskimäärin meillä metsää omistetaan noin 30 hehtaaria. Nämä reilut puoli miljoonaa ihmistä jo tietävät, mitä on metsänomistaminen – korkeintaan osa haluaa ostaa lisää, joku taas haluaa myydä ne viimeisetkin.

Rakenteelliset tekijät tukevat metsän näkymiä sijoituskohteena

Varjopuolena metsäsijoittajalle on melko stabiilina pysynyt puun hinta (ks. kuva alla) sekä se tosiasia, että Suomessa metsät kasvavat selvästi niiden käyttöä enemmän, mikä voi pitää tarjonnan ja kysynnän välisen tasapainon hintakehitystä rajoittavana. Kansantalouden kannalta tarkasteltuna suuret metsän kysyntää lisäävät investoinnit ovat siis erittäin tervetulleita.

Tornator metsätilat

UPM ja Tornator ovat solmineet sopimukset metsätila- ja puukaupoista

“Tehtaamme Itä-Suomessa käyttävät kaikkia puutavaralajeja ja Tornator omistaa niiden lähialueilla merkittävän määrän FSC-sertifioituja (FSC C 123368) metsiä, joiden puulajijakauma on monipuolinen”, UPM:n metsäjohtaja Sauli Brander kertoo. “Tehty sopimus vahvistaa UPM:n tehtaiden puuhuoltoa ja lisää FSC-sertifioidun puun määrää Itä-Suomen tehtaillamme.”

Metsätilan sijainti vaikuttaa puuston kasvuun ja sekä puun myyntiin

Suomi on pitkä maa etelästä pohjoiseen ja puuston tilavuuskasvu laskee merkittävästi siirryttäessä etelästä pohjoiseen. Muodostin alla olevan kartan Metlan / Maanmittauslaitoksen yhteistyönä syntyneistä lukuarvoista wikipediasta löytyneen maakuntakartan päälle. Ympyrässä olevat luvut kuvaavat hyvän metsänhoidon mukaisesti kasvatetulle metsällä odotettavaa tilakohtaista kasvua (m3/ha/v). Esimerkiksi Pohjois-Savossa olevalle 30 hehtaarin tilalle on muodostuu keskimäärin 162 kuutiota puuta vuodessa, kun Kainuussa vastaavalle tilalle voi odottaa 78 kuutiota puuta vuodessa.

Tornator metsätilat

Viisi vinkkiä metsän ostajalle

Lehtikuusipuutavaraa jalostamme yhdessä kahden kokeneen nurmijärveläisen kumppanimme kanssa: Pentti Huppunen ja Höyläämö Huppunen Ky/Jyrki Huppunen. Käytämme itse hankittua Suomessa kasvanutta lehtikuusta. Suurimpia tukkien toimittajia ovat Metsähallitus ja Tornator. Sahaamme puun joko kenttäsirkkelillä tai vannesahalla. Sen jälkeen puu kuivataan  ja höylätään pääasiassa terassilaudaksi. Vannesaha mahdollistaa myös suurten sahatavarakappaleiden valmistuksen pitkistäkin tukeista.

Category: UPM

United Bankers Oyj:n (“United Bankers”) tytäryhtiön UB Nordic Forest Management Oy:n pääomarahasto UB Nordic Forest Fund II Ky ja Metsäyhtiö Tornator Oyj ovat sopineet metsätilakaupasta, jonka yhteispinta-ala on noin 7 100 hehtaaria. Tilat sijaitsevat Ranualla, Pudasjärvellä ja Kainuussa. Kauppaan liittyy metsäpalvelusopimus eli Tornator vastaa jatkossakin kaupan kohteena olevien metsätilojen kestävästä hoidosta.

Uusimmat

1990-luvun lamavuosiin asti metsistä maksettiin reaalisesti nykyistä enemmän, sillä maanhankinnan rajoituslaki oli vielä voimassa. Lain mukaan paikallisilla viljelijöillä oli etuosto-oikeus metsiin. Kauppoja tehtiin puolet nykyisestä, vuosittain 1 200–1 500 kappaletta. Valtio rahoitti ja tuki kauppoja. Tuki piti hintoja korkealla, ja rahat siirtyivät 1980-luvun lopun markkinatilanteessa myyjille.

Foorumi

Tornator Timberland –konserniin kuuluvat emoyhtiön Tornator Oyj:n lisäksi Tornator Eesti Oü (100,0 %) ja Romaniassa SC Tornator SRL (100,0 %) ja Oituz Private Forest District SRL (100,0%). Lisäksi konserni hankki tilikauden aikana kokonaan (100 %) omistukseensa alun perin osakkuusyhtiöinä olleet tuulipuistoyhtiöt: Lavakorven Tuulipuisto Oy, Maaselän Tuulipuisto Oy, Martimon Tuulipuisto Oy, Niinimäen Tuulipuisto Oy ja Pahkavaaran Tuulipuisto Oy

Autamme yrityksesi nousuun!

”Tornatorin päätoiminta-alue sijaitsee Jyväskylästä itään rajalle saakka ja pohjoisessa Ouluun asti. Kasvava yhtiö haluaa ostaa metsätalousmaata tältä alueelta. Meille tulee merkittävä määrä yhteydenottoja metsäomistajilta, koska olemme vastuullinen maanomistaja, joka kohtelee kaikkia maan myyjiä tasapuolisesti ja reilusti”, kertoo Tornator Oyj:n varatoimitusjohtaja ja metsätalouden liiketoimintajohtaja Ari Karhapää Joensuusta.

Oikotien yhteistyövälittäjiä

9 LIIKETOIMINNAN PERUSTANA KESTÄVÄ METSÄTALOUS Vastuullisuus vahvuutena ja kilpailuetuna – Mittava metsäomaisuus mahdollistaa lisäarvon luomisen monipuolisesti – Uusiutuvan luonnonvaran kestävään käyttöön perustuva liiketoiminta on kannattavaa ja pitkäjänteistä – Kestävyyden ja monimuotoisuuden takuuna kaksoissertifioitu metsäomaisuus Copyright: Tornator Oyj 9