Tornator henkilökunta

Tornator henkilökunta

Tilaa rantatontit-uutiskirje

Tornator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 7.3.2019 myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018. Yhtiön hallitukseen valittiin Mikko Koivusalo, Mikko Mursula, Erkko Ryynänen ja Jari Suominen. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Deloitte Oy, joka on ilmoittanut, että vastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan Marika Nevalainen, KHT.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa vuodelta 2018 osinkona 7,00 euroa osakkeelta, yhteensä 35,0 miljoonaa euroa. Osingonmaksu jaetaan kahteen maksupäivään:

Sumiaisten poikamiespankki

Yksi asia pilveen siirtymisessä kuitenkin pelottaa, nimittäin matka sinne. IT-päivitysprosessit mielletään tyypillisesti hermoja raastaviksi härdelleiksi, joissa mikään ei suju suunnitelmien mukaisesti. Skeptinen suhtautuminen on jäänne ajalta, jolloin päivitykset toteutettiin monimutkaisina, raskaina ja kalliina yrityksen omiin fyysisiin konesaleihin kohdistuvina rykäyksinä, jotka eivät jättäneet palveluille ja sovelluksille kehittymisen varaa.

Lähetä meille palautetta

Farmit antaa käyttöösi alan johtavista osaajista koostuvan verkosto-organisaation, jota ovat kehittämässä Altia, Bayer, Boreal Kasvinjalostus, Caraway Finland, DeLaval, Eurofins Viljavuuspalvelu, Fazer Mylly, FMC Agricultural Solutions, Hankkija, Mtech Digital Solutions, Nordisk Alkali, Nordkalk, Sucros, Suomen Viljava, Tilasiemen, Trans Farm, Viljelijän Avena Berner, Vilomix Finland ja Yara Suomi.

Tornator henkilökunta

Selaa kokoelmaa

Lahjoitukseen sisältyy kahdeksan kohdetta, yksi jokaisesta yhtiön toiminnan kannalta keskeisestä maakunnasta. Suojeltavien alueiden pinta-ala vaihtelee muutamasta hehtaarista 80 hehtaariin. Osa kohteista myös laajentaa olemassa olevia suojelualueita. Mukana on muun muassa puustoisia korpia, luhtia ja suosaarekkeita, avaria aapasoita sekä vesistöjen pirstomia suojuotteja. Suojeltavilla alueilla on uhanalaisia suotyyppejä ja lajeja.

Foorumi

Vapo Oy ja Tornator Oyj ovat allekirjoittaneet kaupan, jolla Vapo myy Tornatorille yhteensä noin 5 300 hehtaaria metsätalousmaata eri puolilta Suomea. Kaikkiaan myytäviä tiloja ja määräaloja on noin 90. Myytävät alueet sisältävät hakkuukypsiä metsiä, harvennusvaiheessa olevia metsäpalstoja ja kasvavia taimikoita. Osapuolet eivät julkista kauppahintaa, mutta sillä tulee olemaan lievästi positiivinen vaikutus Vapo Oy:n toisen tertiilin tulokseen.

…ja kuvin

Ensimmäinen apteekkari, joka sai apteekkioikeudet 10.10.1876 ja myös avasi apteekin, oli Axel Wennström. Parinkymmenen vuoden kuluttua vuonna 1895 silloinen apteekkari Karl Pylkkänen sai luvan perustaa haara-apteekin Imatrankosken ympärille muodostuneeseen kylään. Seuraava apteekkari Voldemar Scheele halusi muuttaa Imatran haara-apteekin pääapteekiksi ja sai luvan muutokselle 17.10.1898. Jääsken apteekki jatkoi toimintaansa Imatran apteekin haara-apteekkina.

Jätkäsaareen rakentuu näyttävä kolmiokortteli

Hartela on mukana Helsingin uusien alueiden rakentamisessa ja aloitti vuonna 2018 Asunto Oy Helsingin Jätkäsaaren Pollarin rakentamisen. Jätkäsaaressa Hartelalla on kolmen hankkeen korttelikokonaisuus, josta ensimmäisen hankkeen Asunto Oy Jätkäsaaren Pollari Helsingin rakentaminen on aloitettu syyskuussa 2018. Pollari valmistuu vuonna 2020 ja on valmistuessaan Jätkäsaaren korkein asuinrakennus. 16-kerroksisessa Pollarissa ylimmistä kerroksista on esteetön näköala kauas merelle.

Organisaatio

Liiketoimintaamme johtaa Carunan johtoryhmä, jonka vastuulla on pitkän tähtäimen strateginen suunnittelu sekä neljäksi vuodeksi kerrallaan tehtävä liiketoimintasuunnitelma, jota tarkennetaan vuosittain. Näiden pohjalta kukin liiketoimintayksikköä tekee vuosittaiset toimintasuunnitelmansa. Toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista seurataan säännöllisesti johtoryhmissä sekä Carunan johtoryhmässä, ja siitä raportoidaan hallitukselle.

Toiminta-alue[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Navitas-taloista löydät joustavia tilaratkaisuja ja pääset jakamaan houkuttelevan ja inspiroivan työympäristön noin 600 muun päivittäisen käyttäjän kanssa, jotka edustavat muun muassa energia-, automaatio-, tietotekniikka-, taloushallinto-, metalli-,  metsä- ja ympäristöteknologian aloja. Joukkoon lukeutuu suuria kansainvälisiä yrityksiä, pk-yrityksiä sekä yhden henkilön toimijoita.

Fennia Faneri Oy

Viime vuosisadan alussa Vesijärven rannassa sijainneet Lahden kaksi sahaa olivat kohtalaisessa kunnossa. Sekä August Fellmanin Vesijärven sataman tuntumassa että Ferdidand Frigrénin Niemessä sijainnut saha hyötyivät Loviisi-Vesijärvi -rautatieyhteydestä, joka hieman laski kuljetuskustannuksia. Silti ne olivat edelleen hyvin epäedullisessa kilpailuasemassa rannikon, erityisesti Kotkan sahojen kanssa.

Capt Wallden; Suomen valtameren takaiset linjat  

H. A. Forest Oy:n toimintaa ohjaavina arvoina ovat sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen kestävyys sekä lisäarvon tuottaminen asiakkaalle. Näiden arvojen toteutumisen kautta saavutamme kannattavan liiketoiminnan pitkällä aikavälillä. Arvot ovat pohjana myös hyvälle yrityskulttuurille. Yrityksessä on käytössä toimintajärjestelmä, minkä toimintatavat on kirjattu toimintakäsikirjaan. Olemme sitoutuneet PEFC-sertifiointiin.

Japanilaisen kulttuurin ystävät ry

Kun itsenäinen Suomi alkoi luoda edustustoverkoston ympäri maailmaa, luonnollinen kohdemaa Aasiassa oli nouseva maailmanmahti Japani. Sieltä päin toivottiin myös pystyvänsä pitämään Neuvosto-Venäjän toimia Kaukoidässä paremmin silmällä. Japanin tunnustettua Suomen itsenäisyyden 23.5.1919 ryhdyttiin Suomen puolesta näin ollen toimenpiteisiin asianhoitajan (charge d’affairs) lähettämiseksi Tokioon. Kuten tiedämme, valinta osui Gustaf Ramstedtiin, joka vaiherikkaan matkan jälkeen saapui perille alkuvuonna 1920.

Itseään kannattaa aina haastaa – kouluttautuminen on pitänyt Jari Salmen vakuutusalan ajan hermolla

Säätiöllä ei ole lainkaan omaa henkilökuntaa, vain hallitus. Tästä syystä se turvautuu eri yhdistysten, liikeyritysten ja yksityisten luonnonystävien apuun, jotta käytännön suojelutyötä voidaan ulottaa maan kaikkiin osiin. Sääksien tutkimus- ja suojeluhankkeet Suomessa rakentuvat keskeisesti tämän yhteistyön varaan.

TAKAISIN SIVIILIIN

Toisen maailmansodan aikana Suomen merivoimat otti sen käyttöönsä, asentaen siihen 20 mm. Madsen-ilmatorjuntatykin ohjaamon katolle ja keulakannelle raskaan ilmantorjuntakonekiväärin. Aluksen peräkannelle asennettiin syvyyspomminheittimet, sukellusveneiden torjuntaa varten. Alukselle majoittui tykkiryhmä. Aseistettuna se toimi saattoaluksena, meriliikenteen valvontatehtävässä Ahvenanmaan pohjoispuolella sekä muualla saaristomerellä. Sekä muissa merivoimien tehtävissä kuten väylävartioinnissa ja sukellusveneiden kuuntelussa.

Länsiharjun koulun Rehtori Timo Helle: On palkitsevaa nähdä, kuinka oppilaat nauttivat uusista opetustiloista

3. Tarkk’ampujaprikaatin perustamiseen liittyen täysin uusiksi joukkojen sijoituspaikoiksi tulivat jo usein suunnitelmissa esiintyneet rautatieristeyspaikkakunnat Riihimäki, Kouvola ja Lahti sekä todennäköinen maihinnousupaikka Tammisaari. Myös Kymijoen rautatiesillan suojaksi Korialle sijoitettiin venäläistä sotaväkeä. Joukkojen lisäämisen vuoksi venäläiset aloittivat Suomessa laajan kasarmirakennusohjelman vuonna 1910, sillä entisten kasarmien majoituskapasiteetti ei enää riittänyt ja ne olivat kokonaan väärillä paikkakunnilla.

Maakunnan kehittäminen

Metsätieteilijöitä valmistuu Helsingin yliopistosta ja Itä-Suomen yliopistosta noin 80-100 vuosittain. Noin puolet metsänhoitajista työllistyy yksityiselle sektorille, jossa metsäteollisuus on merkittävin työllistäjä. Metsänhoitajan työssä tarvitaan laaja-alaista kokonaisuuksien hallintaa, joka edellyttää metsävarojen hoidon ja käytön sekä ympäristökysymysten monipuolista asiantuntemusta.