Tonttikartta salo

Tonttikartta salo

Tonttikartta salo

Salon kaupungin asuintontit

Kaupungilla on tällä hetkellä yli 300 vapaasti varattavaa asuinrakennukselle tarkoitettua tonttia. Tarjontaa löytyy niin kaupungin keskustan tuntumasta kuin vanhojen kuntien taajamistakin. Tonttien myyntihinnat ja niihin sidotut vuosivuokrat vaihtelevat alueittain. Tontti vuokrataan aina aluksi. Kun rakentamisvelvoite on täytetty (100 m²/kolme vuotta), voi tontin halutessaan ostaa omakseen.

Tonttikartta salo

Murupolku

Karttapaikka on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä ja osoitteessa asointi.maamittauslaitos.fi tarjoama tietopalvelu. Karttapaikalla voi selata Maanmittauslaitoksen maastokarttoja, ilmakuvia ja taustakarttoja erilaisin hakuehdoin. Lisäksi käytettävissä on karttatoimintoja kuten mittaa matka ja muunna koordinaatteja. Karttapaikan kautta voi tilata Maanmittauslaitoksen tuotteita. Karttapaikka on kaikille avoin ja maksuton, eikä sen käyttö vaadi rekisteröitymistä.

Lehdet

Kuvat ovat joko jpg- tai tif-formaateissa, joista kaikki jpg-kuvat ovat vapaasti selailtavissa ja kopioitavissa opetus- ja tutkimustyöhön sekä muuhun ei-kaupalliseen käyttöön www.vanhakartta.fi-viittauksella varustettuna. TIF-tiedosto on sen sijaan huomattavasti korkearesoluutioisempi formaatti ja mikäli sellainen on olemassa kartasta, sitä käytetään maksullisen karttatulosteen tai -tiedoston teossa.

Myytävät asunnot Särkisalo, Salo: 9 kpl

Merkittävimmät Metsähallituksen hankkeet liittyvät laajojen aluekokonaisuuksien käyttösuunnitelmiin sekä luonnonsuojelun ja luontomatkailun edistämiseen. Luonnonvarasuunnitelmat sekä suojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat päivitetään hankemuotoisesti yhdessä alueiden muiden toimijoiden kanssa. Metsähallituksen luontopalvelut hyödyntää suojelualueilla mm. Euroopan unionin rahoitusta ja osallistuu yhteistyöhankkeisiin.

SOME painikkeet

Palvelun ylläpitäjä ei takaa palvelussa olevien aineistojen ja toimintojen virheettömyyttä, oikeellisuutta, täsmällisyyttä tai luotettavuutta. Palvelun jatkuva saatavuus ja katkoton toiminta ei myöskään ole taattua. Palvelun tarjoajalla on oikeus ilman erillistä ilmoitusta muuttaa palvelua tai ottaa se tai sen osa pois käytöstä. Palvelun ylläpitäjä ei vastaa aineistojen käytön tai palvelun välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista.

Tonttikartta salo

Y5 Lohjansolmun asemanseudun ja Lehmijärvi-Pulli maaseutualueiden osayleiskaava

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen yhteydessä suunnittelutasojen roolit selkiytyivät. Varsinaiseen kaavajärjestelmään kuuluvat maakuntataso ja kuntataso. Seudullista kaavamuotoa – entistä seutukaavaa – kutsutaan nykyisin maakuntakaavaksi. Kuntatasolla maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen ja toimintojen yhteensovittaminen tapahtuu edelleen yleiskaavan avulla.

Pysäköintialueet

SOK toimii Verkkopalveluiden palveluntarjoajana. Mikäli käyttäjä tilaa tuotteita tai palveluita Verkkopalveluista, käyttäjä on sopimussuhteessa erillisten myyntiehtojen mukaan ilmoitettuun S-Ryhmään kuuluvaan osuuskauppaan. Kuitissa ja myyntitapahtumassa ilmoitettu S-Ryhmään kuuluva Osuuskauppa vastaa kaikista tuotteista ja palveluista. SOK ei vastaa Verkkopalveluiden kautta toimitettavista palveluista tai tuotteista, vaan SOK vastaa Verkkopalveluiden alustasta.

Mitä merkitsevät uudemmissa maastokartoissa olevat mustat, siniset ja punaiset koordinaattiviivat?

L3442 ORIPÄÄ
L4231 LÄYLIÄINEN
L4412 KAUKALAMPI
L5221 ENÄJÄRVI
L5222 PASI
N4331 LEIVONMÄKI
N4332 HAVUMÄKI
N5123 VIRTASALMI
N5124 JOROINEN
P3143 MOLPE
P3144 BERGÖ
P4114 LEHTIMÄKI
S5211 SARAJÄRVI
M4224 KAANAA
N3323 HONKAJOKI
N4113 JÄMINKIPOHJA
N4131 LYLY
P4121 MENKIJÄRVI
P4123 ALAJÄRVI
P4332 VESANTO
T5233 KALLUNKI
T5234 SALLATUNTURI
T5322 NIITSELYSJOKI
T5411 SELKÄLÄ
T5412 KERMUSOJA