Tonttiarvonta helsinki 2018

Tonttiarvonta helsinki 2018

Myytävät tontit Helsinki: 71 kpl

Pääkaupunkimme Helsinki sopii moniin elämän tilanteisiin. Meren ja luonnon läheisyys luovat helposti rauhallisuutta hektiseen elämään ja kattavasta kulttuuritarjonnasta löytää helposti lisää vilskettä sitä kaivatessa. Helsingistä löytää helposti myös useita eri liikuntavaihtoehtoja esimerkiksi upean keskuspuiston ja muiden ulkoilumaastojen muodossa, mutta penkkiurheilijallekin löytyy varmasti mieluisaa seurattavaa lähes vuoden jokaisena päivänä.

Tonttiarvonta helsinki 2018

KL Nyt

Esimerkki. Kaupungin vuokratontilla Itä-Helsingissä oleva iso rivitaloyhtiö, jonka asunnoissa on yhteensä 8400 neliötä. Nykyinen tontin vuokra on runsaat 35 000 euroa, vajaat 11 prosenttia kaikista kiinteistön hoitokuluista. Kaupungin uusien linjausten mukaan vuonna 2030 vastaavalla alueella tontin vuokran pitäisi olla 1,77 euroa neliöltä kuukaudessa, eli 178 416 euroa tontilta koko vuoden aikana. Eli uusien sääntöjen mukaan tuonkin tontin vuokra yli viisinkertaistuisi, vaikka tässä tapauksessa ei olekaan kyse ikivanhasta sopimuksesta ja siten hullunhalvasta tontin vuokrasta.

SM-viikko aiheuttaa poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä Vantaalla

Uusien maanvuokrasopimusten vuokran määrästä ja vuokra-ajasta päättää kaupunginvaltuusto ja muista vuokrausehdoista kaupunkiympäristölautakunta tai sen määräämä viranhaltija. Maanvuokrasopimusten uusimisen valmistelusta vastaa kiinteistöviraston tonttiosasto. Kesäkuussa 2017 tapahtuvan organisaatiouudistuksen jälkeen valmistelu jatkuu kaupungin maaomaisuuden kehittämisestä ja tonteista vastaavassa yksikössä.

Tonttiarvonta helsinki 2018

Maatullinpuiston ja Siltalanpuiston omakotitalotontit arvotaan

Siltamäessä tontteja on 26 ja ne sijoittuvat Siltalanpuistoon rakenteilla olevalle uudisalueelle. Tapulikaupungin 44 tonttia sijaitsevat Maatullinpuiston eteläosassa Kortesuontiellä ja Moisiontiellä. Myös Alppikylässä on yksi Laukkukujan tontti, jota kaupunki on yrittänyt saada vuokralle aiemminkin. Loput tontit ovat Kontulassa, Mellunmäessä, Kurkimäessä ja Kivikossa.

Tonttiarvonta helsinki 2018

Videoita Omenatarhan ja Tikkalan alueilta

Päivämäärät ovat alustavia ja niihin saattaa tulla muutoksia. Tilaisuuksiin kutsutaan hakijat arvontanumeron perusteella: esimerkiksi infotilaisuuteen on aiempina vuosina kutsuttu 400-500 ensimmäistä arvontanumeron saanutta tontinhakijaa ja ensimmäiseen tontinvalintatilaisuuteen arvontanumerot 1-75. Nämä lukumäärät arvioidaan vuosittain riippuen hakijoiden ja tonttien lukumäärästä.

Yhteystiedot

Kunnanhallitus on kokouksessaan 16.4.2018 tehnyt periaatepäätöksen Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskuksen sekä liikunta-alueen jatkovalmistelusta. Tavoitteena on hankkeen ensimmäisen vaiheen valmistuminen vuoden 2022 loppuun mennessä (kh:n kokous 18.3.2019), aikataulu tarkentuu suunnittelun edetessä. Rakentaminen toteutetaan mahdollisuuksien mukaan puurakentamisena. Liikuntapuiston toteuttaminen aloitetaan palloiluhallin rakentamisella mahdollisimman pian.

Tonttiarvonta helsinki 2018

Omakotitalotontteja jää jo käsiin Helsingissä ja Tampereella – mistä ihmeestä on kyse?

Helsingin kaupunki on Suomen suurimpia tontinluovuttajia ja maanomistajia. Vuosittain noin 60–70 % kaikesta talonrakentamisesta tapahtuu kaupungin vuokraamille ja myymille tonteille. Laaja maaomaisuus antaa kaupungille merkittävän mahdollisuuden ohjata kaupungin kehitystä ja toteuttaa kaupunkistrategian ja asuntopolitiikan tavoitteita tontinluovutusten avulla.

PTV-sisältö

”Helsingissä vertailua vaikeuttaa, että joillain alueilla tonttikauppoja on tehty hyvin vähän, tontit ovat usein uniikkeja vähintään sijainnin osalta ja niihin voi liittyä erityisiä ehtoja. Kantakaupungin uusilla alueilla ja esimerkiksi Pasilassa korkeat rakennuskustannukset laskevat tontin hintaa. Niillä syntyy lisäkustannuksia muun muassa vaikeista pohjaolosuhteista, maanalaisesta pysäköinnistä ja liikenneväylien päälle rakentamisesta”, Peltola selventää.

TONTTIJAKO 

Hattulan kunta aloittaa julkisoikeudellisen hulevesimaksun laskutuksen joulukuun 2018 aikana. Hulevesimaksulasku tullaan osoittamaan Hattulan kunnan asemakaava-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen omistajille tai haltijoille. Hulevesimaksu kohdistetaan kaikille asemakaava-alueen rakennetuille kiinteistöille riippumatta siitä, johdetaanko hulevesi ojaan, hulevesiviemäriin vai maaperään imeyttämällä.