Tontit rakentaja

Tontit rakentaja

Tontit rakentaja

Sivua ei löytynyt

Jos vuokralainen luovuttaa rakentamattoman vuokra-alueen vuokraoikeuden tai muutoin rikkoo tämän vuokrasopimuksen ehtoja, on hän velvollinen maksamaan sopimussakkona 20-kertainen vuotuinen vuokra, ellei kaupunki myönnä vapautusta tai huojennusta sopimussakon suoritusvelvollisuudesta ja kaupungilla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, ellei tämän sopimuksen ehdoista muuta seuraa. Vuokra-alue katsotaan rakentamattomaksi, kunnes sille rakennettavan asuinrakennuksen osittainen loppukatselmus on hyväksytty.

Ilmastopaneelin Ollikainen maalaa: Suomea uhkaa jopa neljän miljardin veromätky, jos hakkuut kuristavat hiilinielua – Ministerit odottavat tuoreita lukuja

Tontit ja rakennuspaikat vuokrataan pääsääntöisesti noin 60 vuodeksi ja vuokraoikeus voidaan siirtää kaupunkia kuulematta kolmannelle. Vuokralaisella on muutamia kohteita lukuun ottamatta oikeus ostaa tontti omakseen, kun se on rakennettu. Tontit varataan vuokrattavaksi osto-oikeuksin. Osto-oikeus syntyy, kun rakentamisvelvoite on täytetty.

Tontit rakentaja

Perusmukavuudet erämaisellekin mökille – Laatumaa Oulun Rakentaja-messuilla 15.-17.4.2016

Merkittävimmät Metsähallituksen hankkeet liittyvät laajojen aluekokonaisuuksien käyttösuunnitelmiin sekä luonnonsuojelun ja luontomatkailun edistämiseen. Luonnonvarasuunnitelmat sekä suojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat päivitetään hankemuotoisesti yhdessä alueiden muiden toimijoiden kanssa. Metsähallituksen luontopalvelut hyödyntää suojelualueilla mm. Euroopan unionin rahoitusta ja osallistuu yhteistyöhankkeisiin.

Tonttihakuohje

Mikkelin kaupunki ja Suomen Asuntomessut järjestävät asuntomessut kesällä 2017 Mikkelin Kirkonvarkaudessa. Messualue sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä Mikkelin ydinkeskustasta etelään. Alue sijaitsee Savon synnyinseudulla Saimaan rannalla rajautuen Porrassalmen museotiehen. Rakennettuna alue kytkeytyy jo olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen.

Rakentamisen valvontamittaukset

Tampereen kaupunki on käynnistänyt Puurakentamisen edistämisohjelman, minkä merkittävin aluerakennuskohde on Isokuusen alue. Isokuusi III:n kaava-alueen yleismääräyksissä on määritelty korttelialueet, joilla runkomateriaalin tulee olla pääosin puuta ja julkisivujen puuta sekä korttelialueet, joilla julkisivumateriaalin tulee olla puuta.

Kunnan rivi- ja muut yhtiömuotoiset tontit

Tonteille etsitään kiinnostuneita rakentajia, joiden kanssa käydään tarkemmat neuvottelut tontista. Tonttien luovutusehtoja ei ole etukäteen päätetty vaan tarvittavat päätökset tehdään neuvottelukierroksen jälkeen. Mikäli kiinnostuneita on useampi kuin tontteja, tonttineuvotteluja jatketaan alustavan rakennushankkeen sisällön, hakijayhtiön referenssien ja toteutusaikataulun, tai tarvittaessa arvonnan, perusteella.

Primary links

Omakotitontit
 
Kunta vuokraa ja myy tontteja edukkaaseen hintaan omakotitalojen rakentamiseen.
Kunta luovuttaa omakotitontteja pääasiassa keskitettyjen tonttihakujen kautta. Osa omakotitonteista luovutetaan erikseen järjestettävillä huutokaupoilla. Mikäli tonteille ei ole tonttihaussa löytynyt toteuttajaa, ne siirretään jatkuvaan tonttihakuun, josta ne ovat vapaasti haettavissa ympäri vuoden. Vapaana olevia tontteja voi hakea kuukausittain ja hakuaika päättyy pääsääntöisesti jokaisen kuun viimeisenä päivänä.

Tontit

AO-32 Omakotitalo. Tontille saa rakentaa kaksi asuntoa. Rakennusten kattokaltevuuden tulee olla 1:1½ – 1:2½. Erillisen varastorakennuksen kerrosala saa olla enintään 80 m². Rakennuksen etäisyys tontin rajasta tulee olla vähintään 4 m, ellei asemakaavassa ole toisin osoitettu. Asuntoa kohti on varattava 3 autopaikkaa. Korttelin alueelle saa tehdä autopaikkoja vain henkilö- ja pakettiautoille.