Tontit porvoo

Tontit porvoo

Tontit porvoo

Puoleen hintaan hehtaarin määräala, 30 min. kehä3

POR­VOO Por­voon kau­pun­gin oma­ko­ti­tont­tien ha­ku­ai­ka al­kaa en­si maa­nan­tai­na. Tont­te­ja on ha­et­ta­vis­sa yh­dek­säl­lä alu­eel­la eri puo­lil­la Por­voo­ta. Har­vi­nai­se­na herk­ku­pa­la­na on kak­si tont­tia kes­kus­tan tun­tu­mas­sa Tul­li­por­tin­ka­dul­la.

Etusivu

Kaupungin tonttitarjontaan voi tutustua tontti-infossa torstaina 29.10. kello 15-19 Taidetehtaalla osoitteessa Läntinen Aleksanterinkatu 1. Tontinhakijat voivat keskustella iltapäivän aikana asiantuntijoiden kanssa ja saada opastusta tontin hakuun ja rakentamiseen. Paikalla ovat rakennustarkastaja Jaakko Niemi, kaavoittaja Anne Rihtniemi-Rauh, kuntatekniikan suunnitteluinsinööri Elina Leppänen ja tontinluovutuksen yhteyshenkilö, maanmittausinsinööri Mervi Fors sekä Porvoon veden asiakaspalveluinsinööri Jonas Sahlberg.

Tontit porvoo

Kylävuorenpenger (Nikkilä)

Boxin työpaikka-alue sijaitsee Sipoon ja Porvoon rajalla Söderkullan taajaman itäpuolella, lähellä Sköldvikin öljysatamaa. Alue rajautuu Porvoon rajaan, Porvoonväylään, Uuteen Porvoontiehen sekä Kilpilahdentiehen.  Boxin kylään alueelta on matkaa noin kilometri, Söderkullan keskustaan 8,5 kilometriä ja Nikkilän keskustaan 16 kilometriä. Kehä III sijaitsee noin 20 kilometrin päässä lännessä.

Tontit porvoo

Laskutustiedot

Tontti on tai tontit ovat monesti tilakokonaisuuden yksi omaisuusosa. Tonttiarvo riippuu monesta seikasta. Arvon määräytymiselle merkittäviä seikkoja ovat ainakin rakennusoikeus, sijainti, tiestö ja yhteydet, etäisyydet palveluista, edelleen: sähkö, vesi, viemäri ja niiden saatavuus. Myös tontin muoto ja maapohja vaikuttavat tontin arvoon. Tontin osto on tärkeä ja iso päätös. Tontit myydään ryhmänä tai yksitellen määräaloina tai lohkottuina kiinteistöinä. Tontit muodostavat näin joskus merkittävänkin osan metsätilan arvosta.

Ktk ry

Tonttipäällikkönä johdat 30 hengen maapolitiikkayksikköä. Maapolitiikkayksikkö huolehtii kaupungin maaomaisuuden kehittämisestä ja kaupunkimittauksesta. Tonttipäällikön erityisvastuuna on kaupungin maanhankinta, tonttien luovutus, maanomistajien kanssa tehtävät maankäyttösopimukset sekä muut kaupungin ja yksityisten omistamia maita koskevat sopimukset. Tonttipäällikkö osallistuu kaupungin strategisiin kehittämishankkeisiin.

Tontit porvoo

Ota yhteyttä

MTV3-kampanjan aikaansaama asiakastulva alkoi rauhoittumaan joulukuussa. Olipa mielenkiintoista nähdä, miten valtakunnallinen TV-mainonta toi ostavia asiakkaita paikalle. Kiitos mainoksen tuottajalle Ville Alatalolle ja Maikkarin Jarnolle sekä muille mainoksen tekoon osallistuneille. Saapa nähdä seikkailevatko mainoksen Taru ja Hannu vielä jatkossakin. Kuulin nimittäin Tarun olevan TV-mainostuottaja ammatiltaan…

Tontit porvoo

YHTEISTYÖSSÄ JEALHAN KANssa

Alueelle tulee 43 kpl mökkejä kerrosalaltaan 45 k-m2 ja puutarhatontin koko 300-340 m2. Kuhunkin mökkiin kuuluu lisäksi erillinen viljelypalsta 80 m2. Tontit on jaettu 4-7 tontin kortteleihin, joista kullakin on korttelin asukkaille yhteinen sisäpiha ja viheralue. Alueen keskivaiheille sijoittuvat yhteiset toiminta-alueet tarjoavat monipuolisia palveluita alueen käyttäjille. Yhteiskäyttöön tulevia rakennuksia on suunnitteilla paviljonki ja kerhorakennus.

Suojeltujen rakennusten karu kohtalo

Tilanne kääntyy kuitenkin nurinkuriseksi, jos vanhan rakennuksen ylläpitämisestä tulee kalliimpaa kuin uuden rakennuksen rakentamisesta. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun vanhan rakennuksen suojelumääritykset tekevät rakennuksen ylläpitämisestä huomattavan kallista. Joskus hyvässä tarkoituksessa tehty rakennuksen suojelu johtaakin täysin päinvastaiseen lopputulokseen.