Tontin vuokra hinta

Tontin vuokra hinta

SYL:n kannanotto herätti keskustelun opiskelijoiden palkallisesta lomailusta – Kokoomusopiskelijat: "Työt ovat sopivaa vastapainoa opiskelulle"

– Normaali käytäntömme on, että ensimmäisinä vuosina pidämme vuokran alhaisena ja nostamme sitä vähitellen kohti markkinatasoa. Vuokran lopullinen taso perustuu meillä tontin hintaan ja edellyttämäämme tuottoprosenttiin, Valkama kertoo sähköpostitse Ylelle.

Tontin vuokra hinta

Käyttäjätiedot

Mieti tarkkaan, mitä ja miten kirjoitat ja pysy asiassa. Minkäänlainen herjaus ei ole sallittua, ei myöskään sopimaton kielenkäyttö. Myöskään linkit eivät ole sallittuja, koska ylläpidolla ei ole resursseja tarkistella niiden alkuperää. Asiattomat kommentit poistetaan. Jos jonkin jutun kommentointi riistäytyy käsistä, ylläpito voi sulkea kyseisen jutun kommentoinnin. Asiattomia kommentteja kirjoittavilta kommentointioikeus voidaan poistaa. Kirjoita napakasti. Yhden kommentin maksimipituus on 800 merkkiä.

Tontin vuokra hinta

Tampere.fi:n etusivu

Pitkäaikaisten maanvuokrasopimusten ehtona ja lähtökohtana on se, että kaupunki antaa vuokralaiselle mahdollisuuden, tämän niin halutessa, tehdä uusi pitkäaikainen maanvuokrasopimus kohteesta. Edellytyksenä kuitenkin on, että maankäytössä (yleiskaava/asemakaava) ei ole tapahtunut tai tapahtumassa muutoksia, jotka estäisivät aiemman sopimuksen mukaisen maankäytön.

Tontin vuokra hinta

Kaupungingeodeetti: ”Lahti tasapuolistaa verotusta”

Tontinvuokra on yksi maanvuokralaissa säännellyistä maanvuokran tyypeistä. Siinä tontti vuokrataan asumiskäyttöön tontinvuokraoikeuksin. Tontinvuokraoikeus on kuitenkin käytännössä jäänyt vähälle käytölle. Yksi syy tähän on se, että tontinvuokrasopimus voidaan tehdä vain tiettyjen kiinteistöjen kohdalla. Näitä ovat tontti- tai maarekisteriin merkityt rakennustontit sekä rakennuskaava-alueella itsenäisiksi kiinteistöiksi erotetut rakennuspaikat.

Tontin vuokra hinta

Suomelta inhimillinen ele – kahdeksan pelastetun tur­va­pai­kan­ha­ki­jan ottaminen näyttää esimerkkiä muttei kerro suuresta lin­jan­muu­tok­ses­ta

Näin jälkeenpäin voi sanoa että teit jonkin laisen voiton. Minäkin ostin tonttini kotimökkini alata kaupungilta vuonna 2007 ja nyt on jo ostohinta noussut yli kaksinkertaiseksi. Ja toisiksi kalliimmalla vyöhykkeellä.

Yrittäjät eivät kelpaa S-Pankin asiakkaiksi

Kestävyysvaje ja siihen liittyvien liitännäisvaikutusten korjaaminen on Suomen ajankohtaisin pähkinä purtavaksi työllisyyden, ostovoiman ja kilpailukyvyn kehityksen junnatessa tahmeasti paikallaan. Yhä useamman ihmisen arjen sujuminen on kestämättömällä tavalla yhteiskunnan tuen varassa. Yhteiskunnan kasvava rooli arjen pyörittäjänä lisää  julkistalouden vajetta ja kasvattaa velan määrää. Julkinen velka on nyt jo noin 66 % BKT:stä.

Helsingin virkamiehet keksivät, miten voi romuttaa asuntojen arvot

Jos olet ostamassa tai omistat asunnon kannattaa tarkistaa, onko vuokra-aika päättymässä lähivuosina. Vanhat tonttivuokrat ovat voineet olla hyvinkin edullisia ja vuokrasopimusta uusittaessa vuokra voi nousta huomattavasti. Esimerkiksi Helsingissä kaupunki on uusinut 50-vuoden vuokrasopimuksia hinnoilla jotka ovat olleet jopa 100% korkeampia kuin aikaisemmin. Mahdolliset vuokrankorotukset kannattaa siis huomioida laskelmissa, jotta ylimääräinen kulu ei tule yllätyksenä.

Tontit

Vuokrasopimusten tyypillisiä eroja ovat mm. vuokrasopimuksen kesto, erilaiset perusteet tontinvuokran ja –lunastushinnan korotuksille sekä tontin lunastettavuus. Tyypillinen vuokra-aika sopimuksissa on 30-50 vuotta. Tällöin on merkityksellistä, onko taloyhtiöllä lunastusvelvoite 30-50 vuoden jälkeen. Mikäli vuokrasopimus on voimassa 100 vuotta ilman lunastusoikeutta, ei taloyhtiö pääse itse määräämään sopimuksen kestosta ja vuokrankorotusehdot voivat olla myös kovat.

Päänavigaatio

Uusien maanvuokrasopimusten vuokran määrästä ja vuokra-ajasta päättää kaupunginvaltuusto ja muista vuokrausehdoista kaupunkiympäristölautakunta tai sen määräämä viranhaltija. Maanvuokrasopimusten uusimisen valmistelusta vastaa kiinteistöviraston tonttiosasto. Kesäkuussa 2017 tapahtuvan organisaatiouudistuksen jälkeen valmistelu jatkuu kaupungin maaomaisuuden kehittämisestä ja tonteista vastaavassa yksikössä.

Etsi

Rakentamisvelvoite kaupungin tonteilla on 2 vuotta. Asuinrakennus tulee olla kahden vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta siinä valmiusasteessa, että rakennus on pääkäyttötarkoituksen osalta käyttöönotettu (vähintään osittainen loppukatselmus suoritettu). Rakentamisvelvoiteajalle on mahdollista hakea jatkoaikaa kirjallisella hakemuksella perustellusta syystä. Rakentamisvelvoiteajan jatkamisesta peritään 95 € maksu.

Tonttien vuokrasopimukset on tehty kesällä 2017 kestoltaan 50 vuodeksi. Yleensä tonttien vuokrat maksetaan vuosittain yhdessä tai kahdessa erässä, mutta näihin olemme tehneet mielestämme järkevän ratkaisun, niin taloyhtiön kuin sijoittajankin kannalta, että vuokra maksetaan kuukausittain. Käytäntö tarjoaa sijoittajalle tasaisen kuukausittaisen kassavirran ja taloyhtiön taloudenpidon ja ennustettavuuden kannalta kuukausivuokra on huomattavasti järkevämpi tapa kuin suuret kertaerät.

Hirvenkadun ja Sudenkujan tontit 

Kalevassa Hirvenkadun varrella on vapaana yksi omakotitontti ja Sudenkujan päässä on vapaana yksi omakotitontti. Tontit ovat kunnallistekniikan osalta rakennettavissa viimeistään 12.7.2019, kun tonteilla sijaitsevat muuntamo ja maanalainen johto on siirretty pois. Sudenkujan tontin osalta on huomioitava, että tontin hankala rakennettavuus saattaa aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia. 

Primary links

Uusien tonttien hakemukset on jätettävä viimeistään ke 7.11.2018 klo. 16.00 mennessä Kaupunkiympäristön palvelupisteeseen (kaupungintalo I kerros D-osa), josta saa myös hakemuskaavakkeita ja tarkempia tietoja haettavista tonteista. Kaikki tarvittava tieto jaettavista tonteista löytyy myös  e-tonttipalvelusta, mihin rekisteröitymällä voi helposti hakea sähköisesti nyt jaettavia tontteja. 

Hintavyöhykkeiden rajakäyrät

Valinnaiselle vuokratontille rakennetun Lujakoti-asunnon ostajana päätät itse mitä teet tonttiosuuden kanssa. Voit halutessasi maksaa taloyhtiölle huoneistokohtaisen lunastusosuuden tontista heti asunnon valmistumisen yhteydessä tai myöhemmin. Näin vapaudut tontin vuokranmaksuvelvollisuudesta. Jos taas et tahdo sijoittaa pääomaa tonttiin, voit maksaa osuutesi tonttivuokrasta kuukausittaisena tonttivastikkeena.