Tontin ostaminen etukäteen

Tontin ostaminen etukäteen

Tontin ostaminen etukäteen

Tontin osto: ota nämä huomioon | Artikkeli

Tontin osto on aina kiinteistökauppa, joka vaatii tiettyä määrämuotoa eikä ole oikeustoimena yhtä yksinkertainen kuin irtaimen osto. Ostaessa tonttia joko kunnalta tai yksityiseltä on otettava selvää monista seikoista koskien muun muassa tontin ominaisuuksia ja rakentamismahdollisuuksia. Apuna tonttikaupoissa on hyvä olla ammattilainen.

Tontin ostaminen etukäteen

Haaveista suunnitteluun, suunnittelusta toimeen

Ennen tontin ostamista on hyödyllistä pohtia tarkkaan, millaiselta alueelta tonttia kannattaa lähteä etsimään. Millaiset kulkuyhteydet sinä ja perheesi tarvitsette? Entä kuinka lähellä palveluita tulevan talonne pitäisi sijaita? Tarvitsetteko tilaa harrastuksille tai vaikkapa rakennusoikeuden pientä hevostallia tai muita piharakennuksia varten? Jos tontti sijaitsee sinulle ennestään tuntemattoman kunnan alueella, kannattaa myös vierailla kunnan verkkosivuilla ja tutustua enemmän mahdolliseen tulevaan asuinalueeseesi.

Virhetilanne, pahoittelut..

Unohtui vielä, että omistusosuuksien muuttamisesta myöhemmin tulee veroseuraamuksia. Varainsiirtovero, mahdollinen myyntivoittovero tai lahjavero. Kun kiinteistöllä on rakennus, lunastushinnan on oltava suurempi kuin pelkän tontin osalta. Eli kaikki kannattaa kirjata oikein jo nyt. Tiedän kyllä, että moni yrittää kikkailla omistusosuuksilla saadakseen ensiasunnon ostajan verohyödyn sitten seuraavaan asuntoon.l

Tontin ostaminen etukäteen

Virhetilanne, pahoittelut..

Suomessa verkkoyhtiöllä on monopoli alueellaan ja uuden sähköliittymän hinta mökkialueella on skaalassa 2000 – 25.000 €. Yhtiöt ovat hinnoitelleet liittymienhinnat suoraviivaisesti vyöhykkeittäin ja hinnat ovat kiveenkirjoitetut. Huonoimmassa tilanteessa sinulla liittymä saattaa maksaa 20.000€, kun taas naapurille sähköliittymä maksaa 4000€. Se, että sähkölinja menee mökin lähellä, ei vielä tarkoita mitään eli selvitä sähköliittymäsi hinta jo etukäteen verkkoyhtiöltä tai pyydä välittäjää se tekemään.

Tontin ostaminen etukäteen

Milloin omakotitaloa rakentava maksaa varainsiirtoveron?

Suunnittelemme talon ostoa vaimoni kanssa (omistus 50/50). Ennakkoperintä- ja alv-rekisteriin merkitty rakennusliike rakentaa talon omistamalleen tontille. Talon ja tontin hinta valmiina on määritelty etukäteen urakkasopimuksessa. Ajattelimme maksaa taloa niin sanotulla maksupostitaulukolla sitä mukaa kuin talon valmistuminen etenee. Missä vaiheessa maksamme varainsiirtoveroa?

Tontin ostaminen etukäteen

Näin ostat järkevän tontin — omakotitalon myyntivoitto tehdään tontin ostossa

Talopaketin ostaminen ei suinkaan tarkoita sitä, että valmis malli täytyisi olla valittuna jo ennen kuin talotehtaaseen ollaan yhteydessä. Pikemminkin on paikallaan kirjata ylös millaisia ominaisuuksia tulevalta talolta toivoo ja millaista tyyliä se voisi mahdollisesti edustaa. Tähän vaikuttavat paljon myös tontin asettamat rajoitteet, joten ne kannattaa tutkia tarkasti etukäteen, ettei käy niin että unelmien taloa ei olekaan mahdollista omalle tontille toteuttaa.

Tontin ostaminen etukäteen

Vinkki: Suuri osa talotehtaista suostuu muokkaamaan talomalleja melko paljonkin tarpeittesi ja tontin vaatimusten perusteella. Varmista kuitenkin aina etukäteen, kuinka paljon muutoksia on mahdollista tehdä perushintaan ja mitä sen ulkopuolelle jäävät muutokset maksavat. Mieti tarkkaan, kannattaako kovin kalliiksi muodostuvia muutoksia teettää kyseisen talomallin/talotehtaan kohdalla. Ehkä olisi järkevämpää vaihtaa talovalmistajaa ja etsiä tarpeisiin jo alun perinkin paremmin sopiva talomalli?

Ostajan opas

PERUSTIETOA

Ostaessasi tai myydessäsi rakennettua tai rakentamatonta maata, on kysymyksessä aina kiinteistön kauppa. Kiinteistökaupasta säädetään maakaaressa ja siltä edellytetään tiettyä määrämuotoa, eikä se siksi ole oikeustoimena yhtä mutkaton kuin irtaimen tavaran kauppa. Kiinteistökaupan tekeminen ei kuitenkaan vaadi mitään sellaista erityisosaamista, etteikö siitä voisi suoriutua ominkin avuin, kunhan on selvillä muutamista perusasioista.

Tontin ostaminen etukäteen

Yrityksille luovutettavien tonttien hinnanmäärittely eri lähtö- ja tavoitetilanteissa

Vesijättö on mökkikaupan kummajainen. Vesijättö syntyy, kun maa kohoaa tai veden pinta laskee. Useimmiten vesialueen ja siten myös vesijätön omistaja on kylän jakokunta. Vesijättö ei yleensä aiheuta ongelmia niin kauan kuin rantaa ei rakenneta, mutta siitä huolimatta sen olemassaolo kannattaa varmistaa. Oikea osoite vesijätön selvittämisessä on maanmittaustoimisto.

Ukkosmyrskyä rivarissa

Vastaavatko maksuerät valmiusastetta?
Ostajan taloudelliseen asemaan rakentamisen keskeytyessä vaikuttaa merkittävästi se, kuinka hyvin ostajien maksamat kauppahinnan maksuerät ja rakennuksen valmiusaste vastaavat toisiaan. Laki edellyttää, että ne vastaavat toisiaan, mutta käytännössä poikkeamia esiintyy yleisesti. Jos ostajilta on kerätty maksueriä hyvin etupainotteisesti, lakisääteisillä vakuuksilla ei välttämättä pystytä kuittaamaan kaikkia niitä kustannuksia, joita rakennuksen valmistuminen vielä edellyttää.