Tiiviste hirren väliin

Tiiviste hirren väliin

Tiiviste hirren väliin

Hirsimökin hirsien välinen eriste

Hirsitalon tiivistämiseen kannattaa käyttää patapadan kaltaista metallipintaista materiaalia, se on helppo tilkitä rakosiin, niin ei hiiret pääse rakenteisiin isommat kolot kannattaa pienentää puupalikoilla esim. esim männyn tai kuusen oksista voi puukolla vuolla reikään sopivan polasen ja kiilata sen sitten teräsmetallivillalla. Tässä on pointtina se että hiiren hampaat eivät kykene metalliseoslankaan paptpadan kaltainen tiivistysaine on hyvä ja se toimii.

Sisällysluettelo

Ulkoseinissä hirttä voidaan käyttää joko sellaisenaan tai lisäeristettynä. Mitä pak­sumpi hirsi valitaan, sen paremmat ener­gia-, palo- ja äänitekniset ominaisuudet sillä voidaan saavuttaa. Ominaisuuksiin vaikut­taa myös varauksen muoto ja tiivistys. Eri paksuisilla ja muotoisilla hirsillä saavutetta­vista ominaisuuksista saa lisätietoa hirsien valmistajilta ja mm. RT 82-11168 -kortista.

Olet täällä

Kaikkeen rakentamiseen
Kotimainen PP-TERMO toimii erinomaisesti useimmissa rakenteissa. Se soveltuu mm. hirsitaloon, kivitaloon, puutaloon ja teollisuushalleihin. PP-TERMOA on saatavilla myös kelonharmaana. Erittäin kimmoisana ja joustavana eristemateriaalina PP-TERMO elää rakenteiden mukana ja säilyttää ominaisuutensa säiden vaihteluista huolimatta vuosikymmenestä toiseen.

Latauslinkit

Kaikkeen rakentamiseen
Kotimainen PP-TERMO toimii erinomaisesti useimmissa rakenteissa. Se soveltuu mm. hirsitaloon, kivitaloon, puutaloon ja teollisuushalleihin. PP-TERMOA on saatavilla myös kelonharmaana. Erittäin kimmoisana ja joustavana eristemateriaalina PP-TERMO elää rakenteiden mukana ja säilyttää ominaisuutensa säiden vaihteluista huolimatta vuosikymmenestä toiseen.

6. Myrkytön ja pölytön

Hirsitaloteollisuus ry on laatinut "Hirsitalopakettien ja hirsituotteiden kuluttajakauppaa koskevat yleiset sopimusehdot 1994", jotka on tarkastettu ja hyväksytty kuluttaja-asiamiehen toimesta. Nämä sopimusehdot helpottavat ja selventävät kaupantekoa. Hirsitaloteollisuus ry:n kuuluu 13 Suomen suurinta hirsitalovalmistajaa, jotka kaikki ovat sitoutuneet sopimusehtoihin.Rakennuslupa

Tiiviste hirren väliin

Hirsitalon tiivistysmassa

Rakennusala tukee tällaista tulkintaa, koska perinteinen, vaatteiden yhteydessä käytetty kastumis- ja kuivumiskyky olisi kiusallinen. En ole nähnyt tutkimuksia minkään seinärakenteen todellisesta hengityskyvystä eli kyvystä läpäistä nestemäistä vettä. Tätä perinteistä hengittävyyttä kysytään lähinnä silloin, kun toivutaan vesivahingoista, samoin homeongelmien torjumisessa ja vähentämisessä.

Tiiviste hirren väliin

Kaleva.fi

Lattiasta saa tiiviin vain nostamalla laudat ylös. Naulaustavasta ja purkajan kärsivällisyydestä riippuu, saadaanko laudat irti suhteellisen ehjinä. Ääritapauksessa naulat voi irrottaa rengasporalla ja reiät tapittaa umpeen. Jos lattia on piilonaulattu pontista, naulojen repeämätkin jäävät piiloon. Muutama ensimmäinen lauta särkyy joka tapauksessa, ja myös rakojen tilalle tarvitaan entisen vahvuista paikkauslautaa.

Publications (2)

Tunnetusti hirsirakenne niin sanotusti painuu käyttöikänsä aikana, erityisesti käyttöiän alussa. Muutenkin puumateriaali elää lähinnä kosteusvaihtelujen takia. Lisäksi rakennuksissa elämistä lisää sisä- ja ulkoilman lämpö- ja kosteuserot. Itse hirsien rakenteella ja käsittelyllä on pyritty vähentämään painumista ja kosteuselämistä. Tällöin hirsistä kuitenkin muodostuu monimutkaisia ja hankalia valmistaa. Lisäksi haluttu vaikutus on jäänyt vajavaiseksi tuotantokustannusten lisääntyessä huomattavasti. Samalla hirren ulkonäkö kärsii.

Tiiviste hirren väliin

Hirsirakennukset V.Sairanen

PP-TERMO on uusinta teknologiaa hyödyntävä, kosteutta hylkivä rakennusnauha kaikkeen rakentamiseen. Vaativimmatkin kansainväliset tiiveysvaatimukset täyttävässä PP-TERMOSSA yhdistyvät parhaat ominaisuudet yhdessä ja samassa tuotteessa. Kotimainen PP-TERMO toimii erinomaisesti useimmissa rakenteissa. Se soveltuu mm. hirsitaloon, kivitaloon, puutaloon ja teollisuushalleihin. PP-TERMOA on saatavilla myös kelonharmaana.

Kantikkaat Kimara-lamellihirret

Olet oikeassa: vanhat pohjoisamerikkalaiset hirsirakennukset näyttävät kovin omaperäisiltä. Seinä on ikään kuin raidallinen. Vaalea raidoitus johtuu tiivistemateriaalista, johon oli sekoitettu savea, hiekkaa, kalkkia, mutaa, olkia ja vaikkapa hevosen jouhia. Koostumus vaihteli sen mukaan, mitä aineksia oli saatavilla, mutta savi ja kalkki ovat syynä valkeaan väriin.