Terassin rakentaminen rantaan

Terassin rakentaminen rantaan

Terassin rakentaminen rantaan

Avainsana-arkisto: Terassin rakentaminen rantaan

Tässä kohteessa asennettiin Marina 10 -laiturista erikoisversio, jossa on suurempi kantavuus. Siinä on peräti neljä pitkää putkiponttonia, joten kantavuus ja tukevuus on taattu. Kulkusiltaa pidennettiin metrillä, koska rannassa kivikkoa, jonka yli laituri piti saada. Varusteluna laiturissa kaide, sivutörmäyssuojat, uimaportaat sekä pollareita veneen kiinnitykseen.

Terassin rakentaminen rantaan

Terassin rakentaminen mökille

Kun omakotitalo rakennetaan pienelle tontille, usein koko tontti myllätään haluttuun korkeuteen ja terassi on näin helppo rakentaa samaan tasoon esimerkiksi nurmikon kanssa. Mökeillä tilanne ei ole usein yhtä yksinkertainen. Tyypillistä on, että tontti pyritään jättämään muilta osin hyvin luonnontilaiseksi, mikä saattaa vaatia luovuutta terassin rakentamiselta. Mökkitontit veden äärellä myös tietenkin viettävät rantaan päin ja saunan ollessa usein niin lähellä rantaa kuin kaava sallii, jää terassi usein korkeammalle puoliväkisinkin.

Terassin rakentaminen rantaan

Rakennusluvan saamiseen normaalin kunnassa tapahtuvan rakennuslupamenettelyn kautta tarvitaan vähintään rakentamista ohjaava-rantayleiskaava. Rakentamiseen oikeuttavassa yleiskaavassa rakennuspaikkojen määrä ja sijainti osoitetaan kiinteistökohtaisesti, samoin kunkin rakennuspaikan rakennusoikeus. Tämän lisäksi kaavassa voi olla määräyksiä rakennustavoista ja jätevesien käsittelystä. Rantayleiskaavan laatii kunta.

Terassin rakentaminen rantaan

Kysy – asiantuntija vastaa!

Toimenpidelupa voidaan evätä, jos rakennus ei ole kaavassa osoitetun rakennusalueen sisällä tai kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisella etäisyydellä esimerkiksi rannasta tai naapurin rajasta. Yleensä rakennelman täytyy olla vähintään viiden metrin päässä tontin rajasta, ranta-alueilla vaaditaan 15 metrin tai 30 metrin etäisyys rantaviivasta. Toimenpidelupaa ei voida myöskään myöntää, jos tontin rakennusoikeus ylittyy.

Terassin rakentaminen rantaan

Rakennusluvat – kysymyksiä ja vastauksia

Käytännöt varmistuvat tiedustelemalla kunnan rakennusvalvonnasta. Usein käytäntö on sellainen, että rajalle ei saa ilman naapurin lupaa tehdä 40 cm korkeampaa pengerrystä. Siinäkin tapauksessa rakennusvalvontaan on toimitettava pintavesisuunnitelma sekä ainakin ilmoitusmenettely. Korkeampaan pengerrykseen on viranomaismenettelyn lisäksi pyydettävä naapurin lupa tai pengerrys on tehtävä korkeusmittansa verran omalle puolelle.

Terassin rakentaminen rantaan

Rakennusjärjestys

Tonttia voi rajata myös tukimuurilla tai tukimuurin ja aidan/istutusten yhdistelmällä. Tasoerot pihamaalla tulee ensisijaisesti toteuttaa pengertämällä ja vasta toissijaisesti tukimuurilla.8 Pihamaata ei saa ilman erityistä syytä tasata niin, että asuintontin rajalle syntyy 0,5 metriä suurempi tasoero. Jos pihamaan korkeussuhteita muutetaan olennaisesti siitä, mitä rakennusluvan yhteydessä vahvistetut piirustukset osoittavat, tarvitaan muutokselle rakennusvalvontaviranomaisen lupa.

Terassin rakentaminen rantaan

044 369 4300

Tampereen kaupungin rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvia maankäyttöä ja rakentamista koskevia määräyksiä. Niillä pyritään edistämään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä, suunnitelmallista ja sopivaa rakentamista sekä terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja erityisryhmien tarpeet huomioivan elin- ja toimintaympäristön toteuttamista.

Terassin rakentaminen rantaan

 LAITURIOPAS

Sipilään alettiin suunnitella uutta rantasaunaa jo 2006, kun alkuperäinen talon ranta siirtyi entiselle omistajalle mökkitontiksi. Paikkaa halutiin katsoa huolella; mahdollisimman läheltä taloa ja mahdollisimman hyvä ranta sekä mahdollisuus kulkea autolla rantaan saakka – jo rakentamisenkin takia. Rakennuslupa haettiin ja saatiin lopulta poikkeusmenettelyn kautta 2010. Tie rantaan uimapaikalle ja laituri olivat tehtynä jo 2012.

Terassin rakentaminen rantaan

4. IV LUKU RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA

Asemakaava-alueen ulkopuolella saadaan rakennuspaikalle rakentaa kirjallisella ilmoituksella yksi pohja- alaltaan enintään 20- 50 m² suuruinen talousrakennus. Ei kuitenkaan koske autotallia, saunaa eikä muuta tulisijallista rakennusta. Talousrakennuksen tulee liittyä jo olemassa olevan asunnon pihapiiriin tai maatilan talouskeskuksen toimintoihin. Yli 50 m2 suuruisen talousrakennuksen rakentaminen edellyttää rakennuslupaa ja alle 20 m2 talousrakennuksen rakentamisessa noudatetaan kohdan 2.2 edellytyksiä.

Nuori mies tappoi kaverinsa Hausjärvellä kiistan päätteeksi – Puolustus: syytetty toimi hetken mielijohteesta

Tontin omistajalla on oikeus rakentaa/istuttaa tontin rajoille kyseinen aita, ellei asemakaava toisin määrää. Aita on kuitenkin rakennettava/istutettava ja pidettävä kokonaan oman tontin puolella (myös oksat ja juuret), elleivät naapurit keskenään sovi aidan rakentamisesta/istuttamisesta tonttien väliselle rajalle.

VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA POHJAVESIALUEILLA RAKENTAMINEN

Lupamenettelyn asemesta jo olevaan asuntoon kuuluvan tai maatalouden ja muun vastaavantoiminnan harjoittamisen kannalta tarpeellisen, lämpöeristämättömän enintään noin 200 m2:n suuruisen muun talousrakennuksen kuin saunarakennuksen rakentamiseen asemakaava-alueen ja rantavyöhykkeen ulkopuolella sovelletaan ilmoitusmenettelyä. Kylätaajamissa rakennuslupa tulee yleensä edellyttää ennen em. enimmäiskokoa.