Tavallinen kiinteistöosakeyhtiö

Tavallinen kiinteistöosakeyhtiö

Tavallinen kiinteistöosakeyhtiö

Kiinteistöosakeyhtiö ja keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yhtiö oli ostanut mainittuun järjestelyyn liittyen palvelukokonaisuuden investointipankilta ja vähentänyt laskuihin sisältyneen arvonlisäveron. Verohallinto kiisti yhtiön vähennysoikeuden kiinteistön myyntiin liittyvinä suorina ja välittöminä kuluina. Vähennysoikeus sale and lease back -järjestelyssä jäi kuitenkin nyt ratkaisematta. Yhtiön ostamat palvelut nimittäin liittyivät kiinteistöyhtiön osakkeiden kauppaan.

Tavallinen kiinteistöosakeyhtiö

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ja EVL

Kiinteistö Oy A oli 7.12.1988 kaupparekisteriin merkitty keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Yhtiön osakkeet tuottivat oikeuden hallita yhtiön omistamassa rakennuksessa huoneistoja, jotka olivat tuotanto-, varasto-, näyttely-, neuvottelu- ja toimistotiloja. Kun Kiinteistö Oy A:n hallitsemia tiloja käytettiin sen emoyhtiön B Oy:n liiketoiminnassa ja näillä yhtiöillä oli siten liiketoiminnallinen yhteys, Kiinteistö Oy A:n tulos oli laskettava elinkeinotulon verottamisesta annetun lain säännösten mukaisesti.

Tavallinen kiinteistöosakeyhtiö

Rekisteröidy

Asunto-osakeyhtiön tarkoitus on omistaa ja hallita vähintään yhtä rakennusta tai rakennuksen osaa. Asunto-osakeyhtiössä huoneiston tai huoneistojen pinta-alasta yli puolet on määrätty yhtiöjärjestyksessä osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi. Asunto-osakeyhtiön keskeisenä tarkoituksena on osakkeenomistajien asumisen järjestäminen. Osake tai osakeryhmä tuottaa oikeuden hallita huoneistoa tai muuta tilaa. Asunto-osakeyhtiöön sovelletaan asunto-osakeyhtiölakia.

Tavallinen kiinteistöosakeyhtiö

Asuntoyhteisön on ilmoitettava vastikkeettomat omistajanvaihdokset kuukausittain

Paperisen veroilmoituksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään määräpäivänä klo 16.15. Postin kulkuun kannattaa varata aikaa. Veroilmoituksen voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä, jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta.

Lainaaminen tietokoneella:

Kaupunginvaltuuston 17.6.2013 päättämän Uudistamisohjelman osana hyväksyttiin, että tilaomaisuudesta vapautetaan vuosina 2014-2016 yhteensä 75 M€. Näiden pää-omaa vapauttavien omistusjärjestelyjen toteuttamiseen liittyen kaupunginvaltuusto samassa yhteydessä päätti, että vuoden 2014 maaliskuun loppuun mennessä selvi-tetään tarkemmin välillisen omistamisen sekä myynti ja takaisinvuokrauksen mallit. Inspira Oy:n kanssa on laadittu välillisen omistamisen malleihin liittyvä selvitys.

Tasetilit 1000-2999

Kun sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille, tilakeskukselle siirtyy huomattava määrä näihin toimintoihin liittyviä vuokrasopimuksia. Näiden tilojen osalta kunnat ovat vuokranneet toimitilat kolmannelta osapuolelta. Olemassa olevat kolmansien osapuolten kanssa tehdyt vuokrasopimukset pysyvät voimassa sellaisenaan. Tilakeskus toimittaa maakunnille tiedot siirtyvien sopimusten keskeisistä ehdoista, kun tilakeskus on saanut vastaukset siirtyviin vuokrasopimuksiin liittyviin lisätietopyyntöihin.

Tavallinen kiinteistöosakeyhtiö

KHT-yhdistys

Uudella lainsäädännöllä on vaikutuksia myös kiinteistöyhtiöiden arkeen, sillä kiinteistöyhtiöissä on tavallisesti useampia eri tasoisia henkilötietoja sisältäviä järjestelmiä ja listoja, jotka muodostavat henkilörekisterejä. Yleisen keskustelun ja aiheeseen liittyvän viestinnän perusteella yritykset ovat ottaneet asiasta ”koppia”, mutta onkohan asia työn alla esimerkiksi kiinteistöosakeyhtiöissä?

Yhteystiedot

Ulkovalaisimilla jääsumussa näkyvä 22° rengas ilmenee kolmiulotteisena sikarimaisena pintana, joka koostuu lukemattomien kiteiden välkähdyksistä. Lumen pinnalla tästä sikarista nähdään leikkauspinta, jolloin 22° rengas voi katsojan ja valon keskinäisestä sijainnista riippuen olla hyvin omituisen näköinen. Yleensä ulkovalaisimet ovat liian korkealla pinta-22° renkaan havaitsemiseksi ja siksi sen yleensä joutuu luomaan omalla valaisimella. 

Farmivirtaa puuta kaasuttamalla

Kiiintestö Oy Oulun Tarpeen omasähkölaitos tuottaa kaiken taloyhtiön tarvitseman lämpöenergian. Yhtiöön kuuluu kaikkiaan kahdeksan rivitaloa, joissa on yhteensä 32 asuntoa. Kiinteistön lämmöntarve on vuodessa noin 290 000 kWh. Lämpöenergialla lämmitetään kaikki kiinteistön rakennukset ja asukkaiden lämmin käyttövesi. Lämpöenergian sivutuotteena syntyvä sähkö hyödynnetään kiinteistössä ja ylijäämä myydään Farmivirraksi.

Tavallinen kiinteistöosakeyhtiö

Kannattaako yrityksen omistaa toimitilansa?

Elinkeinotulolähteeseen tulee uusi omaisuuslaji ”Muu omaisuus”, johon lukeutuu sellainen varallisuus, joka ei palvele yhteisön tulonhankkimistoimintaa. Ennen muutoksen voimaantuloa yhteisöjen henkilökohtaisessa tulolähteessä verotettiin muun muassa sellaisten osakkeiden luovutusvoitot ja tappiot, joiden ei katsottu liittyvän yhtiön harjoittamaan elinkeinotoimintaan.