Taloyhtiön vastuu piha-alueista

Taloyhtiön vastuu piha-alueista

Taloyhtiön vastuu piha-alueista

Yhtiön hallinnassa

Taloyhtiössä piha-alueiden vastuunjako riippuu siitä, kuka piha-aluetta hallinnoi. Kerrostalokiinteistöissä vastuu on selkeä. Taloyhtiö vastaa kaikesta pihan kunnossapitoon liittyvästä. Rivitaloyhtiössä osakkaan rajattu piha-alue voi olla joko taloyhtiön tai osakkaan hallinnassa riippuen siitä, mitä yhtiöjärjestyksessä määrätään. Se, kumpi pihaa hallinnoi, vaikuttaa sekä kunnossapitovastuuseen että muutostyöoikeuteen.

Kiinteistöliitto

Asunto-osakeyhtiössä on osakkaiden kanssa sovittu, että taloyhtiön pihatyöt tehdään vuoroviikoin ns. talkootyönä. Nyt yhtiön osakas, vanhempi rouvashenkilö ilmoittaa, ettei enää jaksa ajaa nurmikkoa omalla huoltoviikollaan. Heti perään toinen huoneisto saa uudet osakkaat ja uusi omistaja ilmoittaa, että haluaa yhtiön hoitavan kunnossapitovastuulleen kuuluvat huoltotyöt – hän ei aio ruohonleikkuriin koskea. Miten yhtiön pitäisi toimia?

Talvikunnossapito – kuka on vastuussa?

Järjestyslain mukaan kiinteistönomistajan on huolehdittava siitä, että katolta putoava lumi, jää tai muut esineet eivät aiheuta vaaraa kiinteistöllä liikkuville. Tarvittaessa vaarallinen alue eristetään. Tilapäisiin liikennejärjestelyihin, joissa kaistoja suljetaan tai ohjataan kulkijoita kiertotielle lumen pudottamisen vuoksi, haetaan lupa rakennusvirastolta. Pelastuslaki taas tuo velvoitteita mm. siihen, että pelastusteiden tulee olla ajokelpoisia ja esteettömiä.

Taloyhtiön vastuu piha-alueista

Virhetilanne, pahoittelut..

Asunto-osakeyhtiölain 4 luvussa on määritetty tarkasti taloyhtiön ja osakkaan väliset kunnossapitovastuut. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että se maksaa, jolle asia lain mukaan kuuluu. Mikäli yhtiö kuitenkin haluaa vastuunjaon menevän eri tavalla kuin laissa on määritetty, se kirjataan taloyhtiön ’’sisäiseen lakiin’’ eli yhtiöjärjestykseen. Oman yhtiön käytäntö on hyvä tarkistaa aina ensimmäisenä yhtiöjärjestyksestä. Näin varmistetaan, että asuntoa ostaessa ei tule vastaan odottamattomia yllätyksiä.

Kaatumiset tulevat kalliiksi

Hallituksen jäsenten tulee tietää, missä kulkee kunnan ja taloyhtiön vastuualueiden raja. Se vaihtelee kunnittain. Esimerkiksi Helsingin keskustassa kaupunki on ottanut vastuulleen tiettyjen jalkakäytävien hiekoituksen ja kaupunki myös vastaa mahdollisten tapaturmien korvauksista. Joillakin paikkakunnilla ja alueilla taas taloyhtiön vastuu ulottuu aina kadun keskiviivaan saakka.

Taloyhtiön vastuu piha-alueista

Taloyhtiön pihan talvikunnossapitoa ei kannata laiminlyödä

Jos joku loukkaa itsensä talvisella pihalla vaikka kaatuessaan, taloyhtiö eli osakkaat yhdessä ovat lähtökohtaisesti korvausvastuussa. Korvausvelvollisuutta arvioidaan muun muassa tarkastelemalla, olivatko sääolot hyvin poikkeukselliset ja oliko kunnossapito ja hiekoitus hoidettu huolellisesti. Huolellisen toiminnan todistaminen on käytännössä todella vaikeaa.

Kuka korjaa vuotavan vesihanan, taloyhtiö vai sinä? Testaa tietosi!

– Taloyhtiön vastuu perustuu lainsäädäntöön, ja taustalla on useampi laki. Muun muassa katujen kunnossapitoa koskevassa laissa puhutaan kiinteistönomistajasta ja -haltijasta. Kun vastuu on määrätty tietylle taholle laissa, ensisijaista vastuuta ei pysty siirtämään mutta kiinteistöstä hoitaminen voidaan siirtää kiinteistönhuoltoyhtiölle, Suomen kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen sanoo.

Taloyhtiön vastuu piha-alueista

Iso­van­hem­muut­ta on monenlaista. Tärkeää on olla läsnä. Ihmeisiin ei tarvitse kyetä.

Trampoliini on asennettava turvallisuusohjeiden mukaisesti ja välineen pitää olla ehjä. Myös ohjeiden noudattaminen käytön aikana on tärkeää. Usein ohjeissa on määritelty painoraja, hyppijöiden enimmäismäärä sekä vaatimus turvaverkon käytöstä. Taloyhtiön kannattaa ohjeistaa vanhempia valvomaan trampoliinilla leikkiviä lapsia. ”Käyttö omalla vastuulla” -kyltit eivät poista yhtiön vastuuta.

Pömpelit ja ruusupuskat naapurin pihalla

Tänä syksynä olen seisoskellut kylmissäni monen taloyhtiön pihalla pohtien sitä, mitä saa rakentaa ja mitä ei. Liian korkeaksi tehty terassi rumentaa maiseman ja ärsyttää naapuria – ja minä mietin mielessäni, että miksi ihmiset eivät ymmärrä yhteiselämän perussääntöjä. Pihariitojen sovittelu tuo hetkittäin mieleeni lastentarhan, jossa opetetaan perusasioita siitä, miten toisia saa kohdella ja mitä kukin saa tehdä ylittämättä sanattomien sääntöjen rajoja.

HYÖDYLLISIÄ OHJEITA

Osakeluettelon ylläpitäminen on eräs yhtiön hallituksen lakisääteisistä velvollisuuksista. Käytännössä isännöitsijä huolehtii tästä hallituksen puolesta. Asunto-osakeyhtiölain mukaisesti ” Osakkeen saajalla on oikeus käyttää osakkeenomistajalle yhtiössä kuuluvia oikeuksia vasta, kun hänet on merkitty 12 §:n 1 momentissa tarkoitettuun osakeluetteloon tai hän on ilmoittanut yhtiölle, että hänen omistukseensa on tullut yhtiön osakkeita ja esittänyt asiasta luotettavan selvityksen.”

Pihan pelisäännöistä voi sopia hyvässä hengessä

Kesällä elämä siirtyy pihoille ja parvekkeille, ja silloin taloyhtiössä saattavat nousta puheenaiheeksi yhteisten piha-alueiden pelisäännöt. Kiinteistöliitto muistuttaa tiedotteessaan, että yhdessä sovitut säännöt toimivat usein kieltoja paremmin. Liiton lakimiehet saavat kesäisin useita yhteydenottoja esimerkiksi pallopeleihin ja trampoliineihin liittyen. Toisinaan ongelmaksi voivat muodostua taloyhtiön pihalla viihtyvät ulkopuoliset.