Talon myynti ilman vastuuta

Talon myynti ilman vastuuta

Talon myynti ilman vastuuta

Oletko myymässä vanhaa taloa? Vikoja ei tarvitse pelätä, jos kerrot ne rehellisesti

– Usein pelot korvauksista ovat turhia. Kun kiinteistön vikoja käydään läpi ja kirjataan ne kauppakirjaan ymmärrettävästi, esimerkiksi "kävimme kellarissa ja siellä oli kumisaappaan varteen asti vettä" tai että "putket ovat niin vanhat, että ne voivat hajota milloin vaan". Silloin ostaja ei voi sanoa, ettei tiennyt vioista, sanoo Asunto Björndahlin toimitusjohtaja Kaj Björndahl.

Erään talokaupan anatomia – neuvoja vanhan talon myyjälle

Taannoin erästä 1940-luvulla rakennettua taloa myytäessä myyjät saivat kaupan jälkeen ostajalta hinnanalennus- ja vahingonkorvausvaatimuksen sillä perusteella, että talossa ei ollut toimivia salaojia, vaikka “niin oli kerrottu”, talon uusitun ulkolaudoituksen alla ei ollut nykymääräysten mukaista tuuletusväliä, ikkunoiden alla oli lahovikaa, sokkelissa haitallisia halkeamia ja vanhan perunakellarin lattialle valui ylärinteestä aika ajoin vettä ja sitä kautta muualle kellariin. Tapauksessa osapuolten riitaan johti monta syytä.

Vinkit omakotitalon myyntiin

Omakotitalon hinta määräytyy ennen kaikkea sijainnin perusteella. Talo kaupungin arvoalueella voi maksaa kymmenkertaisesti maaseudulla sijaitsevaan samanlaiseen taloon verrattuna. Vasta tontin sijainnin ja koon jälkeen tulevat rakennuksen koko, tilaratkaisut, tyyli, kunto, ikä, energiataloudellisuus ja muut ominaisuudet. Mitä vanhempi talo, sitä vähemmän itse rakennuksella on arvoa.

Talon myynti ilman vastuuta

Paikallissää

Uskallatko myydä vanhan talon? Myyjän vastuu on 5 vuotta myös piilovioista. Liikkeellä on hyvin ahneita ostajia, jotka ovat pääsääntöisesti vaatimassa korvauksia. On päivän selvää kaikille, ettei vanhaan taloon voi myöntää 5 vuoden takuuta. Olisi sama asia vaatia yli 10-vuotiaaseen loppuun ajettuun autoon kahden vuoden täystakuuta. Talon ostajan oikeudet ovat liian suuria. Miten kukaan uskaltaa myydä käytettyä taloa?

Talon myynti ilman vastuuta

Paikallissää

Olen kerran nähnyt kyseisen maininnan. Se perustui siihen, että talosta oli pitkään asunut vanhempi henkilö yksin, mutta koska hän oli kuollut, kukaan ei voinut tietää talon mahdollisista ongelmista. Toki talossa oli tehty kuntotarkastus, mutta iäkkäässä talossa huolellinenkaan tarkastus ei tuo kaikkea esiin vaan käy ilmi vasta pitemmän asumisen jälkeen. Ostajan on siis tiedostettava, että esim putkien ja johtojen kestoikä on sellaiset 40-50v eikä niitä voi repiä tarkastuksessa esille.

Talon myynti ilman vastuuta

Hakulomake

Kauppakirjaan voi myös laittaa mahdottomissa/epäilyttävissä tapauksissa ratkaisevan lauseen. Kiinteistö myydään korjattavaksi tai jopa purettavaksi. Kumpikaan ei poissulje sitä mahdollisuutta, että kiinteistössä ei voisi asua, jos sitä ei ole tarkistuksessa kelvottomaksi havaittu ja asetettu asumiskieltoon. Näin ja em. seikkoja mainiten, myyjä pääsee helpolla, mutta se vaikuttaa aina hintaan.

Talon myynti ilman vastuuta

Salaiset virheet saattavat vainota
talon myyjää jopa viisi vuotta

Myyjän vastuuta määritettäessä on tärkeää erottaa rakennuksen normaali kuluminen rakennuksessa olevista virheistä. Talo vaatii jatkuvaa huolenpitoa ja kunnostusta. Tämän asian ei pitäisi tulla yllätyksenä myöskään omakotitalon ostoa suunnittelevalle – etenkin vanhaa omakotitaloa ostettaessa pitää ostajan varautua tuleviin remontteihin. Tulevien remonttien tarpeen arviointi on ostajan hyvä huomioida myös talon ostotarjousta tehtäessä.

Talon myynti ilman vastuuta

Talon myynti

Kun lukee asiasta kirjoitettuja iltapäivälehtien juttuja ja varsinkin kommentteja jutuissa, voi jäädä siihen mielikuvaan, että maakaari on täysin epäonnistunut laki. Väittäisin kuitenkin, ettei vika ole itse laissa, vaan siinä miten talon myyntiin ja kauppaan on suhtauduttu uuden lain tultua voimaan. Oli erittäin tärkeää säädellä yksityiskohtaisesti sitä, miten vastuut jakautuvat taloa myytäessä, mutta samalla olisi ollut erittäin tärkeää tuoda kansalaisille esille se, että itse talon myyntiin liittyviä tapoja tulisi muuttaa.

Piilevä virhe ja myyjän vastuu kiinteistön ja omakotitalon virheestä

Kiinteistössä on maakaaren 2 luvun 17 §:n 1 momentin 1-4 -kohtien mukainen laatuvirhe, jos kaupan kohde ei vastaa sovittua, myyjä on ennen kaupan tekemistä antanut ostajalle virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon rakennusten kunnosta tai jättänyt ilmoittamatta sellaisesta tyypillisesti myydyn kaltaisen kiinteistön käyttöön tai arvoon vaikuttavasta ominaisuudesta, josta tiesi tai olisi pitänyt tietää, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.

Talon myynti ilman vastuuta

Vastuunrajoitus piilovirheiden varalta yksilöitävä kiinteistön kauppakirjassa

Maakaaren mukaan ostaja ei saa laatuvirheenä vedota seikkaan, joka olisi voitu havaita kiinteistön tarkastuksessa ennen kaupan tekemistä. Ostajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta ilman erityistä syytä tarkistaa myyjän kiinteistöstä antamien tietojen paikkansapitävyyttä eikä ulottaa tarkastusta seikkoihin, joiden selvittäminen edellyttää teknisiä tai muita tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä.