Perintöveron maksaminen osissa

Perintöveron maksaminen osissa

Perintöveron maksaminen osissa

Perintövero

Jos jatkat maatila- tai yritystoimintaa, voit hakea pidempää maksuaikaa perukirjassa tai lahjaveroilmoituksessa. Maksuajan pidennystä täytyy hakea ennen kuin toimitamme verotuksen. Jos myönnämme lisää maksuaikaa, vero maatilasta tai yrityksestä jaetaan enintään 10 vuosittaiseen erään. Yksi erä on vähintään 850 euroa. Pidennetyltä maksuajalta ei peritä korkoa.

Maksukehotus antaa lisäaikaa veron maksamiseen

Oma-aloitteisia veroja (esimerkiksi arvonlisävero ja työnantajasuoritukset), tuloveroja (jäännösvero, ennakkovero ja lisäennakko) sekä perintöveroa ja lahjaveroja koskevat maksukehotukset ja muut tiedot, kuten ilmoitus ulosottoon lähettämisestä, ovat yhteenvedossa. Yhteenveto muodostetaan kuun lopussa ja se on nähtävissä OmaVerossa seuraavan kuun alussa. Saat yhteenvedon myös postitse, mikäli et ole ottanut käyttöön sähköistä viranomaisasiointia osoitteessa suomi.fi/viestit.

Nykyään perukirjat lähetetään edelleen vainajan viimeisen asuinkunnan verotoimistoon, mutta päätös saatetaan tehdä jossain aivan toisessa verotoimistossa. Näin verottaja on saattanut joissakin tapauksessa lähettää päätöksen jopa 3 kuukauden kuluttua perukirjan toimittamisesta. Tämä on jo poikkeuksellista, mutta tämän uuden delegointikäytännön jälkeen perukirjojen käsittelyajat ovat merkittävästi lyhentyneet.

Perintöveron maksaminen osissa

Tilaajille

Sitä ennen äiti oli perinyt asunnon omilta vanhemmiltaan. Isoäiti oli asunut kotia yksin siitä lähtien, kun isoisä joitakin vuosia aiemmin oli kuollut. Äidin tilanne veron suhteen oli erilainen kuin Jennalla: Vainajan leskellä on lähtökohtaisesti hallintaoikeus yhteiseen kotiin, eli hän voi asua siellä elämänsä loppuun asti. Näin ollen perilliset eivät voi heti esimerkiksi myydä omaa osuuttaan perintöasunnosta. Heidän on siitä huolimatta maksettava perintövero.

1. Hajauttaminen

Puolisot voivat tehdä testamenttiin määräyksen, että leski saa valita pesästä ensiksi kuolleen jälkeen 109 999 euron edestä omaisuutta. Alle 110 000 euron perintö kun on leskelle verovapaa.

– Tällä tavalla leski voi saada yhteisen asunnon kokonaan omistukseensa. Myöhemmin leski voi myydä asunnon tai vaihtaa sen pienempään.

Leski voi lain nojalla, ilman testamenttia myös vedota asunnon hallintaoikeuteen, jolloin hallintaoikeuden arvo pääomitetaan ja kohteen perintöverotusarvo alenee.

Esimerkki

Suomessa asuvan henkilön saamasta muusta kuin 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta omaisuudesta suoritettavasta perintöverosta vähennetään samasta perinnöstä tai testamenttisaannosta vieraalle valtiolle suoritettujen verojen määrä (ulkomaisen veron hyvitys). Tämä hyvitys ei saa olla suurempi kuin määrä, joka vastaa yhtä suurta osaa perintöverosta kuin vieraasta valtiosta saadun omaisuuden arvo on Suomessa perintöveron perusteena olevan omaisuuden arvosta.

Perintöveron maksaminen osissa

“Älä jätä tätä perinnöksi” – katso pysäyttävät ennen ja jälkeen -kuvat

Jos lahjan arvo on 4000 euroa tai enemmän, siitä maksetaan lahjaveroa progressiivisen lahjaveroasteikon mukaan. Lähisuku, kuten lapset ja lapsenlapset, kuuluvat ensimmäiseen veroluokkaan, kaukaisemmat sukulaiset ja vieraat toiseen. Samalta henkilöltä kolmen vuoden välein päivästä päivään tarkastellut ja saadut yhteensä alle 4000 euron lahjat ovat verottomia.
Kun tavaran tai muun omaisuuden omistaja vaihtuu, siihen liittyy yleensä aina jokin vero: lahjavero, myyntivero, varainsiirtovero tai perintövero.

Perintöveron maksaminen osissa

Omaisuuden siirtäminen

Lahjanantaja voi pidättää elinikäisen tai määräaikaisen hallintaoikeuden lahjoitettuun omaisuuteen esimerkiksi itselleen, puolisolleen tai lapsilleen. Hallintaoikeuden haltijalla on tällöin oikeus käyttää omaisuutta ja/tai saada omaisuuden tuotto tai muu oikeus. Hallintaoikeuden pidättäminen vaikuttaa lahjaveron suuruuteen, sillä se rajoittaa lahjansaajan oikeutta käyttää omaisuutta. Veroa laskettaessa lahjan arvosta vähennetään hallintaoikeusvähennys.

Puheenaiheita tänään

Epäoikeudenmukaisuuden kokemus tulee silloin, kun verojen maksua varten pitää ottaa pankkilainaa (verot tulevat maksuun liian aikaisin) tai omaisuutta pitää realisoida vaikka ei haluaisi. Entä jos valtio tulisi äänettömäksi yhtiömieheksi? Ts. valtio omistaisi tietyn osuuden perintönä saadusta kesämökistä, kotitilasta tai yrityksestä, mutta ei osallistuisi sen päätöksentekoon? Valtio saisi rahansa, kun omaisuus realisoidaan, luultavasti saisi myyntivoittoakin.

Perintö- ja lahjaverotusta kannattaa suunnitella

Perintö- ja lahjaverotusta koskevat säännökset mahdollistavat perheen sisäiseen tai sukupolvien väliseen varallisuuden siirron suunnitteluun hyvin yksinkertaisia keinoja. Elinaikana toteutettavin lahjoituksin tai testamentin laatimisella voidaan merkittävästikin vaikuttaa varallisuuden siirroista menevään perintö- tai lahjaveroon. Tässä katsauksessa tuomme esiin muutamia esimerkkejä:

Vakuutuskorvausten ilmoittaminen perintöverotukseen

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.