Opintopolku psykologia

Opintopolku psykologia

Opintopolku psykologia

Sisällysluettelo

Koulutuskohtaiset kynnysehdot julkaistaan syksyllä 2019. Kaikilla tulee olla pitkä matematiikka suoritettuna ylioppilastutkinnossa hyväksytysti. Lisäksi koulutuksilla on omia kynnysehtoja. Nämä kynnysehdot voivat olla pitkästä matematiikasta, fysiikasta tai kemiasta ja näissä arvosanavaatimus voidaan asettaa välille C-L. Mikäli koulutukseen on asetettu kynnysehto useammassa kuin yhdessä aineessa, riittää, että hakijalla on yksi aine suoritettu kynnysehdon ylittävästi.

Opintopolku psykologia

Aikuiskoulutukseen?

1. Olet suorittanut viimeistään 31.7.2019 klo 15.00 mennessä alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon Suomessa tai ulkomailla. Tutkinnon tulee olla päivätty viimeistään 31.7.2019, mutta tutkinnon suoritus tulee osoittaa Helsingin yliopiston hakijapalveluiden ilmoittaman aikataulun ja ohjeiden mukaisesti (katso tarkemmat ohjeet tämän sivun kohdasta, joka käsittelee hakemuksen liitteitä).

Opintopolku psykologia

Helsingin yliopisto

Jos sinut valitaan opiskelijaksi, saat oikeuden suorittaa psykologian kandidaatin tutkinnon psykologian kandiohjelmassa. Kandiohjelman jälkeen voit jatkaa psykologian maisterin tutkintoon johtavia opintoja psykologian maisteriohjelmassa hakematta uutta tutkinnonsuoritusoikeutta. Lisäksi on mahdollisuus valita maisteritasolla myös filosofian maisterin tutkintoon johtava opintosuunta, joka ei tuota psykologin kelpoisuutta.

Opintopolku psykologia

Hakeminen yhteishaussa

Yhteishaussa voit hakea maksimissaan kuuteen valitsemaasi hakukohteeseen, jotka sinun tulee asettaa hakulomakkeella sitovasti mieluisuusjärjestykseen. Täytä ja lähetä hakemus hakuajan puitteissa huolellisesti ja tarkista, että valitset lomakkeelle vain sellaisia hakukohteita, joihin olet hakukelpoinen. Hakukohteita tai niiden järjestystä ei voi muuttaa eikä niitä voi poistaa tai lisätä hakuajan päättymisen jälkeen. Hakukohteeseen ei voida valita hakijaa, jonka korkeakoulu on todennut ei-hakukelpoiseksi. 

Search

Psykologian opiskelussa perehdytään psykologian teorioihin ja tutkimukseen sekä psykologian sovelluksiin ja ammattikäytäntöön. Opiskeluun sisältyy luentoja, harjoituksia, itsenäisesti suoritettavia tutkimustehtäviä ja kirjallisuuden lukemista. Opiskelu edellyttää teoreettisen tiedon ja tilastomatemaattisten menetelmien omaksumista. Ryhmätyöskentelyssä ja ammatillisissa opinnoissa tarvitaan sosiaalisia taitoja. Psykologian ammatillisia valmiuksia opiskellaan pääasiassa maisteriopinnoissa. Niihin kuuluu myös viiden kuukauden ammatillinen harjoittelu jollakin psykologian sovellusalalla.

Historia ja kielet

Väylävaatimukset vaihtelevat yliopistoittain ja tiedekunnittain. Yleensä vähimmäisvaatimuksena on 50-85 opintopisteen opinnot, joihin sisältyy perus- ja aineopintoja pää- ja sivuaineista. Joihinkin yliopistoihin vaaditaan yleisopintoja kielistä ja viestintäaineista. Joskus tilastotieteen peruskurssi katsotaan myös eduksi. Tarkempia tietoja yliopistojen vaatimuksista löytyy yliopistojen verkkosivuilta ja opintopolku.fi -palvelusta. Tähän olemme koonneet linjoittain väyliä, jotka on mahdollista suorittaa Alkio-opistossa.

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

The tuni.fi website and other tuni.fi online services will continue to grow and develop during 2019. Those uta.fi websites that are not part of the current uta.fi main site will be closed down step by step as the content is transferred to corresponding tuni.fi online services. Those sites can be found by using the search at the top right corner of this page.

Hakukelpoisuus yhteishaussa

Mikäli hakija ei ole suorittanut edellä mainittua yleisen korkeakoulukelpoisuuden osoittavaa tutkintoa, voi hakija osoittaa sen Suomessa suoritetulla ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnolla (pl. psykologian hakukohde). Itä-Suomen yliopistoon ovat kelpoisia hakemaan myös Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinnon (AICE) suorittaneet (pl. psykologia).

Hallintotieteen opintojen eri osa-alueet muodostavat yhdessä kattavan kokonaisuuden hallinnon kehittämisen ja tutkimuksen tärkeimpiin ajankohtaisiin teemoihin. Sinulla on erinomainen mahdollisuus keskittyä opinnoissasi esimerkiksi digitalisoituvan hallinnon tai henkilöstöjohtamisen erityiskysymyksiin. Omaa osaamistasi voit suunnata erikoistumisalan valinnoilla, sivuainevaihtoehdoilla, työharjoittelulla ja kansainvälisillä opinnoilla.

Search field

Hakijat näkevät yhteisvalinnan tuloksensa valtakunnallisella Opintopolku.fi-sivustolla kirjautumalla Oma opintopolku -palveluun. Kaikki hakijat saavat Oma opintopolku -palvelun lisäksi tiedon valinnan tuloksesta myös sähköpostitse. Tuloskirjeestä selviävät hakijan hyväksymispisteet ja pisterajat 28.6.2019 tilanteen mukaisena. Turun yliopisto ei julkaise valittujen nimiä omilla verkkosivuillaan.

Kriminaalipsykologian opiskelu Suomessa

Kiitos kysymyksestäsi! Kriminaalipsykologiaa ei pysty Suomessa opiskelemaan pääaineena, mutta kriminaalipsykologiasta kiinnostunut voi silti opiskella alaa yhdistämällä esimerkiksi kriminologian ja psykologian opintoja. Psykologiaa voi opiskella pääaineena Turun, Itä-Suomen, Helsingin, Tampereen ja Jyväskylän yliopistoissa. Kriminologian perusopinnot voi opiskella sivuaineena ainakin Itä-Suomen yliopistossa. Helsingin yliopistossa voi suorittaa kriminologian maisteriohjelman sosiaalitieteissä.

Erillisiin opinto-ohjaajaopintoihin voi hakea, jos kaikki hakukelpoisuuden edellytykset täyttyvät

Herättikö ala kiinnostuksesi? Olisiko tämä se ala, johon voisit tutustua hieman tarkemmin? Heittäydy mukaan Opopassin jatko-opintopolulle ja tee alaan liittyviä tehtäviä. Kerää opopisteitä omalta polultasi ja selkiytä samalla jatko-opintosuunnitelmaasi.

Valikko

Suurin osa yhteishaussa haettavana olleista koulutuksista on suunnattu toisen asteen tutkinnon suorittaneille. Näissä koulutuksissa korkeakouluilla on velvollisuus varata suuri osa aloituspaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville. Haussa mukana olleista paikoista vajaa 20 % on yliopistojen maisterikoulutuksissa ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon koulutuksissa, joita ensikertalaiskiintiö ei koske.

Sivut

Koulutuksen kautta voi hankkia ammatissa vaadittavan osaamisen ja pätevyyden. Lisäksi saa uusinta ja ajantasaista tietoutta ammatissa toimimiseen. Jos työkokemus on puutteellinen tai hyvin vähäinen, niin koulutuksella voi korjata asian nopeimmin. Koulutus antaa myös valmiudet kilpailla avoinna olevista työpaikoista tasapuolisesti muiden kanssa. Koulutuksen kautta saat aina mielekkäämpiä töitä ja parempaa palkkaa kuin ilman koulutusta.

Oppimisanalytiikan kärkihankkeelle 1,5 miljoonan euron erityisrahoitus

Oppimisanalytiikalla tarkoitetaan oppimisprosessissa syntyvän datan hyödyntämistä opiskelijan, opettajan, ohjauksen ja johtamisen tukemisessa. Analytiikan avulla voidaan esimerkiksi havaita opintojen etenemisen esteitä, tukea opiskelijoiden itseohjautuvuutta ja opintojen sujuvaa etenemistä sekä kohdentaa ohjausta täsmällisemmin.