Op kaarina

Op kaarina

Turku isännöi kaupunkisuunnittelun kansainvälistä kesäkoulua

Toivomme hyvinvointipalveluiden (kotihoito- ja vanhuspalvelut, perhe- ja vammaispalvelut ja terveyspalvelut) opiskelijoilta palautetta ohjatun harjoittelun onnistumisesta. Tavoitteenamme on tarjota asiantuntevaa ohjausta ja annettua palautetta käytetään toiminnan kehittämiseen. Tietoja voidaan mahdollisesti hyödyntää myös tutkimus toiminnassa.

Op kaarina

Lue uusimmat jutut vuokra-asumisesta

Sinulla on jo kokemusta myynnistä ja myyntiorganisaation johtamisesta ja osaat hakea ja hyödyntää tietoa ja analytiikkaa päätöksenteossa ja kehittämisessä. Sinulla on ammattikokemusta vakuutuspalveluiden prosesseista, tehtävistä ja järjestelmistä sekä Lean-osaamista. Tehtävä edellyttää korkeakoulututkintoa.

Op kaarina

Housing Co-op Katariinankulma Kaarina

A cookie is file saved on the user’s computer by the provider of the web service. In practice cookies are small, anonymous text files saved inside a user’s web browser cache. The web server or service can read the cookie on later visits to the same site, enabling the service to recognize the browser and user as the same visitor as earlier. The cookie may only be used by the server that saved it in the first place and the user may not be identified as a specific person based on cookie data. Cookies pose no threat to the user’s devices.

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on laaja-alainen käsitys mediaan, kulttuuriin ja viestintään kohdistuvan tutkimuksen kentästä ja sen kehityksestä. Hän tuntee keskeisten tutkimussuuntausten erityispiirteet tunnistaen myös niiden rajapintoja ja yhtymäkohtia. Opiskelija osaa sijoittaa tutkimukselliset suuntaukset yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin yhteyksiinsä. Hän pystyy arvioimaan eri perinteiden kytkeytymistä aikakauden taloudellisiin ja teknologisiin kehityskulkuihin.

Asunto Oy Oulun MahtiSiirtolantie 2, 90530 OULU

“Olen 36-vuotias äiti, vaimo ja OP Vakuutuksen myyntijohtaja. Olen viimeisen 10 vuoden ajan työskennellyt myynnin johtamisen ja kehittämisen parissa. Työtehtävät ovat vaihdelleet asiakkuuksien johtamisen ja kehittämisen, myyntityön, kehitystyön ja konsultoinnin parissa. Oppeja elämääni ovat tuoneet erityisesti omat lapset, urheilu SM-tasolla sekä vuosi armeijan riveissä.”

Isännöinnin Auktorisointi ISA ry. on perustettu vuonna 1987. ISA:n taustalla ovat Suomen Kiinteistöliitto ry. ja Suomen Isännöintiliitto ry. ISA ylläpitää ja kehittää isännöinnin auktorisointijärjestelmää, auktorisoi isännöintiyrityksiä ja valvoo niiden toimintaa.Toiminnallaan ISA edistää ammattimaista ja kehittyvää isännöintiä sekä pitkäjänteistä kiinteistöjen ylläpitoa. ISA-yhteisöön kuuluu 195 isännöintiyritystä ja -toimipaikkaa.

Vapaat jääajat

Eväste on pieni nimetön käyttäjäkohtainen tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän verkkoselaimeen. Eväste sisältää yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa sivustolla vieraileva verkkoselain (esim. käyttäjän palatessa aiemmin vierailemalleen sivustolle). Evästettä voi myöhemmin käyttää vain sen tallentanut palvelin, eikä siitä aiheudu vahinkoa käyttäjän laitteelle. Pelkän evästeen avulla ei voida tunnistaa käyttäjää henkilökohtaisesti.

Valitse teema ja selaa vapaaehtoistehtäviä

Hakemusta tehdessään Maria ja Niina eivät oikein uskaltaneet haaveillakaan Taidesäätiön soittimesta, olihan Maria vielä hyvin nuori. Unelmat kävivät kuitenkin toteen ja tämän vuoden helmikuussa Maria sai John Terry -sellon kolmivuotiseen lainaan säätiön historian nuorimpana arvosoittimen haltijana. – On upeaa soittaa instrumentilla, josta saa irti, mitä haluaa, sanoo Maria ja kertoo samalla arvosoittimen tuovan mukanaan uudenlaisia vastuita. – Esimerkiksi matkustaessa sellolle on nykyisin varattava oma paikka eikä sitä voi laittaa matkustamaan ruumassa.

Tervetuloa Asuntojen.hintatiedot.fi- palveluun!

Tietoja palveluun toimittavat Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton (KVKL) yhteistyösopimuksen perusteella: Kiinteistömaailma Oy, OP-Kiinteistökeskus, Huoneistokeskus Oy, SKV Kiinteistönvälitys Oy ja Aktia Kiinteistönvälitys Oy. Aineiston omistusoikeus kuuluu sen toimittajalle. Aineiston ja tulosten kaupallinen käyttö on kielletty.

Hakutulokset

Koulutus on tarkoitettu tällä hetkellä aikuisten (tai nuorten) luku- ja kirjoitustaidon opettajina toimiville ja tähän työhön hakeutuville. Osallistujilta edellytetään opettajan koulutusta (luokanopettaja, eri­tyis­opettaja, kielten aineenopettaja tai vastaava tutkinto) sekä kokemusta aikuisten maahanmuuttajien opettamisesta. Etusijalla ovat vapaan sivistystyön ja aikuiskoulutuksen piirissä työskentelevät opettajat.

Ulosottomaksut voidaan tilittää eteenpäin – sadattuhannet eurot olivat jumissa

Kahdeksan ulosottovirastoa ei voinut tilittää 11.–13. heinäkuuta perittyjä ulosottomaksuja velkojille, sillä OP ei pystynyt välittämään maksujen viitetietoja virastoille. Velkalyhennyksiä ei pystytty yksilöimään ilman viitetietoja, minkä vuoksi rahoja ei voitu tilittää eteenpäin. OP:n tileillä oli jumissa yhteensä satojatuhansia euroja yli kahden viikon ajan (TS 26.7.2017).

LaNu.adventist.fi

Tämä kurssi alkaa taas tentillä. Kurssi on erityisen mielenkiintoinen, sillä nyt opiskellaan korvissa olevat heijastejärjestelmät 1-3. Opitaan uudenlaisia käsittelytekniikoita ja visuaalianalyysin alkeita. Korvien herkkä iho mahdollistaa monien kehon ongelmien tarkastelemisen silmin nähtävillä heijastemerkeillä. Hoitovaikutukset korvien käsittelyn jälkeen ovat yleensä nopeita ja kun se täydennetään alaraajojen heijasteilla, tulee hoidosta tehokas ja pitkävaikutteinen. 1,7 op + 45 harjoitushoitotuntia = 1,6 op.

Vanhemmuuden kaari

Lapsen ensimmäisten ikävuosien aikana luodaan perusta perusturvallisuudelle, tunne-elämälle, sosiaalisille taidoille, itsehillinnälle, oikean ja väärän oppimisille ja vastuullisuuteen kasvamiselle. Leikki-iässä luodaan mahdollisuudet oma-aloitteisuudelle, luovuudelle, aktiivisuudelle, keksimiselle ja uteliaisuudelle. Vanhemmille riittää haastetta lapsen kehityksen tukijana ja jaksaminen voi olla koetuksella.

Syksyllä alkava koulutus

Koulutus on tarkoitettu tällä hetkellä aikuisten (tai nuorten) luku- ja kirjoitustaidon opettajina toimiville ja tähän työhön hakeutuville. Osallistujilta edellytetään opettajan koulutusta (luokanopettaja, eri­tyis­opettaja, kielten aineenopettaja tai vastaava tutkinto) sekä kokemusta aikuisten maahanmuuttajien opettamisesta. Etusijalla ovat vapaan sivistystyön ja aikuiskoulutuksen piirissä työskentelevät opettajat.

Uusi Kanadan kasvatit -sarja alkaa. Marja Vehkanen tapaa neljä Kanadassa varttunutta ja Suomessa jo useamman vuoden asunutta henkilöä. He palaavat muistoissaan entiseen kotimaahansa, hahmottavat sitä etäämmältä, myös tämän päivän valossa ja pohtivat identiteettiään. Ensimmäisessä osassa tavataan Katja Pantzar. Pantzar kasvoi kulttuurissa, jossa hyvinvointi on riippuvaista autosta ja rahasta. Hänen kauttaan kurkistetaan kanadalaiseen elämäntyyliin sekä eroihin Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä. Osa 1/4.