Nurmijärvi rakennuslupa

Nurmijärvi rakennuslupa

Rakentaja.fi esitepalvelu

Valvontamittauksia tehdään rakennuslupapäätöksen mukaisesti. Rakennuslupapäätöksessä määritetään, tarvitaanko 1) maastoonmerkintä ja sijaintitarkastus vai 2) sijaintitarkastus. Valvontamittauksia tehdään myös esim. rakentamisen yhteydessä osana urakan laadunvalvontaa ja kiinteistötoimituksiin liittyen rajamerkkien sekä rajojen sijainnin tarkistamiseksi.

Nurmijärvi rakennuslupa

Rakennuslupa

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Nurmijärvi rakennuslupa

Lomake (Koko portaali)

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta (rakennusjärjestys löytyy kohdasta Tulostettava lomake).

Nurmijärvi rakennuslupa

Maratonkokous tuotti kompromissin: saksalainen Ursula von der Leyen EU-komission puheenjohtajaksi – Suomi ei saanutkaan EKP:n johtajuutta

– Tälle on yritetty tehdä vuosikausia jotakin. Osa kunnista – kuten Eura ja Kouvola – on palkanneet ihmisen selvittämään erikseen, mikä on verottajan rekisteri ja mikä todellinen tilanne. Mutta jotta saataisiin tiedot ajantasaisiksi, pitäisi käydä maastotarkastuksella, vierailla kiinteistöillä – ja nämä ovat useamman vuoden projekteja, sanoo Kuntaliiton kehittämispäällikkö Jukka Hakola.

Nurmijärvi rakennuslupa

Rakennuslupa

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 §:n 12 kohdan mukaan maalämpökaivon ja lämmönkeruuputkiston rakentaminen on luvanvaraista. Luvanvaraisuus koskee porattavia lämpökaivoja sekä maaperään tai vesistöön sijoitettavan lämmönkeruuputkiston asentamista. 1.3.2012 voimaan tulleen rakennusjärjestyksen mukaan hankkeelle on haettava rakennuslupa (luku 2, 6 § kohta 3).

Naapurit

Pääkaupunkiseudun ja sen kehysalueen kuntia koskee erityissäännös, jonka mukaan rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti on pakko määrätä. Espoon, Helsingin, Hyvinkään, Järvenpään, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon, Tuusulan, Vantaan ja Vihdin kunnissa rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin alaraja  vuonna 2017 on 3,00 prosenttiyksikköä kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia korkeampi. Veroprosentiksi voidaan määrätä kuitenkin vuonna 2017 enintään 6,00.

Nurmijärven väestönkasvusta

Luvut ovat alustavia, mutta näyttää että mantramaisesti hoettu kunnan vetovoiman hiipuminen ja Nurmijärvi-ilmiön lässähtäminen ei pidä paikkaansa. Tätä tulkintaa ja ennustelua olen itsekin kritisoinut. Kun tietää ja ottaa huomioon, että kunnan asemakaavavaranto on hyvässä ellei erinomaisessa kunnossa verrattuna naapurikuntiin ja ok-tontteja on luovutettu enemmän kuin seudun muissa kehyskunnissa, niin luvut ovat odotettuja. Eikä rakennuslupien määrän kasvukaan anna odottaa muunlaista tulosta.

Rakennuslupa

Tämän lain tavoitteena on luoda vuorovaikutukseen, eri toimijoiden työnjakoon ja yhteisiin tavoitteisiin perustuva alueiden kehittämisen järjestelmä. Tavoitteena on lisäksi sovittaa yhteen kansallisen aluepolitiikan ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toteuttaminen toimivaksi kokonaisuudeksi. Järjestelmä luo edellytykset aluelähtöiselle kestävään kehitykseen perustuvalle kasvulle ja uudistumiselle sekä hyvinvoinnille ja sosiaaliselle eheydelle.

Uutisissa nyt

PTT:n jäsenyritysten talotoimitusten määrä kuluttaja- ja projektiasiakkaille laski 8 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja tilauskantakin laski neljällä prosentilla. Toimitusten yhteenlaskettu arvo kasvoi kuitenkin 2 prosenttia, ja tilauskannan arvo kasvoi 10 prosentilla. Kasvu on tullut projektitoimituksista, joiden merkitys on koko ajan kasvanut kuluttajamyyntiin verrattuna. Projektimyynniksi lasketaan toimitukset, joissa asiakkaana on muu kuin kuluttaja-asiakas.

Käytännön tietoa

Nurmijärven kunnan vs. tekninen johtaja Juha Oksanen kertoo, että kunnan tavoitteena on uudistaa Klaukkalaa vahvasti. Tulevaisuuden Klaukkalan rakentamiseen haettiinkin suuntaviivoja vauhdikkaasti muun muassa vuonna 2010 pidetyllä ideakilpailulla. Parhaimmistosta koottiin viitesuunnitelma Klaukkalan keskustaan nousevaan Viirilaaksoon suunnitellun asuin- ja toimitila-alueen kaavaluonnoksen pohjaksi.

Vaatimukset jätevesijärjestelmälle

Omakotitalon tai mökin jätevesisuunnitelma tarvitaan kaupungin (verkoston) ulkopuolella. Jätevesisuunnittelu on pakollinen, kun jätevesijärjestelmää saneerataan tai uusitaan. Jätevesisuunnitelma liitetään toimenpidelupa- tai rakennuslupahakemukseen. Annetusta toimenpidelupapäätöksestä on kolme vuotta aikaa suorittaa toimenpiteet. Rakennuslupa on voimassa viisi vuotta.

Hyödyllisiä linkkejä

Toimenpidelupahakemuksissa edellytetään aina vastaavan työnjohtajan hyväksyttämistä Mikkelin rakennusvalvonnassa ennen töiden aloittamista. Työnjohtajana voi toimia esimerkiksi porausurakoitsijan edustaja, hankkeen pääsuunnittelija tai LVI-urakoitsija. Tom Allen Seneran asiantuntijat voivat toimia pyydettäessä lupahakemuksen asiamiehenä, pääsuunnittelijana ja vastaavana työnjohtajana. Tällöin hakemuksen liitteeksi tarvitaan valtakirja, jossa tulee olla kaikkien kiinteistön omistajien nimet ja allekirjoitukset.