Metsäalan harjoittelupaikat 2019

Metsäalan harjoittelupaikat 2019

Metsäalan harjoittelupaikat 2019

Metsäalan – Avoimet työpaikat

SPV tehty 28.2.2019 ja tilalla työskentelee yrittäjäparin lisäksi emännän vanhemmat. Käytössä on kaksi parsinavettaa, joissa putkilypsy. Pienempi navetta vetää 28 lypsävää, ja tämän navetan hoitaa tilanhoitajaksi palkattu “vanha emäntä”. Päänavetta on tilakeskuksen yhteydessä, 56 lypsypaikkaa ja kaikki nuorkarja on isommalla navetalla. Päänavettaa hoitaa uusi viljelijäpariskunta yhdessä “vanhan isännän ” kanssa. Navettojen välimatka on noin 10 kilometriä.

Metsäalan harjoittelupaikat 2019

Harjoittelupaikat

Pystymme tarjoamaan mielenkiintoisia toimihenkilö- ja työntekijätehtäviä monipuolisesti eri alojen opiskelijoille, koska liiketoimintamme kattaa puun koko arvoketjun metsästä lopputuotteiksi. Suurin osa kesätyöntekijöistämme työskentelee tuotantolaitoksillamme ja puunhankintapiireillä, mutta myös liiketoimintaa tukevissa tehtävissä tarvitaan kesätyöntekijöitä. Suomen lisäksi kesätyömahdollisuuksia on myös muiden maiden yksiköissä.

Metsäalan harjoittelupaikat 2019

Harjoittelu ja kesätyöt

Merkittävimmät Metsähallituksen hankkeet liittyvät laajojen aluekokonaisuuksien käyttösuunnitelmiin sekä luonnonsuojelun ja luontomatkailun edistämiseen. Luonnonvarasuunnitelmat sekä suojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat päivitetään hankemuotoisesti yhdessä alueiden muiden toimijoiden kanssa. Metsähallituksen luontopalvelut hyödyntää suojelualueilla mm. Euroopan unionin rahoitusta ja osallistuu yhteistyöhankkeisiin.

Metsäalan harjoittelupaikat 2019

Metsätieteet

Metsäalalla työskentelevät eri alojen ammattilaiset kertovat työstään, siitä miten he ovat päätyneet sinne missä nyt ovat ja mikä heidän mielestään työssä on parasta ja mikä puolestaan haastavinta. Haastateltujen joukossa on niin ammatillisen koulutuksen saaneita, kuin korkeakoulusta valmistuneita eri alojen osaajia näyttelysuunnittelijasta metsuriin ja arboristista lakimieheen ja kemistiin.

Metsäalan harjoittelupaikat 2019

Töihin Lukeen

Sinustako lukelainen? Teemme työtä luonnonvarojen kestävän käytön eteen ja etsimme biotalouteen pohjaavia ratkaisuja. Luken toimipaikkaverkosto kattaa koko Suomen. Tarjoamme tutkimustyölle nykyaikaiset ja korkeatasoiset puitteet, joustavan työajan ja -paikan sekä mahdollisuudet oman osaamisen kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Toimimme lisäksi laajoissa kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa.

Kesätyöt Suomessa

Palkkaamme vuosittain noin tuhat kesätyöntekijää eri puolille Suomea. Kokemukset kesästä UPM:llä ovat olleet positiivisia, ja monet kesätyöntekijämme palaavatkin meille töihin myös seuraavina vuosina. Kesän aikana kertyneestä kokemuksesta on hyötyä myöhemmin opinnoissa ja työelämässä.

Tampereen korkeakouluyhteisö

Opinnoissa saat valmiuksia myös metsien mittaukseen, arviointiin ja metsäsuunnitteluun, paikkatieto-osaamiseen sekä neuvonta-, markkinointi- ja liiketoimintaosaamiseen. Henkilökohtainen opintosuunnitelma mahdollistaa sen, että voit muokata omaa tutkintoasi omien tavoitteidesi mukaisesti. Opiskelemme paljon pienryhmissä. Metsäopiskelijoista hitsautuukin opintojen aikana sanavalmiita ja aktiivisia osaajia. Metsistä saatavien monenlaisten hyötyjen merkitys korostuu tulevaisuudessa, ja alan osaajille on kysyntää.

HAAPA – Harjoittelupalkkauskyselyn tuloksia

Neljännes (26 %) opiskelijoista aloitti harjoittelupaikan hakemisen 6-12 kk ennen harjoittelun alkua. Suurin osa opiskelijoista (57 %) haki harjoitteluun 3-5 kk ennen harjoittelun alkua. Opiskelijoista yli kolmannes (36%) haki 4-9 harjoittelupaikkaan, kymmeneen tai useampaan harjoittelupaikkaan haki 29 prosenttia ja 1-3 harjoittelupaikkaan 35 prosenttia vastanneista.

Kirjaamo

Monimuoto-opintojen kesto on 2-3 vuotta. Opinnot sisältävät keväällä ja syksyllä yhteensä kolme maasto-opetukseen keskittyvää viiden päivän lähiopetusjaksoa Mikkelissä ja verkko-opintoja, joissa teet itsenäisiä opiskelutehtäviä. Opinnot painottuvat metsätalouteen ja niiden toteutustapa vaihtelee opintojaksoittain. Metsäaiheisiin opintojaksoihin kuuluu vaihteleva määrä maasto-opetusta. Monimuoto-opinnot voi suorittaa työn ohella.

Harjoittelijahaku kesäkaudelle 2019 on nyt käynnissä!

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Kiinnostaako sinua, miten laajasta metsäomaisuudesta pidetään monipuolisesti huolta ja miten sen avulla luodaan kestävää hyvinvointia? Tarjoamme sinulle mahdollisuuden näyttää kykysi, syventää osaamistasi ja tutustua metsäalan tehtäviin asiantuntijoiden ohjauksessa.

Main navigation

John Deere Forestry Oy:n Suomen jälleenmyynti ja Gradia Jämsän metsäala ovat sopineet markkinointiyhteistyöstä. Yhteistyön tarkoituksena on nostaa metsäalan tunnettuutta ja arvostusta nykyisille ja tuleville metsäkonealan opiskelijoille. Metsäkoneasentajaksi opiskeleville yhteistyö tarkoittaa mahdollisuuksia työelämässä oppimiseen sekä osallistumista Gradia Jämsän ja John Deere Forestryn tapahtumayhteistyöhön

Omat suosikit

Pääsin metsäasiakasvastaavaksi heti valmistuttuani vuonna 2011. Opiskelin metsätalousinsinööriksi Mikkelin ammattikorkeakoulussa. Ennen UPM:lle tuloani olen työskennellyt Postilla sekä metsäalan harjoittelupaikoissa. Nyt työskentelen siis UPM Metsän metsäasiakasvastaavana Pieksämäen metsäpalvelutoimistossa. Toimialueeni muuttui tänä vuonna. Toimialuettani on nyt Joroinen (VT 23 pohjoispuoli) sekä Pieksämäki (Savon radan itäpuoli ja VT 23 pohjoispuoli).

Lisätietoa opetuskielestä

Koulutuksessa perehdyt metsään ekosysteeminä sekä opit suunnittelemaan ja toteuttamaan metsätalouden toimenpiteitä ja arvioimaan niiden onnistumista. Opit mittaamaan ja arvioimaan puustotietoja, hyödyntämään paikkatietoa ja tekemään metsänhoitoon ja puunhankintaan liittyviä suunnitelmia ja ratkaisuja. Tutustut metsänomistukseen liittyviin kysymyksiin ja opit toimimaan metsänomistajien kanssa. Perehdyt myös metsätalouden yritystoimintaan ja opit projektitoimintaa osana opiskeluasi.

Hoitoalan täydennyskoulutukset!

WWF:ssä on töissä monenlaisen koulutuksen saaneita ihmisiä: ympäristökysymysten, viestinnän, markkinoinnin, talouden ja hallinnon asiantuntijoita. Alta löydät nyt avoinna olevat työpaikkamme. Tahdotko joukkoomme tekemään työtä ihmisten ekologisen jalanjäljen pienentämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi?