Korkeakouludiplomi amk

Korkeakouludiplomi amk

Korkeakouludiplomi amk

Löysitkö etsimäsi?

Hanki nuoren viljelijän aloitustukeen vaadittava osaaminen verkko-opintoina JAMKissa! Tarjoamme harjoitettuun tuotantosuuntaan ja talouteen liittyviä opintokokonaisuuksia, kuten peltoviljelyn perusteet, kasvituotannon suunnittelua, tuotantoeläinten hoitoon ja hyvinvointiin sekä talouteen liittyviä opintoja. Saat henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa huomioidaan aiempi koulutuksesi ja se, mitä opintoja vielä tarvitset tuen vaatimusten mukaisesti.

Korkeakouludiplomi amk

Diploma of Higher Education?

Opinnot voi myöhemmin sisällyttää osaksi tutkintoa. Tavoitteena on monipuolistaa korkeakoulujen koulutustarjontaa ja madaltaa osallistumisen kynnystä. Avoimilla, tutkintoja lyhyemmillä koulutuskokonaisuuksilla pyritään vähentämään peräkkäisten korkeakoulututkintojen suorittamista ja toisaalta saamaan korkeakoulutuksen piiriin uusia kohderyhmiä.

Korkeakouludiplomi amk

Varhaiskasvatuksen korkeakouludiplomi, 60 op

Korkeakouludiplomi on koulutus uuden osaamisen hankkimiseen. Laajat kokonaisuudet tarjoavat mahdollisuuden tietojen syventämiseen ilman tutkinnon suorittamista. Korkeakouludiplomin opintojaksot ovat Turun ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien mukaista opetusta. Korkeakouludiplomit ovat avoimia kaikille ilman pohjakoulutusvaatimuksia. Opiskelija saa opinnoista todistuksen eli korkeakouludiplomin.

Korkeakouludiplomi amk

Korkeakouludiplomit ja muut opintokokonaisuudet

Korkeakouludiplomikoulutus on 60 opintopisteen koulutuskokonaisuus. Se on tiettyyn teemaan liittyvää täsmäkoulutusta. Koulutusta tarjotaan avoimen ammattikorkeakoulun opintoina, joten se on kaikille avointa. Koulutuksiin ei ole pohjakoulutus- eikä työkokemusvaatimuksia. SeAMKissa voit suorittaa myös muita tiettyyn teemaan liittyviä opintokokonaisuuksia.

Korkeakouludiplomi amk

Ilmoittautuminen koulutukseen ja koulutuksen aloitus

Kirjasto- ja tietopalvelualan korkeakouludiplomiopinnot koostuvat seitsemästä moduulista, jotka on ryhmitelty aihealueittain. Ammatillisen kasvun moduulin opintojaksot ovat pakollisia ja niiden suoritus alkaa ensimmäisenä. Loput opinnot ovat vapaasti valittavissa muista kuudesta moduulista kuitenkin siten, että opintoja tulee valita vähintään kolmesta eri moduulista.

Korkeakouludiplomi amk

Hakulomake

Korkeakouludiplomi on tiettyyn aihepiiriin keskittyvä täsmäkoulutus, joka opiskellaan avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Opiskelija saa todistuksen suoritetuista opinnoista, mutta koulutus ei johda tutkintoon. Koska opinnot koostuvat korkeakoulututkintojen osista, ne voi myöhemmin sisällyttää osaksi korkeakoulututkintoa. Diplomiopintojen laajuus on 60 op, ja suunniteltu opiskeluaika on kaksi vuotta.

Korkeakouludiplomi amk

Uralla eteenpäin! Valitse tutkinto tai lyhyempi koulutus

Ohjelmistorobotiikan koulutus tuottaa erityisosaamista, jossa tekninen ja liiketaloudellinen ymmärrys yhdistyvät. Opit hyödyntämään ohjelmistorobotiikkaa työssäsi. Osaat käyttää palvelumuotoilua ja Leania palveluprosessien ja liiketoiminnan tehostamiseksi. Osaat johtaa myös ihmisiä muuttuvassa työympäristössä.

Korkeakouludiplomi amk

Etkö ole Twitterissä? Rekisteröity, virittäydy seuraamaan asioita, joista välität ja vastaanota päivityksiä tapahtumista.

Karelia-ammattikorkeakoulussa aloitettiin syksyllä 2016 Lähijohtamisen korkeakouludiplomikoulutus, jonka tavoitteena oli antaa välineitä sosiaali- ja terveysalan muutoksen hallintaan ja kehittämiseen sekä antaa valmiuksia lähiesimiehenä kehittymiseen.  Opintojen keskeisenä sisältönä on ollut mm. henkilöstöjohtaminen, strateginen johtaminen, itsensä johtaminen ja talouden hallinta.

Korkeakouludiplomi amk

Avoimet AMKit

LKV (=laillistettu kiinteistönvälittäjä) nimikettä saa käyttää henkilö, joka on suorittanut Keskuskauppakamarin LKV-kokeen. Välitysliikelain muutos ammattipätevyysvaatimuksista astui voimaan 1.1.2016. Lakimuutoksen myötä kiinteistönvälitysliikkeen palveluksessa ja sen jokaisessa toimipaikassa välitystehtäviä suorittavista henkilöistä vähintään puolella tulee olla LKV-kokeessa osoitettu ammattipätevyys.

Korkeakouludiplomi amk

Onnea, uusi opiskelija!

Avoimen AMK:n opintotarjonta sisältää satoja verkko-opintokokonaisuuksia suomeksi ja englanniksi. Opiskelijajoukko onkin yhä kansainvälisempää. Tällä hetkellä Xamkin avoimessa AMK:ssa opiskelee opiskelijoita 35 eri maasta. Opintotarjonta sisältää verkko-opintojen lisäksi lähipäiviä sisältäviä opintojaksoja. Lähiopetus järjestetään Xamkin kampuksilla Mikkelissä, Kouvolassa, Kotkassa ja Savonlinnassa ja myös kampusten lähipaikkakunnilla.