Kiinteistön kauppakirja

Kiinteistön kauppakirja

Kiinteistön kauppakirja

Kiinteistölakimies auttaa. Yhteydenotto on maksuton eikä sitouta mihinkään! 

Ostajalle on toimitettava lainhuuto- ja rasitustodistus sekä kiinteistörekisteriote. Myös kuntotarkastusasiakirja on mainittava, jos sellainen on tehty. ”Ostaja on tutustunut lainhuuto- ja rasitustodistuksiin ja kiinteistörekisterin tietoihin sekä myytävää kaupan kohdetta ja naapurikiinteistöä koskeviin kaavakarttoihin ja -määräyksiin.” Kuntotarkastuksessa havaitut virheet on kirjattava kauppakirjaan. Mikäli vastuuta halutaan rajoittaa havaittujen virheiden osalta, kauppakirjaan voidaan kirjata vastuunrajoituslausekkeita.

Kiinteistön kauppakirja

Kiinteistön kauppakirjan laadinta

Asuntokaupan ehtoja sovittaessa on syytä huomioida, että kaikki sovitut asiat päätyvät myös kauppakirjaan. Liian usein asuntokauppaprosessin aikana puhuttuja yksityiskohtia jätetään vain suullisten sopimusten varaan, jolloin niiden toteennäyttäminen on monesti hyvin hankalaa. Jos esimerkiksi on sovittu, että keittiön kodinkoneet kuuluvat irtaimistona kauppaan, mutta tätä ei ole kirjattu kauppakirjaan, voi asian selvittäminen olla vaikeaa.

Kiinteistön kauppakirja

Perunkirjoitus ja perinnönjako

Kiinteistön kauppakirja tulee laatia tiettyjen muotomääräysten mukaan ja sen tulee sisältää tarvittavat tiedot. Ammattimainen kiinteistönvälittäjä on arvokas apu kiinteistökaupan asiakirjojen hankinnassa ja laatimisessa. Varminta onkin jättää kauppakirjan laatiminen asiantuntevalle välittäjälle. Välittäjä pitää myös huolen, että kaupantekotilaisuudessa on kaikki tarvittavat asiakirjat ja ne ovat ajantasalla.

Ostajan oikeuksien rajoittaminen vaati kunnon selostuksen

Kiinteistön kauppakirja on syytä säilyttää huolellisesti. Mikäli se on kuitenkin hukassa, voi uuden saada kaupanvahvistajalta. Kaupanvahvistajalla on nimittäin velvollisuus pysyvästi säilyttää tallekappale luovutuskirjasta ja kaupanvahvistajan ilmoituksesta. Jos kaupanvahvistajan toimi on päättynyt, on hänen pitänyt toimittaa asiakirjat asianosaisen viranomaisen tai käräjäoikeuden säilytettäväksi.

Kiinteistön kauppakirja

Ennen kaupantekoa

Kiinteistön kaupan tausta-aineistona voidaan tutustua esim. voimassaolevaan kaavaan ja niihin sopimuksiin (rasitteet), jotka kiinteistöön kohdistuu (hallinnanjakosopimus ym.). Jos kiinteistöstä myydään määräala, pitää kauppakirjan liitteeksi ottaa karttaote, johon on merkitty erotettava määräala. Jos kiinteistöllä sijaitsee rakennuksia, voidaan kauppakirjaan oheistaa tai ennen kaupan tekoa tutustua rakennusta koskeviin dokumentteihin.

Kiinteistön kauppakirja

Verkkoasiakirja.com

Kiinteistöllä tarkoitetaan kiinteistörekisteriin merkittyä tilaa tai tonttia. Määräosalla puolestaan tarkoitetaan tiettyä omistusosuutta kiinteistöstä ja määräalalla kiinteistöstä erottamatonta rajoiltaan määrättyä aluetta. Kaupalle on haettava lainhuutoa, mikäli kiinteistö, määräosa tai -ala siirretään omistajalta toiselle. Lainhuutoasian käsittelyn yhteydessä tarkastetaan kaupan pätevyys.

Kiinteistökaupan asiakirjat | Artikkeli

Kiinteistökauppojen teko vaatii myyjältä useiden erilaisten asiakirjojen hankkimista ja laatimista. Kiinteistökaupat on mahdollista hoitaa itse, mutta varmimmin paperisota hoituu kiinteistönvälittäjän avulla. Erityisesti kauppakirjan laatiminen on paras jättää ammattilaisille, sillä vain maakaaren muotomääräykset täyttävä kauppakirja on pätevä.

Kiinteistön kauppakirja

Helsingin Asuntokauppiaat on täyden palvelun kiinteistönvälitysliike ja hoidamme puolestasi myös kauppakirjat ja olemme sekä myyjän, että ostajan apuna aina kaupanteon jokaisessa vaiheessa. Halutessasi varaamme myös ajan kaupantekotilaisuuteen pankkiin, varmistamme, että paikalla on kaupanvahvistaja ja huolehdimme kaikesta dokumentaatiosta. Ota yhteyttä myös, jos olet itse myymässä kotiasi, mutta kauppakirjojen teko mietityttää!

Kauppakirjoja, kaupanvahvistusta ja vuokrasopimuksia

Kun olet myymässä asuntosi, ja olet jo löytänyt ostajan, voit antaa meille tehtäväksi kauppakirjan laatimisen. Etenkin kun kyseessä on kiinteistön kauppa, on paljonkin asioita joita tulee huomioida kauppakirjassa. Tämän takia on yleensä molempien osapuolten etu, että kauppakirjan kirjoittaa ammattilainen. Holmström Group ei ole LKV, eli emme välitä tai arvioi kohteita, emmekä välitä vuokrakohteita. Laadimme huoneistojen ja kiinteistöjen vuokrasopimuksiakin.

Kiinteistön kauppakirjan laatimisessa on oltava tarkkana! Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu KHO 2016:34

Kyseisessä tapauksessa A ja B olivat 27.9.2012 ostaneet yhdessä kiinteistön, jolla sijaitsi omakotitalo talousrakennuksineen. Kiinteistön kauppakirjan mukaan omistusoikeus kaupan kohteeseen siirtyi ostajille, kun kauppahinta oli kokonaisuudessaan maksettu, mikä oli tapahtunut 1.10.2012. Omistusoikeuden siirtymisen jälkeen, 15.10.2012, kauppakirjaa korjattiin asiakirjalla, jonka mukaan kiinteistön ostajana olikin vain A. Asiakirjan mukaan alkuperäisessä kauppakirjassa oli erehdyksessä merkitty sekä A että B ostajiksi. Kyseinen korjausasiakirja oli laadittu lain edellyttämällä tavalla.

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Vaikka tarjousvaihe on usein hektinen ja määräajat lyhyet, huolehdi siitä, että saat tarjousvaiheen kaikki sovitut seikat kirjallisesti, ainakin sähköpostilla. Näin vältyt esimerkiksi siltä, että hinta, maksuaikataulu tai kaupantekopäivä eivät jää puheiden varaan.

Mikä on kiinteistö?

1) kiinteistöllä sellaista itsenäistä maanomistuksen yksikköä, joka kiinteistörekisterilain nojalla on merkittävä kiinteistönä kiinteistörekisteriin, ja muulla rekisteriyksiköllä muuta sanotun lain nojalla kiinteistörekisteriin merkittävää erillistä yksikköä. Kiinteistö käsittää siihen kuuluvan alueen, osuudet yhteisiin alueisiin ja yhteisiin erityisiin etuuksiin sekä kiinteistölle kuuluvat rasiteoikeudet ja yksityiset erityiset etuudet (kiinteistön ulottuvuus)

Myy itse

Kun lukee asiasta kirjoitettuja iltapäivälehtien juttuja ja varsinkin kommentteja jutuissa, voi jäädä siihen mielikuvaan, että maakaari on täysin epäonnistunut laki. Väittäisin kuitenkin, ettei vika ole itse laissa, vaan siinä miten talon myyntiin ja kauppaan on suhtauduttu uuden lain tultua voimaan. Oli erittäin tärkeää säädellä yksityiskohtaisesti sitä, miten vastuut jakautuvat taloa myytäessä, mutta samalla olisi ollut erittäin tärkeää tuoda kansalaisille esille se, että itse talon myyntiin liittyviä tapoja tulisi muuttaa.

Metsälakipuhelin.fi | Valtakunnallinen lakineuvonta metsänomistajille

Myyjän kannalta ongelmallisin onkin vastuu salaisesta tai piilevästä virheestä. Kiinteistönkaupassa myyjä vastaa siitä, jos kiinteistö salaisen virheen vuoksi poikkeaa merkittävästi siitä, mitä myydyn kaltaiselta kiinteistöltä voidaan olettaa (maakaari 2:17.1, 5 kohta). Salaisella virheellä tarkoitetaan virhettä, jota myyjäkään ei olisi ennen kauppaa voinut havaita.

Palveluhinnasto ja välityspalkkio

Palvelutuotteisiimme sopivat sekä Kiinteistömaailman Tarjouskauppa® että  perinteinen kauppatapa. Välityspalvelu räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Tärkeintä on löytää juuri Sinun tarpeitasi ja myytävää kohdettasi vastaava palvelutuote ja myynti- ja markkinointikokonaisuus.