Kiinteistöala koulutus

Kiinteistöala koulutus

Kiinteistöala koulutus

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Kiinteistönhoidon palveluja tarjoavat yritykset vastaavat kiinteistöjen rakenteiden, osien ja teknisten järjestelmien korjauksista sekä kunnossa- ja ylläpidosta. Myös piha-alueiden hoito on keskeinen tehtäväalue. Kiinteistöjen tilat tarvitsevat myös säännöllistä puhdistusta. Siivouspalveluilla sekä hoidetaan kiinteistöjä että vaikutetaan ihmisten hyvinvointiin lisäämällä ympäristön viihtyisyyttä ja terveellisyyttä.

Kiinteistöala koulutus

Pätevyydet

Rakennuttajien pätevöitymisjärjestelmässä on kaksi pätevyystasoa: rakennuttajan pätevyys RAP, joka merkitsee kykyä toimia hankkeen vetäjänä ja rakennuttamisen perustaitojen hallitsemista, ja vanhemman rakennuttajan pätevyys RAPS, joka merkitsee kykyä toimia hankkeen vetäjien esimiehenä ja hallita vaativien rakennuskohteiden rakennuttamista.

Kiinteistöala koulutus

Teemapäivät

Onko tavoitteenasi kehittyä kiinteistöliiketoiminnan alalla? Onko tavoitteenasi laillistetun kiinteistönvälittäjän koe eli LKV-kokeeseen osallistuminen? Onko sinulla paljon työkokemusta, mutta teoriatietosi on kokonaan toiselta alalta tai monen vuoden takaa? Korkeakouludiplomin avulla saat monipuolista osaamista mm. kiinteistönvälityksestä, rakentamisesta, kiinteistöjuridiikasta ja liiketoiminnasta.

Kiinteistöala koulutus

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto – kiinteistönhoitaja, kodinhuoltaja, toimitilahuoltaja

Koulutuksen laajuus ja kesto
Koulutus on laajuudeltaan 180 osaamispistettä ja kestää enintään kolme vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee ja miten se hankitaan eri oppimisympäristöissä.

Hae koulutusohjelmaan

Ohjelma on suunnattu kiinteistö- ja rakennusalan johdolle ja johtotehtävissä toimiville, kuten mm. toimitusjohtajille, ylimmälle johdolle, kiinteistöjohtajille ja -päälliköille, projektijohtajille ja -päälliköille, asiakaspäälliköille, aluejohtajille, kiinteistökehitysjohtajille, arkkitehdeille, HR-johtajille ja -päälliköille, työympäristön kehittäjille – kyseessä on siis varsin kattava kiinteistöjohtamisen koulutus.

Kiinteistö ja puhtaus: ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Opintojaksoina on isännöinnin ja kiinteistöjohtamisen perusteiden lisäksi asunto- ja kiinteistöjuridiikkaa, yhtiöoikeutta, asunto-osakeyhtiön taloushallintoa, tilinpäätös ja yritysverotusta, asiakaskäyttäytymistä sekä palvelujen tuotteistamista ja markkinointia. Lisäksi Kiinteistöalan koulutuskeskus tarjoaa opiskelijoille opintoja kiinteistöoikeudesta, kaavoituksesta ja rakentamisesta, kiinteistönmuodostuksesta ja arvioinnista sekä kiinteistönvälityksestä liiketoimintana.

Isännöinnin koulutukset ja tutkinnot

Isännöinnin ammattitutkinnon suorittaneella on isännöinnin tehtävissä edellytetty ammattitaito. Valinnaisista tutkinnon osista riippuen hän on erikoistunut asunto-osakeyhtiö-, vuokratalo- tai toimitilaisännöintiin sekä syventänyt osaamistaan asumisneuvonnassa, teknisissä palveluissa, uudiskohteen isännöinnissä tai isännöintityöhön liittyvässä kehittämishankkeessa.

Toimitilahuoltaja, oppisopimuskoulutus

Toimitilahuoltaja on avainasemassa, kun puhtaus on siisti juttu. Hän toimii erilaissa puhdistuspalveluja ja tukipalveluja tuottavissa organisaatioissa tehden erilaisia puhtauteen ja asiakastyöhön liittyviä tehtäviä. Joustavuus, ripeys, ihmisläheisyys ja erilaisten ihmisten kanssa toimeen tuleminen ovat toimitilahuoltajan hyviä ominaisuuksia. Toimitilahuoltajalta vaaditaan hyviä ihmissuhdetaitoja, hygieenisen työskentelyn, töiden suunnittelun sekä innovoinnin taitoja.

Koulutuksen aloituspäivät

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon suorittanut tekee erikoistumisensa mukaisesti kiinteistöjen huoltotöitä tai siivoustöitä. Kiinteistöpalveluala käsittää kaiken rakennettuun kiinteistöön liittyvän korjaus-, kunnossapitoja ylläpitopalvelun sekä kiinteistön käyttäjien tarvitsemat erilaiset toimitilapalvelut, muun muassa puhdistus-, aula-, turva-, vahtimestari-, kokous- ja postituspalvelut.

Kiinteistönhoitaja, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt, osatutkinto (Työvoimakoulutus nro 682532)

Koulutus on puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkintoon johtavaa koulutusta, jonka aikana opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa joko koko tutkinto tai tutkinnon osia perustutkinnosta, (kiinteistönhoitaja.)

Koulutuksen tavoitteena on työllistyminen kiinteistöpalvelualalle. Koulutuksen kohderyhmänä ovat kiinteistöalan koulutukseen motivoituneet ja soveltuvat henkilöt. Koulutukseen valittavalla tulee olla 20 vuotta täyttänyt, omata hyvän terveyden sekä olla koulutukseen ja työhön riittävä suomen kielen taito (B1.1.). B-luokan ajokortti katsotaan eduksi.

Tampereen korkeakouluyhteisö

Kehittämällä johtajuutta, parannetaan samalla tulosta, asiakastyytyväisyyttä ja työhyvinvointia. Koulutus on vahvasti kytketty tehtävillään juuri teidän organisaation tilanteeseen. Saatte ensiarvoisen tärkeää kokemusta, työkaluja sekä oppia ja osaamista esim. organisaation tai johtamisen muutoksen ja murroksen läpiviemiseen. Tarjoamme käyttöönne luotettavan ja viimeisimmän tutkimustiedon niin kiinteistö- ja rakennusalalta kuin johtamisesta.

Maksu ja ehdot

Liiketoiminnan ammattitutkinto on työelämässä arvostettu ammatillinen tutkinto, joka sisältää oppimista omissa työtehtävissäsi. Tutkinnon kiinteistönvälityksen osaamisala soveltuu kiinteistöjen ja huoneistojen arvon arviointiin, myyntiin ja vuokraukseen liittyvissä tehtävissä työskenteleville, kiinteistönvälitysalan myyntineuvottelijoille, myyntisihteereille, esimiehille ja kiinteistönvälitysalan yrittäjille.

Kiinteistönhoitaja (AT)

Osassa tutkintoja hakuaika on jatkuva, ja vapaita opiskelupaikkoja täytetään pitkin vuotta. Tämä hakuväylä on avoin kaikille hakijoille taustakoulutuksesta ja iästä riippumatta. Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, voit hakea suorittamaan ammatillista perustutkintoa ainoastaan jatkuvassa haussa. Peruskoulun ja lukion päättäneet kaikenikäiset hakijat, jotka eivät ole suorittaneet aiempaa ammatillista tai korkeakoulututkintoa, voivat hakea yhteishaussa.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, kiinteistönhoitaja, Lpr

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Kehitätkö koulutusta, teetkö tulevaisuutta?

Koulutuksen kesto suunnitellaan aikaisemman osaamisen pohjalta ja jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa aikasempi osaaminen tunnustetaan. Koulutuksen aikana hankitaan vain tutkinnon vaatima puuttuva osaaminen ja osoitetaan näytöillä siltä osin, kuin sitä ei ole aiemmin arvioitu ja todennettu.

Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan tutkinnon suorittaminen monipuolistaa, laajentaa ja päivittää toimitilahuollon ammattitaitoa niin, että valmistavan koulutuksen jälkeen osaa työskennellä erilaisissa toimintaympäristöissä ja yrityksissä (esimerkiksi erilaiset majoitus-, ravitsemus- ja sosiaalihuollon yksiköt) laitossiivoojana, laitoshuoltajana, kerroshoitajana sekä itsenäisenä yrittäjänä.

Kiinteistönhoitaja

Osaamisalan suorittaneen kiinteistönhoitajan työ koostuu erilaisista kiinteistön ylläpitoon kuuluvista tehtävistä. Työ on itsenäistä ja vuodenajat vaikuttavat työn sisältöön. Työtehtäviä ovat: ulkoalueiden puhtaanapito, lumityöt käsin ja koneellisesti, LVI-työt sekä kiinteistön huolto- ja pienvikakorjaukset. Teknisesti vaativammissa kiinteistöissä hoidetaan myös ilmastointikoneiden, uima-altaiden, jäähdytyskoneiden, kosteuslaitteiden ja kylmälaitteiden huollot sekä rakennusautomaation valvonta ja säätötyöt.