Jyväskylä kangas kaava

Jyväskylä kangas kaava

Kankaan arkkitehti-ideakilpailu

13 14:063 / KANKAAN SYDÄN II ASEMAKAAVAN MUUTOS / ASEMAKAAVASELOSTUS (13) 2.2 SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 4. vaihemaakuntakaava Neljännessä vaihemaakuntakaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta (C). Ympäristöministeriö vahvisti maakuntakaavan ja vaihekaava on lainvoimainen. Karttaote neljännestä vaihemaakuntakaavasta.

Jyväskylä kangas kaava

Eurokankaan kaikki myymälät

Laukaan avovankilan ja Jyväskylän yhdyskuntaseuraamustoimiston johtaja Tuula Tarvaisen mukaan moni asia puoltaa sitä, että vankilakampus olisi hyvä rakentaa Jyväskylään. Laukaan kiinteistö pitäisi peruskorjata, eikä yli viidenkymmenen rakennuksen kompleksi ole enää vankilaksi tarkoituksenmukainen. Yleinen näkemys Rikosseuraamuslaitoksessa on, että vankiloita ei haluta eristää muun yhteiskunnan ulkopuolelle.

Jyväskylä kangas kaava

Navigaatiovalikko

”Kilpailussa haluttiin löytää laadukas ja kustannustehokas julkisivuratkaisu, joka täyttää kaavan mukaiset perusvaatimukset korkealuokkaisesta, yksiaineisesta ja monoliittisesta kappalemaisesta arkkitehtuurista ja sopii näin alueen kaupunkikuvaan. Mukaan kutsuttiin kolme arkkitehtuuritoimistoa, joilta tiesimme saavamme hyvinkin erilaiset ratkaisuvaihtoehdot”, kertoo Skanskan kaavakehitysjohtaja Hille Kaukonen.

Jyväskylä kangas kaava

Seuraa meitä Facebookissa

Lutakossa asui vuoden 2011 alussa yhteensä 2 506 asukasta. Ikäjakaumaltaan Lutakko poikkeaa hieman muusta keskustan alueesta: Lutakossa asukkaiden keski-ikä oli muuta keskustaa alhaisempi. Alle kouluikäisiä lapsia alueella asui noin 5 % samoin kuin koululaisia. 20-40 vuotiaita nuoria aikuisia oli laskentahetkellä noin 48 % väestöstä. Eläkeläisiä alueella oli noin 20%, joka on jonkin verran ruutukaavakeskustaa vähemmän. Alueelle on toteutettu myös eläkeläisille tarkoitettuja asumispalveluja.

Jyväskylä kangas kaava

Jyväskylän Lähetysjuhlilla kirmataan safarieläinkeppareilla

Lumisena helmikuun aamuna jyväskyläläisen käsityöpiirin osallistujien ajatukset liikkuvat vähän lämpimämmissä maissa. He pyörittelevät villieläinkeppareiden mallikappaleita käsissään ja tutkivat innokkaasti virtahevon, kirahvin ja pantterin saumoja, silmiä ja kiinnitystä. Pian ensimmäiset ovat jo kiinnittämässä kaavoja harmaalle froteekankaalle ja leikkaamassa kuviollisesta kankaasta pääkappaleita keppipantterille.

Älyä jätehuoltoon Jyväskylän Kankaalla

Kaupunki maanomistajana ja ely-keskus luvanantajana ovat määritelleet liito-oravien pesäpaikat kartoille salaisiksi vuoden 2014 poikkeusluvassa. Salaperäisyyden syyksi on määritelty liito-oravien suoja, etteivät ihmiset pääse niitä vahingoittamaan. Mutta kaavoittajilla on täysi vapaus tehdä työtään salaisesti ja muuttaa luontoa ilman selityksiä. Näin ne pyöräilybaanan liito-oravapuut on jo kaadettu.

Jyväskylä kangas kaava

Uudet toimitilat Business Garden -alustalle

Landis+Gyr siirtää toimitilansa Jyväskylässä Kankaan Smart City -alueelle. Tilat sijoittuvat Peabin rakentamaan Kankaan Business Gardeniin. Esisopimus tilojen pitkäaikaisesta vuokraamisesta on allekirjoitettu. Landis+Gyrin Jyväskylän yksikössä työskentelee noin 270 työntekijää, ja se toimii yhtenä yrityksen globaaleista teknologiakeskuksista sekä Pohjoismaiden ja Baltian alueen päätoimipaikkana.

Hakutulokset

Keskustan suunnasta tultaessa saavutaan ensin vanhan paperitehtaan kohdalle. Vanhimmat alueelle jätetyistä punatiilirakennuksista on rakennettu 1800-luvun lopulla ja ne on otettu uuteen käyttöön maltillisesti. Rakennuksia ei ole yliremontoitu ylihintaisiksi loft-asunnoiksi vaan niihin on sijoitettu toimintoja, jotka kunnioittavat rakennuksen alkuperäistä arkkitehtuuria. Tehdasrakennuksiin on avattu muun muassa pesula, kahvila, lounasravintola, taidehalli, kirjaston toimipiste ja parkour-halli ynnä muita kaikille kaupunkilaisille avoimia toimintoja.

”Juuri Sinulle sopiva” kaavanpiirtokurssi

Tuotteet tilataan verkkokaupassa siirtämällä ne ostoskoriin ja maksamalla ostoskorin sisältö verkkomaksupalvelussa. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen, ellei erikseen toisin mainita. Tilatessasi verkkokaupasta sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Jyväskylä kangas kaava

Main navigation

Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen suojaamista. 25.5.2018 on alettu soveltaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679, jonka tavoitteena on parantaa henkilötietojen suojaa, lisätä henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä rekisteröidyille, eli asiakkaille, sekä antaa heille enemmän keinoja hallita henkilötietojensa käsittelyä. Lisäksi tietosuoja-asetus pyrkii vastaamaan digitalisaation ja globalisaation mukanaan tuomiin tietosuojakysymyksiin. Kansallinen tietosuojalaki täydentää ja täsmentää tietosuoja-asetuksen määräyksiä.