Fennia rahastot

Fennia rahastot

Fennia rahastot

Rahastojen avaintietoesitteet

Juuri Rahasto I Ky on suomalainen pääomasijoitusrahasto, joka keskittyy rahoittamaan ja kehittämään PK-yrityksiä, joiden liikevaihto on noin 5 -50 miljoonaa euroa. Rahoitukseen yhdistetään aina kontrolloitu vähemmistöomistus sekä kohdeyrityksen näkökulmasta optimaalinen velkarahoitus. Rahasto jakaa vahvan yhteisen intressin kohdeyhtiöiden enemmistöomistajien kanssa yhtiön kehittämisessä ja omistaja-arvon kasvattamisessa.

Hanna Markkanen vetämään Antti Kaikkosen puheen­joh­ta­ja­kam­panjaa

KRR toi­mii Te­sin ohel­la ra­has­tois­sa ank­ku­ri­si­joit­ta­ja­na, jon­ka si­joi­tuk­set ka­ta­ly­soi­vat mo­nin­ker­tai­sen mää­rän yk­si­tyis­tä pää­o­maa ra­has­toi­hin. Ra­has­ton pää­o­ma on 150 mil­joo­naa eu­roa.

ESR Fennica Toimitilat I rahaston kvartaalikatsaus Q3-2018

Vuoden kolmannella kvartaalilla rahasto kasvatti kiinteistösalkkuaan solmimalla hankesopimuksen Peab Oy:n kanssa uuden toimitilakiinteistön rakennuttamisesta Jyväskylän Kankaan alueelle. Hanke täyttää rahaston vaativat sijoituskriteerit: hyvä sijainti, muuntojoustava moderni rakennus sekä vahvat käyttäjät (Landis+Gyr ja Jyväskylän Energia). Hankkeen kerrosneliöt ovat 10.660 m², urakkasumma noin 20 m€ ja arvioitu valmistuminen maaliskuussa 2020.

Olemme varanneet tämän jutun vain tilaajille.

Nordia Rahasto Oy on hyvinvointi-, terveys-, matkailu- ja vapaa-ajan yrityksiin sijoittava pääomasijoitusrahasto. Rahasto on toiminut vuodesta 1989 ja sitä hallinnoi Nordia Management Oy. Rahastosta on tehty sijoituksia vuoden 2018 loppuun mennessä sijoituksia 61 yritykseen yli 32 miljoonaa euroa. Irtaantumisia on tehty 45 ja ne ovat tapahtuneet pääosin yrityskaupoilla. Rahastolla on sijoituksia 16 yrityksessa.

Fennia Varainhoidolta uusi kiinteistökehityshankkeisiin sijoittava vaihtoehtorahasto

Rahaston pääomasitoumukset ovat yhteensä 45 miljoonaa euroa ja tavoitekoko noin 100 miljoonaa euroa. Terrieri Kiinteistöt Ky -vaihtoehtorahasto on ensimmäinen Fennia Varainhoito Oy:n kokonaan ammattimaisille institutionaalisille sijoittajille perustama vaihtoehtorahasto, joka laajentaa Fennian tuotevalikoimaa sijoittaa kiinteistöihin. Rahasto on sijoitettu täyteen.

Fennia rahastot

Katso myös

“eQ Hoivakiinteistöt on pitkäjänteisenä kiinteistönomistajana mielellään mukana omistamassa tätä erinomaista lähipalvelukeskusta. Hankkeen osapuolilla on yhteneväinen tavoite aikaansaada laadukas ja viihtyisä talo sen tuleville asukkaille ja käyttäjille ja haemme kohteeseen myös LEED-ympäristösertifikaatin”, kertoo Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöjen sijoitusjohtaja Jennifer Eloheimo.

Mihin rahasto on keskittynyt ja mitä hyötyjä se tarjoaa sijoittajalle?

Etsimme Business Controlleria vahvistamaan Fennia Varainhoito Oy:n hoitamien kiinteistörahastojen ja -sijoitusten hallintotiimiä. Toimit osana 4 hengen rahastohallintotiimiä ja vastaat tehtävässä vastuullesi tulevien kiinteistörahastojen ja sijoituskohteiden raportoinnista, taloustiedon tuottamisesta sekä analysoinnista.

Odd Fellow Samaria ry:n historiaa

Rahaston toiminta sai alkunsa marraskuussa 1984 60-vuotispäivieni yhteydessä, jolloin ilmoitin loosieni ylimestarille sekä leiri n:o 4 Fennian pääpatriarkalle, etten haluaisi merkkipäivänäni vastaanottaa lahjoja enkä kukkatervehdyksiä. Esitin toivomuksenani, että mikäli joku haluaa muistaa, niin avattakoon pankkitili, jonne sitten mahdollisesti kertyvät rahat käytettäisiin hyväntekeväisyyteen.

Asiakastieto ja rekisteriseloste

Tällä sivulla on Korkia-konsernin tarjoamien vakuutustuotteiden ja palveluiden avaintietoasiakirjat, jotka on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen mukaisesti annettava asiakkaalle paketoiduista ja vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista ennen sopimuksen solmimista. Avaintietoasiakirjan tarkoitus on auttaa sijoittajaa ymmärtämään sijoitustuotetta ja edistää vertailtavuutta muihin samankaltaisiin tuotteisiin.

Vero2018:n yhteistyökumppanit

Sijoitusvakuutus on yksilöllinen varainhoito­salkku, joka rakennetaan sijoittajan sijoitus­tavoitteiden mukaisesti sijoittajan itse valitseman, hänelle parhaiten sopivan henki­vakuutus­sopimuksen sisälle. Sijoitus­vakuutuksesta on erittäin paljon etua pitkäjänteiselle sijoittajalle, jolla on eQ:n aktiivisesti hoitama varain­hoito­salkku ja/tai joka sijoittaa eQ:n kiinteistö­rahastoihin.

Peab Oy rakentaa Fennia Varainhoito Oy:n hallinnoimalle Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I:lle 10 660 kerrosneliön toimitilan Kankaan alueelle Jyväskylään osoitteeseen Paperitehtaankatu 9.  Urakkasumma on 20 milj. euroa. Peabin Business Garden -toimitilakonseptin mukaisen uudenaikaisen toimitilakiinteistön vuokralaisiksi tulee Landis+Gyr ja Jyväskylän Energia.

Luetuimmat

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry on kauppa- ja ostoskeskusten järjestö, jonka toiminnassa omistajat, kauppakeskusjohto ja alan asiantuntijat kohtaavat. Järjestön jäseninä ovat maan merkittävimmät kauppakeskukset ja kauppakeskusomistajat. Yhdistyksen visiona on menestyvä ja kehittyvä kauppakeskusliiketoiminta, jossa kauppa ja palvelut muodostavat houkuttelevan kokonaisuuden.

YIT osaomistajana yhteisyrityksissä

Yhteisyrityksistä on tullut aiempaa yleisempi tapa toteuttaa suuria hankkeita ja kehittää liiketoimintaamme. Yhteisyrityksissä YIT ei toimi ainoastaan rakentajana tai hankekehittäjänä, vaan hankkeen osa-omistajana. Näin hanketta ja liiketoimintaa voidaan kehittää pitkäjänteisesti ja hyvässä yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Sen lisäksi toimintamalli tukee yhtiön strategiaa parantaa pääomankäytön tehokkuuttaan kumppanuuksia hyödyntäen.

Lue lisää käynnissä olevista hankkeista, jotka toteutamme yhteisyrityksinä kumppaneidemme kanssa.

Empower Group järjesteli rahoitusrakennettaan

Älykästä yhteiskuntaa rakentava Empower järjesti perjantaina 13.4.2018 suunnatun osakeannin, jossa Empowerin pitkäaikaiset rahoittajat Armada rahastot, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia siirtyivät Empowerin omistajiksi. Rahoitusjärjestelyn tarkoituksena on vahvistaa Empowerin rahoituksellista asemaa ja tukea konsernin kansainvälistymistä ja kasvua.

Pk-yritysten omistusjärjestelyihin keskittyvä rahasto Midinvest Fund II Ky ylimerkittiin


Rakennuttajatoimistojen Liitto – RTL ry ja sen jäsenyritykset pyrkivät rakennuttajakonsulttipalveluiden tarkoituksenmukaisuuden, taloudellisuuden ja laatutason kohottamiseen. Liitto jäsenyrityksineen toimivat terveiden ja eettisesti hyväksyttävien yhteistyösuhteiden kehittämiseksi tilaajien ja rakennuttajakonsulttien kesken.