Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muutos

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muutos

Asunto-osakeyhtiölaki uudistui – täytyykö yhtiöjärjestys päivittää?

Kun on päätetty muuttaa yhtiöjärjestys kokonaan pöytäkirjan liitteen mukaiseksi, liitä ilmoitukseen yhtiökokouksen pöytäkirja. Myös uusi yhtiöjärjestys joko liitetään ilmoitukseen tai sen tiedot annetaan YTJ-palvelussa (ilmoittamisen tavasta riippuen, katso kohta Miten ilmoitat netissä).

Yhtiöjärjestys: Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiöjärjestystä voidaan muuttaa vain määräenemmistöllä. Se tarkoittaa sitä, että muutosta kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Lisäksi vaaditaan, että myös kokouksessa edustetuista osakkeista vähintään kaksi kolmasosaa on muutoksen kannalla. Tämä saattaa johtaa siihen, että päätöstä ei saada lainkaan aikaan, jos jotkut osakkeenomistajat pidättytyvät äänestyksestä. Määräosuus lasketaan nimittäin ääniluetteloon merkittyjen osakkeiden lukumäärän perusteella, ei osakkeiden tuottaman äänimäärän perusteella.

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muutos

Osakeyhtiöt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Osakehuoneistoon kuuluu myös sellainen parveke, jolle on kulkuyhteys vain osakehuoneiston kautta. Jos parvekkeelle on tällainen kulkuyhteys useammasta osakehuoneistosta, näihin huoneistoihin oikeuttavien osakkeiden omistajien on sovittava parveketta koskevasta kunnossapidosta ja muutostyöstä. Osakkeenomistajalla on kuitenkin oikeus suorittaa välttämätön kunnossapitotyö. Parvekkeen kunnossapidon ja muutostöiden kustannukset jaetaan tasan näiden osakkeenomistajien kesken. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä toisin parvekkeen hallintaoikeudesta ja kunnossapitovastuusta.

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muutos

0 kommenttia

Päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta on lähtökohtaisesti tehtävä 2/3 määräenemmistöllä, ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä tiukemmin. Jos yhtiöjärjestyksessä on asunto-osakeyhtiölakia tiukempi määräys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, tulee tätä määräystä noudattaa. Joissain tilanteissa yhtiöjärjestyksen muuttaminen saattaa määräenemmistön lisäksi vaatia osakkaiden suostumuksia. Osakkaiden suostumus tarvitaan esimerkiksi silloin, kun yhtiöjärjestykseen lisätään lunastuslauseke.

Samankaltaisia artikkeleita

Lain mukaisesta vastuunjaosta poikkeaminen on mahdollista yhtiöjärjestykseen otettavalla määräyksellä. Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päätetään yhtiökokouksessa. Yhtiöjärjestyksen muutos vaatii asunto-osakeyhtiölain mukaan kahden kolmasosan määräenemmistön kannatuksen yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista ja annetuista äänistä, ellei yhtiöjärjestys määrä tiukempaa menettelyä.

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muutos

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestys, muuttaminen ja moitekanne

Helsingin hovioikeus on 6.10.2016 antanut mielenkiintoisen ratkaisun asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevassa asiassa. Jutussa asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen oli sen hallituksen esityksestä ja yhtiökokouksen määräenemmistöpäätöksellä lisätty pääomavastiketta koskeva määräys, joka sisälsi liikehuoneistojen osalta korotetun maksuvelvoitteen.

Tee sähköinen muutosilmoitus

Jos ennen vuotta 2019 perustettu keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö haluaa siirtää osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään, sen on ensin lisättävä yhtiöjärjestykseen määräys siitä, että yhtiön osakkeet kuuluvat huoneistotietojärjestelmästä annetussa laissa tarkoitettuun osakehuoneistorekisteriin. Lisäys tehdään yhtiöjärjestyksen muutoksena kaupparekisteriin. Lisäksi yhtiön on ilmoitettava yhtiömuotonsa rekisteröitäväksi kaupparekisteriin ja annettava samassa yhteydessä tiedot huoneistoista sähköisessä muodossa.

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muutos

Keskustele tämän viikkoisesta kysymyksestä!

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla on oikeus tehdä huoneistossaan kunnossapito- ja muutostöitä. Osakkeenomistajan on kuitenkin etukäteen ja kirjallisesti ilmoitettava taloyhtiölle muutos- ja kunnossapitotöistä, jotka voivat vaikuttaa taloyhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan tilaan taikka toisen osakkeenomistajan huoneiston käyttämiseen. Taloyhtiöllä on oikeus asettaa muutostyölle tarvittaessa ehtoja.

Onko yhtiöjärjestyksenne ajan tasalla?

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI sisältää jonkin verran pakottavia säännöksiä, joista ei voida poiketa osakkeenomistajien asemaa heikentävästi, mutta tämän lisäksi laki sisältää paljon tahdonvaltaista sääntelyä, josta taas voidaan poiketa hyvän maun rajoissa. Esimerkki pakottavasta sääntelystä on se, että yhtiökokous on järjestettävä kuuden kuukauden kuluttua edellisen tilikauden päättymisestä ja kutsut on lähetettävä ajoissa. Yhtiöjärjestykseen ei voida ottaa määräystä, joka on asuntoosakeyhtiölain pakottavan säännöksen vastainen.