Alv laki

Alv laki

Alv laki

Hakutoiminnot

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta suoritetaan 27 §:stä poiketen veroa, jos luovuttaja hakeutuu tästä toiminnasta verovelvolliseksi. Verovelvollisuus koskee vain hakemuksessa mainittua kiinteistöä tai sen osaa. Verovelvollisuus edellyttää, että kiinteistöä käytetään jatkuvasti 10 luvussa tarkoitettuun vähennykseen oikeuttavaan toimintaan tai että kiinteistön käyttäjänä on valtio.

Alv laki

Arvonlisäverotus

Arvonlisävero (lyhennettynä alv., alv tai ALV) on kuluttajien maksama vero, joka kertyy tuotteen arvonlisistä sen valmistuksen aikana. Arvonlisäveroa koskee arvonlisäverolaki. Kyseinen laki säädettiin Suomen EU-jäsenyyden myötä 1990-luvulla, ja se aiheutti vanhan liikevaihtoveron korvautumisen nykyisellä arvonlisäverolla. Liikevaihtovero oli siis arvonlisäveron edeltäjä. Arvonlisäveron maksavat tuotteen tuotantoketjuun kuuluvat arvonlisäverovelvolliset yrittäjät kukin oman arvonlisäyksensä perusteella. Arvonlisäverovelvollisuus syntyy yrittäjälle,

Verkkokoulutus

Kiinteistön luovutusten verottomuudet koskevat omistusoikeuden luovuttamisen lisäksi arvonlisäverolain 27 §:n 1 momentin mukaan maanvuokraoikeuden, huoneenvuokraoikeuden, rasiteoikeuden tai muun niihin verrattavan kiinteistöön kohdistuvan oikeuden luovuttamista. Tällaisena muuna näihin verrattavana, kiinteistöön kohdistuvan oikeuden luovuttamisena on pidetty esimerkiksi asunto-osakkeiden antaman hallinta-oikeuden luovutusta. Myöskään aiemmin yksityiskäytössä olleen kiinteistön siirto ja käyttöönotto liiketoimintaan ei ole arvonlisäveronalainen luovutus.

Alv laki

Palvelujen myynti toiseen EU-maahan sijoittautuneelle yritykselle

Jos yritys myy ja lähettää tavaroita toisessa EU-maassa asuville kuluttajille, sen on yleensä rekisteröidyttävä kyseisessä maassa ja laskutettava tavaroista arvonlisävero maan alv-kannan mukaisesti, paitsi jos sen verovuoden aikana tapahtuneen myynnin kokonaisarvo kyseiseen EU-maahan on maan asettamaa raja-arvoa alhaisempi.

Alv laki

Helsingin seudun kauppakamari

Veronkiertodirektiivi tulee voimaan 31.12.2018. Sen myötä korkojen vähennysoikeuden rajoitukset koskevat jatkossa konsernitilanteissa myös ulkopuolisten tahojen, esimerkiksi pankkien, antamien lainojen korkoja. Rajoitus tulee kuitenkin voimaan vasta kun näitä ulkopuolisia nettokorkomenoja on yli 3 milj. euroa. Samalla korkomenojen käsite laajentuu ja nykyisessä lainsäädännössä oleva tasetesti poistuu. Samassa yhteydessä muutetaan väliyhteisölainsääntöä. Nämä muutokset koskevat vuoden 2019 verotusta.

Alv laki

ALV-muutos 2017

Kun tekijänoikeuskorvaus on arvonlisäverolain mukaan arvonlisäverotonta myyntiä ei tekijänoikeuskorvausta myöskään saa laskuttaa arvonlisäverollisena. Tällaisia teoksia joiden käytön tekijänoikeuskorvaukset laskutetaan arvonlisäverottomina ovat esim.  teoskynnyksen ylittävät huonekalut ja rakennustaiteen teokset.  Jos huonekalu tai rakennus on myös mallisuojattu, laskutetaan korvaus mallisuojan osalta arvonlisäverollisena prosentilla 24 %

Alv laki

Tuonnin arvonlisävero maahantuonnissa EU:n ulkopuolelta

Tullin toimivalta maahantuonnin arvonlisäverotuksessa muuttui 1.1.2018. Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyi Tullilta Verohallinnon tehtäväksi niissä tilanteissa, joissa maahantuoja on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Toimivaltamuutos koskee tavaroiden tuontia Suomeen EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta tai EU:n tullialueelta mutta veroalueen ulkopuolelta, esim. Kanariansaarilta. Maahantuonnin arvonlisäverotuksesta vastaa Tulli, jos verovelvollinen ei ole arvonlisäverovelvollisten rekisterissä sillä hetkellä, kun veron maksamisvelvollisuus syntyy. 

Alv laki

Mikä on arvonlisävero?

Uusien sääntöjen ansiosta myyjien tarve rekisteröityä alv-velvolliseksi kotimaansa ulkopuolella ostajien sijaintivaltioissa vähenee tai tapauskohtaisesti voi poistua kokonaan. Sähköistä palvelukauppaa koskevaa arvonlisäveron erityisjärjestelmää, jossa eri jäsenvaltioihin tilitettävää arvonlisäveroa voidaan maksaa ja ilmoittaa sähköisen järjestelmän kautta yhdessä jäsenvaltiossa, laajennetaan koskemaan myös tavaroiden kaukomyyntiä. EU:n ulkopuolelta tapahtuvien myyntien ilmoittamista varten perustetaan lisäksi uusi sähköinen portaali.

Alv laki

Mihin käännettyä alv:tä sovelletaan?

Arvonlisäverolain 1§:ssä on määritelty arvonlisäverolain yleinen soveltamisala Suomessa. Suomen arvonlisäverolaki pohjautuu EU:n yhteiseen arvonlisäverojärjestelmään ja sitä säätelevään arvonlisäverodirektiiviin. EU- jäsenvaltioiden yhteisen arvonlisäverojärjestelmän tarkoituksena on, että arvonlisävero kannetaan siinä valtiossa, jossa tavara tai palvelu kulutetaan.

Alv laki

Arvonlisävero EU-maissa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kun taiteilija on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi, hänen tulee suorittaa arvonlisäveroa kaikista esiintymispalkkioista ja tilaisuuden järjestäjille luovutettavaksi tarkoitetuista esitysten myynneistä saatavista korvauksista sekä muista mahdollisista verollisista myynneistä. Taiteilija ei siis voi valita niitä myyntejä, joista tulee maksaa veroa. Kun esiintyjä tai ohjelmatoimisto hakeutuu verovelvolliseksi, hän/se voi vastaavasti vähentää liiketoimintaansa liittyvien hankintojen sisältämän arvonlisäveron, mikä parantaa omaa kilpailuasemaa.