Browse Month: June 2019

Lohjan veden laatu

Lohjan veden laatu

Lohja

Talousvettä toimittavia laitoksia ovat kaikki laitokset, jotka jakavat vesijohtovettä. Niitä ovat myös vesiosuuskunnat ja toimijat, jotka pakkaavat vettä talousvetenä käytettäväksi. Talousvettä toimittavan laitoksen, jolla on omaa veden tuotantoa tai käsittelyä on haettava toimintansa hyväksymistä kunnan terveydensuojeluviranomaiselta viimeistään 3kk ennen suunniteltua toiminnan aloittamista. Laitos ei voi aloittaa toimintaansa ennen sen hyväksymistä terveydensuojelulain 18 § mukaisesti. Hakemukseen on liitettävä selvitys häiriötilanteisiin varautumisesta.

Tuotteet

Kovastakin vedestä voidaan saada hyvää kahvia, mutta silloin uuttoa kannattaa tehostaa esimerkiksi käyttämällä hienompaa jauhatusta tai pidempää uuttoaikaa. Kovan veden sisältämä kalkki voi myös vaurioittaa esimerkiksi kahvinkeittimen lämmönvaihdinta. Continue Reading

Oikeustieteellinen pääsykoekirjat 2018

Oikeustieteellinen pääsykoekirjat 2018

Oikeustieteellisen tiedekunnan pääsykoepaketti 2018

* Kolminkertainen määrä: kaikkien yhteisvalinnan hakukohteiden aloituspaikkojen summa x 3 eli 523 x 3 = 1569. Toiseen tarkastusvaiheeseen valittavien määrä: kaikki yhteisvalinnan valintakokeeseen osallistuneet asetetaan monivalintatehtäväpisteiden perusteella paremmuusjärjestykseen. Näistä 1569 eniten pisteitä saanutta hakijaa etenee toiseen tarkastusvaiheeseen.

Oikeustieteellinen pääsykoekirjat 2018

Oikeustieteellisen pääsykoe

Oikeustieteellinen ala vaatii opiskelijalta tiukkaa päättäväisyyttä ja pitkäjänteistä omistautumista. Syvällinen lakien ja asetusten tuntemus on lakimiehenä toimimisen edellytys, ja lakipykälien viidakkoon tutustuminen alkaa jo pääsykoevaiheessa. Luku-urakan päässä odottaa kuitenkin houkutteleva palkinto, sillä oikeustieteellisestä valmistuneet työllistyvät kovalla prosentilla koulutustaan vastaavaan työhön. Continue Reading

Lapuan kaupunki yhteystiedot

Lapuan kaupunki yhteystiedot

Lapuan kaupunki yhteystiedot

Ostokset, ruoka ja majoitus

Lapuan kaupunki ylläpitää kolmea museota ja järjestää monipuolista näyttelytoimintaa. Kaikki museot ja näyttelytilat sijaitsevat Vanhassa Paukussa. Kulttuurikeskuksen helmi on lokakuussa 2006 avattu Lapuan Taidemuseo. Alueen päärakennuksessa Isossa Tehtaassa sijaitsevat Patruunagallerian, Lapuan Patruunatehtaan museon, Pyhälahden Valokuvaamomuseon sekä Pohjanmaan valokuvakeskuksen näyttelytilat.

Lapuan kaupunki yhteystiedot

Jouttikallio

Tuulivoimapuiston yhteisteho on noin 21 MW. Voimaloiden napakorkeus on 147 metriä, roottoreiden halkaisija on 126 metriä ja voimaloiden kokonaiskorkeudeksi muodostuu näin 210 m. Tuulivoimapuisto on liitetty jakeluverkkoon Lapuan sähköasemalla. Sähkönsiirto tuulivoimaloilta sähköasemalle on toteutettu maakaapelilla. Hankkeen laskennallinen tuotanto on 63 GWh/vuosi, joka vastaa noin 12 600 kotitalouden vuosittaista käyttösähkön kulutusta (5 000 kWh/vuosi). Continue Reading

Lapuan terveyskeskus

Lapuan terveyskeskus

Lapuan terveyskeskus

Terveystalo Lapua

Epi­de­mi­an vuok­si ter­veys­kes­kuk­ses­sa on jos­sain mää­rin su­pis­tet­tu vuo­de­o­sas­to­jen toi­min­taa, et­tä MRSA -bak­tee­rin le­vi­ä­mi­nen saa­daan py­säy­tet­tyä. Ter­vei­den ih­mis­ten ris­ki saa­da MRSA-tar­tun­ta on hy­vin pie­ni, ei­kä se le­viä il­man vä­li­tyk­sel­lä.

Lapuan terveyskeskus

Päivystyspuhelin: 050 558 5163. Tavoitat sairaalapapin joka päivä klo 7-22 päivystyspuhelimesta.

Sairaalapappeja Seinäjoen keskussairaalassa ovat Artturi Kivineva, Vappu Kangas, Tarja Autio ja Tapani Renko.

Sairaalakirkko

Törnävän sairaalan kirkossa psykiatrian alueella on messu sunnuntaisin klo 10 ja tiistaisin on klo 15 ehtoollishartaus kantasairaalan sairaalakirkossa. Sairaalakirkko on avoinna joka päivä klo 9-19. Continue Reading

Rakennusluvan käsittelyaika jyväskylä

Rakennusluvan käsittelyaika jyväskylä

Rakennusluvan käsittelyaika jyväskylä

Main menu – Expanded

Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa. Rakennuksen osalla tarkoitetaan huoneistoa, sen osaa kuten askarteluhuonetta, pesutupaa, varastoa tai autotallia. Käyttötarkoitusmuutoksissa otetaan huomioon kaavamääräykset sekä muut rakennuksen ominaisuuksia koskevat määräykset. Lupaa edellytetään myös silloin, kun loma-asunto halutaan ottaa käyttöön vakituisena asuntona tai kun asuntoa aletaan käyttää toimistona tai päinvastoin.

Rakennusluvan käsittelyaika jyväskylä

Etsi

Myös rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa. Rakennuksen osalla tarkoitetaan huoneistoa, sen osaa tai rakennuksessa olevaa muuta tilaa, kuten askarteluhuonetta, pesutupaa, varastoa ja autotallia. Luvanvaraisuutta harkittaessa otetaan huomioon käyttötarkoituksen muutoksen vaikutus kaavan toteuttamiseen ja muuhun maankäyttöön sekä rakennukselta vaadittaviin ominaisuuksiin. Continue Reading

Skh smart

Skh smart

Skh smart

SKH-Isännöinti Oy – Suomen laadukkainta isännöintiä – kokemuksella, ryhmätyöllä ja digillä

Isännöinnin Auktorisointi ISA ry nimesi SKH:n vuoden 2018 ISA-yritykseksi. SKH-Isännöinti Oy sai korkeimman pistemäärän auditoinnissa. Auditoinnin suoritti riippumaton arvioitsija DNV GL. ISA-auktorisointijärjestelmää ylläpitää Isännöinnin Auktorisointi ISA ry. Auktorisointi myönnetään vain laatukriteerit täyttäville isännöintiyrityksille.

Skh smart

Recent Posts

Established in 2006 in the North of Portugal, CeNTI, the Centre for Nanotechnology and Smart Materials, is a private non-profit research institute that is equipped with cutting-edge technology and conducts outstanding R&D activities. Continue Reading

Toisen asunnon ostaminen

Toisen asunnon ostaminen

Toisen asunnon ostaminen

Oma raha

Unelmatyöpaikan löytyminen toiselta paikkakunnalta, perheenlisäys tai lasten muuttaminen pois kotoa – nämä ovat esimerkkejä suurista elämänmuutoksista, joihin liittyy usein asunnonvaihto erikokoiseen tai eri paikkakunnalle. Verrattuna ensiasunnon ostamiseen on omistusasunnon vaihdossa monia liikkuvia osia ja päätettäviä asioita; onhan vanhassa asunnossa usein kiinni suurin osa omaisuudesta.

Toisen asunnon ostaminen

Päävalikko

Asunnonvaihto alkaa yleisimmin unelma-asunnon etsimisestä, vaikka usein se kannattaisi aloittaa myymällä oma asunto ensin alta pois. Sellainen tilanne ei kuitenkaan houkuttele monia, koska uuden asunnon hakuprosessin kestoa on vaikea ennustaa ja vanhaan asuntoon jääminen voi edelleen olla varteenotettava vaihtoehto, jos sitä täydellistä ei löydykään. Mikäli uuden ostoon tarvitaan rahoitusta ja vanhassakin on vielä lainaa jäljellä, asunnonvaihto kannattaa suunnitella tarkasti. Continue Reading

Omakotitalon osto vero

Omakotitalon osto vero

Omakotitalon osto vero

OmaVero

Verovelvollinen varainsiirtoverosta on ostaja. Kiinteistön kaupassa vastuu koskee myös aikaisemmista luovutuksista määräytyvää maksamatta jätettyä veroa. 1.1.2017 alkaen uusien säännösten mukaan vastuu ulottuu luovutuksiin, jotka on tehty lainhuutohakemuksen tekemistä edeltäneiden kolmen vuoden aikana. Jos viimeinen luovutus on tapahtunut ennen 1.1.2017, vastuu aikaisemmista luovutuksista suoritettavista veroista on kuitenkin 10 vuotta. Edelleen luovutus katkaisee viivästyskorotuksen kertymisen.

Omakotitalon osto vero

Varainsiirtoveron maksu

Lahjaveron maksaminen tulee ajankohtaiseksi esimerkiksi tilanteessa, jossa asunnon tai kiinteistön myyntihinta on alle 75 % käyvästä hinnasta. Esimerkiksi jos vanhemmat myyvät 200 000 euron arvoisen asunto-osakkeen lapselleen 100 000 eurolla, tulee lapsen maksaa lahjaveroa käyvän hinnan ja myyntihinta erotuksesta eli 100 000 eurosta. Continue Reading

Listaamattomien osakkeiden lahjoitus

Listaamattomien osakkeiden lahjoitus

Kipinä uuden oppimiseen

Lahjan saajan on maksettava lahjaveroa, jos hän saa kolmen vuoden aikana samalta henkilöltä lahjoja 5 000 euron arvosta tai yli. Alle 5 000 euron arvoisesta lahjasta ei siis tarvitse maksaa lahjaveroa. Raja on lahjanantajakohtainen. Toisin sanoen esimerkiksi molemmat vanhemmat voivat lahjoittaa lapselleen kolmen vuoden aikana 4 999 euroa kumpikin ilman lahjaveroa, eli yhteensä 9 998 euroa.

Listaamattomien osakkeiden lahjoitus

Listaamattoman osakeyhtiön osakkeita myyntiin – missä järjestyksessä myyn osakkeet?

Täyttyykö kuusenalusta tänäkin vuonna värikkäistä lahjapaketeista? – Mitä jos antaisitkin tänä vuonna jotain erilaista. Pörssiosakkeet ovat oivallinen lahja kaikenikäisille ja tuovat iloa vuosiksi eteenpäin. Pitääkö läheisesi erimerkiksi muodista tai peleistä? Continue Reading

Maanmittauslaitos

Maanmittauslaitos

Maanmittauslaitos

Organisaatio[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tarinoita työpaikoilta -sarjassa julkaistaan kertomuksia tavallisista suomalaisista työpaikoista, joilla on tehty erilaisia toimenpiteitä työyhteisön kehittämiseksi. Haastatellut työpaikat ovat erikokoisia ja eri toimialoilla toimivia työpaikkoja ympäri Suomea. Työyhteisön kehittäminen lähtee aina työpaikan omista lähtökohdista ja tarpeista. Yhteistä kaikille tarinoille on se, että muutos on saatu aikaan yhteistyössä koko työyhteisön voimin.

Uusi tapa ammattitaidon varmistamiseen − verkkokurssi asiakaslähtöisyydestä

Kurssin suorittaneilta pyydettiin palautetta. He antoivat yleisarvosanan 4 asteikolla 1−5, jossa 1 on huonoin ja 5 paras arvosana. Arvosana kurssista oli erinomainen, varsinkin kun ottaa huomioon, että kyseessä oli asenteisiin vaikuttamaan pyrkivä kurssi. Continue Reading